Novinky

Nachádzate sa tu

VITALITA n.o. LEHNICE sa aj v tomto roku zapojila do iniciatívy Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok. Ďakujeme detičkám a učiteľskému zboru zo ZŠ Kvetoslavov a tiež Olívii Nerodolíkovej za krabičky, ktore priniesli do Lehníc a potešili obyvateľov zariadení sociálnych služieb VITALITA n.o. LEHNICE.
Špecializovaná nemocnica v odbore fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (ŠN FBLR) od 1.12.2022 rozširuje zoznam indikačných skupín na poskytovanie rehabilitačnej liečby aj pre pacientov po: implantáciách endoprotéz (TEP), čiže po výmene bedrových, kolenných, či ramenných kĺbov v rámci prekladu z lôžka na lôžko operáciách chrbtice v dôsledku degeneratívnych ochorení (osteochondróza) a inom poškodení medzistavcových platničiek amputácii končatín na nácvik sebestačnosti na mechanickom invalidnom vozíku poškodení nervov s ochrnutím končatiny
Pán Szabo dostal náhlu cievnu mozgovú príhodu (NCMP, alebo porážku) 7. júla 2022 v práci. Keď sa mu začala nezastaviteľne triasť ruka, vedel, že je zle. Jeho kolega zavolal záchranku a tá ho odviezla do nemocnice. Na JIS strávil dlhší čas než je bežné, pretože mal vysoký krvný tlak, kvôli ktorému nemohol začať rehabilitovať ihneď. Postihnutú mal pravú stranu tela.
16.6.2022 v poobedňajších hodinách pociťovala pani Šimonová tŕpnutie ľavej ruky. Išla na urgent, kde jej namerali vysoký krvný tlak a diagnostikovali náhlu cievnu mozgovú príhodu (NCMP).
Pred časom sme Vám priniesli rozhovor s jedným našim pacientom, ktorý rehabilitoval vždy a všade a na tréning, popri špeciálnych rehabilitačných prístrojoch a zariadeniach, využíval hocijaké bežné predmety, napr. aj takú obyčajnú metlu. Objektom môjho záujmu je tentokrát p. Helia z Moravského Lieskového.
Minulý týždeň sa konal deň otvorených dverí v našej Špecializovanej nemocnici v odbore fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (ŠN FBLR). Zúčastnili sa ho lekári z rôznych nemocníc pracujúci s pacientmi, ktorí prekonali náhlu cievnu mozgovú príhodu (NCMP) najmä v prvých štádiách ochorenia a ktorí po stabilizácii stavu pacientov, ich posielajú k nám na doliečenie a rehabilitáciu.
Mali sme dohodnuté stretnutie pred pavilónom A, kde sme sa chceli porozprávať o dojmoch z Vitality a skúsenostiach s najnovšou rehabilitačnou pomôckou – trojkolkou. Našli sme ho pred budovou s metlou v ruke, ako zametal pred vchodom. Vysvitlo, že nie trojkolka, ale práve metla je najnovšou pomôckou na rehabilitáciu p. Finkeiho. Pomocou nej trénoval úchop pravej ruky, ktorá zostala nehybná po náhlej cievnej mozgovej príhode. Tento nástroj si vybral sám, keď hľadal nové možnosti a spôsoby, ako sa vrátiť k samostatnému plnohodnotnému životu, aký mal pred porážkou. Utrpel ju pred 7 mesiacmi a vo Vitalite je od mája. Po mŕtvici má postihnutú pravú časť tela, najmä pravú ruku a nohu.
Dňa 23. novembra 2021 VITALITA n.o. LEHNICE slávnostne odovzdala do prevádzky novú telocvičňu za účasti Ing. Júliusa Slováka riaditeľa VITALITA n.o. LEHNICE, MUDr. Jozefa Koloňa primára VITALITA n.o. LEHNICE, Mgr. Józsefa Berényiho podpredsedu Vyššieho územného celku Trnava, Ing. Ildikó Tuba Spoločný sekretariát Budapešť, a Ing. Mgr. Márie Hlbockej PhD. regionálnej riaditeľky oddelenia nákupu ZS Trnava Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s.
VITALITA n.o. Lehnice a nemocnica PETZ ALADÁR EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ, GYŐR si dovoľuje informovať verejnosť o získaní finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja z Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko – Maďarsko na implementáciu projektu pod názvom „Medzi – inštitucionálna spolupráca v oblasti zdravotnej starostlivosti medzi nemocnicami VITALITA a PAEOK.“

Stránky