Zmluvy

Nachádzate sa tu

Archív zmlúv za rok 2019 dočasne nájdete na tejto adrese.
Por. číslo Dodávateľ Predmet Hodnota Kópia faktúry
2022026 Slovanet a.s., 821 08 Bratislava, Záhradnícka 151 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme uzavretej dňa 1.4.2011 evidenčné číslo Slovanet: 2011NAJ010 Stiahnuť
2022027 Union zdravotná poisťovňa a.s., 814 53 Bratislava, Karadžičova 10 Dodatok č. 24 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 2002NSP1000214 Stiahnuť
2022028 GospaM spol. s r. o., 811 06 Bratislava, Palisády 25 Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve na nebytové priestory č. 2008/86/53-1 Stiahnuť
2022029 Rekiva Consulting s.r.o., 930 37 Lehnice, Malý Lég č. 163 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na nebytové priestory č. 2021/78/33-1 zo dňa 01.12.2021 Stiahnuť
2022030 Nadácia SPP, 825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a Zmluva o poskytnutí finančného príspevku opora č. 36022022 Stiahnuť
2022031 Simazol s.r.o. Dohoda o ukončení zmluvy o podnikateľskom poradenstve č. 2017-10-01 Stiahnuť
2022032 LK Zmluva o nájme Stiahnuť
2022033 SZA Zmluva o nájme Stiahnuť
2022034 MK Zmluva o nájme Stiahnuť
2022035 CSG Zmluva o nájme Stiahnuť
2022036 JH Zmluva o nájme Stiahnuť
2022037 JB Zmluva o nájme Stiahnuť
2022038 SG Zmluva o nájme Stiahnuť
2022039 SE a SJ Zmluva o nájme Stiahnuť
2022040 VH Zmluva o nájme Stiahnuť
2022041 PK Zmluva o nájme Stiahnuť
2022042 Winfer spol. s r.o., 929 01 Dunajská Streda, Gaštanový rad 417/25 Zmluva o nájme Stiahnuť
2022043 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., 917 02 Trnava 2, Halenárska 22 Dodatok č. 50 k Zmluve č. 11NSP1000119 Stiahnuť
2022044 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, 814 99 Bratislava, Primaciálne námestie 1 Zmluva č. SSV/OSP/077/2022 Stiahnuť
2022045 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., 949 01 Nitra, Cintorínska 5 Dodatok č. 29 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72NLDC000114 Stiahnuť
2022046 Goldmann systems a.s., 811 02 Bratislava, Dvořákovo nábrežie 4 Zmluva o poskytovaní služby vzdialeného monitoringu fyziologických funkcií fyzickej osoby Stiahnuť
2022047 Odborová organizácia Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice č. 113 Kolektívna zmluva na rok 2022 Stiahnuť
2022048 Pro-Factor, Lukáš Kočnar, 917 01 Trnava, Františkánska 4 Zmluva o prevedení plošnej inzercie na plagátoch č. 7/26072022 Stiahnuť
2022049 SZA Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 2022/33/23-1 Stiahnuť
2022050 MK Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 2022/34/24-1 Stiahnuť
2022051 CSG Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 2022/35/25-1 Stiahnuť
2022052 JH Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 2022/36/26-1 Stiahnuť
2022053 JB Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 2022/37/27-1 Stiahnuť
2022054 SG Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 2022/38/28-1 Stiahnuť
2022055 HV Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 2022/40/30-1 Stiahnuť
2022056 PK Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 2022/41/31-1 Stiahnuť
2022057 Winfer spol. s r.o., 929 01 Dunajská Streda, Gaštanový rad 417/25 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 2022/42/32-1 Stiahnuť
2022058 Rekiva Consulting s.r.o., 930 37 Lehnice, Malý Lég č. 163 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve na nebytové priestory č. 2021/78/33-1 Stiahnuť
2022059 GospaM spol. s r. o., 811 06 Bratislava, Palisády 25 Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve na nebytové priestory č. 2008/86/53-1 Stiahnuť
2022060 L´élek Pont s.r.o., 930 02 Orechová Potôň, Dolná ulica 455/5 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2022/4/2-1 Stiahnuť
2022061 L´élek Pont s.r.o., 930 02 Orechová Potôň, Dolná ulica 455/5 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2022/4/2-1 Stiahnuť
