Liečebňa - Oddelenie dlhodobo chorých

Nachádzate sa tu

Liečebňa - Oddelenie dlhodobo chorých (ďalej len „LDCH“) poskytuje komplexnú starostlivosť na lôžkovom oddelení pre pacientov v stavoch:
 

 • po náhlych cievnych mozgových príhodách
 • po kardiálnej dekompenzácii
 • po ťažkých úrazoch a fraktúrach
 • s malígnymi ochoreniami orgánových systémov
 • s dekubitmi
 • s diabetes mellitus a jeho orgánovými a neurologicko-angiopatickými komplikáciami
 • s algickými syndrómami

 

Služby:

 • infúzna terapia
 • injekčná terapia
 • medikamentózna liečba
 • fyzikálne procedúry
 • vodoliečebné procedúry
 • komplexná rehydratačná a nutričná terapia
 • terapia dekubitov pod lekárskou kontrolou

 

Kapacita: 93 lôžok

Dĺžka hospitalizácie: cca. 21 dní

Primárka oddelenia: MUDr. Alena Sabová

Vedúca sestra: Mgr. Katarína Hrešková