2022062 Union zdravotná poisťovňa a.s., 814 53 Bratislava, Karadžičova 10 Dodatok č. 25 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 2002NSP1000214 Stiahnuť
2022063 MET Slovakia a.s., 811 08 Bratislava, Rajská 7 Zmluva o združených dodávkach elektriny č. SC2022/0383 Stiahnuť
2022063 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., 917 02 Trnava 2, Halenárska 22 Dodatok č. 51 k Zmluve č. 11NSP1000119 Stiahnuť
2022064 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., 917 02 Trnava 2, Halenárska 22 Dodatok č. 52 k Zmluve č. 11NSP1000119 Stiahnuť
2022065 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., 917 02 Trnava 2, Halenárska 22 Dodatok č. 53 k Zmluve č. 11NSP1000119 Stiahnuť
2022067 Vita Lehnice s.r.o., 930 37 Lehnice 113 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Stiahnuť
2022068 Medelis s.r.o., 929 01 Dunajská Streda, Hlavná 58A Rámcová dohoda č. 4136/2022 Časť č. 1 Špeciálny zdravotnícky materiál Stiahnuť
2022069 Medelis s.r.o., 929 01 Dunajská Streda, Hlavná 58A Rámcová dohoda č. 4135/2022 Časť č. 2 Lieky Stiahnuť
2022070 Pro Audit spol. s r.o., 821 06 Bratislava, Perličková 10 Zmluva o audite účtovnej závierky Stiahnuť
2022071 Lavaton s.r.o., 917 00 Trnava, Bulharská 44 Dodatok č. 1 k zmluve č. 2009/012/P Stiahnuť
2022072 Union zdravotná poisťovňa a.s., 814 53 Bratislava, Karadžičova 10 Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnej pomoci č. 2002POSD000119 Stiahnuť
2022073 Mesto Dunajská Streda, 929 01 Dunajská Streda, Hlavná 50/16 Zmluva č. 7/Soc/FP/2022 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby Stiahnuť
2022074 Mesto Dunajská Streda, 929 01 Dunajská Streda, Hlavná 50/16 Zmluva č. 13/Soc/FP/2022 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby v zariadení pre seniorov Stiahnuť
2022075 Mediatel spol. s r.o., 821 08 Bratislava, Miletičova 21 Zmluva o uverejnení firmy Stiahnuť
2022076 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., 949 01 Nitra, Cintorínska 5 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72ZSDD000519 Stiahnuť
2022077 PolyStar, s.r.o., 940 01 Nové Zámky, Slovenská 13 A Zmluva o vyhotovení Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním a o vedení Evidencie pre pôvodcov odpadov č. 20222330 Stiahnuť
2022078 Clean Servis spol. s r.o., 929 01 Dunajská Streda, Mlynská 4629/2A Dodatok č. 14/2023 k Zmluve o dielo č. 1005/2010 o dodávke servisného upratovania Stiahnuť
2022079 CSsavers s.r.o., 929 01 Dunajská Streda, Mlynská 4629/2A Dodatok č. 6/2023 k Zmluve o dielo č. 0101/2017 o dodávke servisného upratovania Stiahnuť
2022080 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., 917 02 Trnava 2, Halenárska 22 Dodatok č. 54 k Zmluve č. 11NSP1000119 Stiahnuť
2022081 Parcus a.s., 821 02 Bratislava, Sabinovská 8 Mandátna zmluva Stiahnuť
2022082 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o., 821 04 Bratislava, Galvaniho 7/D Príloha č. 1 k Zmluve č. 002/2019/VIT Stiahnuť
2022083 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., 917 02 Trnava 2, Halenárska 22 Dodatok č. 55 k Zmluve č. 11NSP1000119 Stiahnuť
2022084 Univerzitná nemocnica Bratislava, 821 01 Bratislava, Pažítková 4 Zmluva o spolupráci pri vykonaní odbornej zdravotníckej praxe Stiahnuť
2022085 Slovenský plynárenský priemysel a.s., 825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a Zmluva o dodávke plynu 10016823 Stiahnuť
2022086 ZL Kúpna zmluva Stiahnuť
2022087 Slovenská sporiteľňa a.s., 8321 37 Bratislava, Tomášikova 48 Dodatok č. 174/CC/20-D2 k Zmluve o úvere č. 174/CC/20 Stiahnuť
2022087 Slovenská sporiteľňa a.s., 8321 37 Bratislava, Tomášikova 48 Dodatok č. 174/CC/20-D2 k Zmluve o úvere č. 174/CC/20 - sadzobník Stiahnuť
2022088 Odborová organizácia Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice č. 113 Kolektívna zmluva na rok 2023 Stiahnuť
2022089 Softprogres s.r.o., 921 01 Piešťany, E. Belluša 4 Zmluva o dielo č. 2022/12-18 o aktualizácii zdravotníckych programov a aktualizačnom poplatku Stiahnuť
2022090 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 816 43 Bratislava, Špitálska 4,6,8 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby Stiahnuť
2023001 HSZ Darovacia zmluva Stiahnuť
2023002 Slovak Telekom a.s., 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o spolupráci - MT Professional Plus Classiic Stiahnuť
2023003 SIAD Slovakia spol. s r. o., 831 04 Bratislava, Rožňavská 17 Zmluva o dlhodobom nájme obalov číslo 2022/12/09 JM Stiahnuť
2023004 GZ Darovacia zmluva Stiahnuť
2023005 Union zdravotná poisťovňa a.s., 814 53 Bratislava, Karadžičova 10 Dodatok č. 26 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 2002NSP1000214 Stiahnuť
2023006 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., 949 01 Nitra, Cintorínska 5 Dodatok č. 30 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72NLDC000114 Stiahnuť
2023007 QSCert, spol. s r. o., 930 01 Zvolen, E. P. Voljanského 1 Zmluva o certifikácii manažérskeho systému č. Z-QMS 2237/23-1 Stiahnuť
2023008 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., 917 02 Trnava 2, Halenárska 22 Dodatok č. 56 k Zmluve č. 11NSP1000119 Stiahnuť
2023009 Szabo Familia s.r.o., 932 01 Veľký Meder, Mateja Corvina 3265/54 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a v oblasti ochrany pred požiarmi Stiahnuť
2023010 Limimed s.r.o., 929 01 Dunajská Streda, Krátka 18 Zmluva o poskytovaní služieb Stiahnuť
2023011 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., 949 01 Nitra, Cintorínska 5 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72NVSC000219 Stiahnuť
2023012 Union zdravotná poisťovňa a.s., 814 53 Bratislava, Karadžičova 10 Dodatok č. 27 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 2002NSP1000214 Stiahnuť
2023013 SZA Zmluva o nájme Stiahnuť
2023014 MK Zmluva o nájme Stiahnuť
2023015 CSG Zmluva o nájme Stiahnuť
2023016 JH Zmluva o nájme Stiahnuť
2023017 JB Zmluva o nájme Stiahnuť
2023018 SG Zmluva o nájme Stiahnuť
2023019 VH Zmluva o nájme Stiahnuť
2023020 PK Zmluva o nájme Stiahnuť
2023021 Winfer spol. s r.o., 929 01 Dunajská Streda, Gaštanový rad 417/25 Zmluva o nájme Stiahnuť
2023022 SV Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve č. 2016/25/20-1 Stiahnuť
2023023 GospaM spol. s r. o., 811 06 Bratislava, Palisády 25 Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve na nebytové priestory č. 2008/86/53-1 Stiahnuť
2023024 Rekiva Consulting s.r.o., 930 37 Lehnice, Malý Lég č. 163 Dodatok č. 3 l Nájomnej zmluve na nebytové priestory č. 2021/78/33-1 Stiahnuť
2023025 L´élek Pont s.r.o., 930 02 Orechová Potôň, Dolná ulica 455/5 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2022/4/2-1 Stiahnuť
2023026 Odborová organizácia Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice č. 113 dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve Stiahnuť
2023027 CSA Zmluva o nájme Stiahnuť
2023028 ATOPS Development s.r.o., 821 09 Bratislava, Mlynské Niva 48 Zmluva o nájme plochy pre umiestnenie reklamy Stiahnuť
2023029 MET Slovakia a.s., 811 08 Bratislava, Rajská 7 Dohoda o postúpení práv a povinnosti Stiahnuť
2023030 Kreston Slovakia Technology s.r.o., 821 09 Bratislava, Mlynské nivy 49 Zmluva o zabezpečení plnenia kybernetických bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností Stiahnuť
2023031 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., 949 01 Nitra, Cintorínska 5 Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72NVSC000219 Stiahnuť
2023032 Pow-en a.s., 821 09 Bratislava, Prievozská 4B Zmluva o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku č. 3100062024 Stiahnuť
2023033 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., 949 01 Nitra, Cintorínska 5 Dodatok č. 31 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72NLDC000114 Stiahnuť
2023034 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., 949 01 Nitra, Cintorínska 5 Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72NVSC000219 Stiahnuť

Stránky