Novinky

Nachádzate sa tu

Mali sme dohodnuté stretnutie pred pavilónom A, kde sme sa chceli porozprávať o dojmoch z Vitality a skúsenostiach s najnovšou rehabilitačnou pomôckou – trojkolkou. Našli sme ho pred budovou s metlou v ruke, ako zametal pred vchodom. Vysvitlo, že nie trojkolka, ale práve metla je najnovšou pomôckou na rehabilitáciu p. Finkeiho. Pomocou nej trénoval úchop pravej ruky, ktorá zostala nehybná po náhlej cievnej mozgovej príhode. Tento nástroj si vybral sám, keď hľadal nové možnosti a spôsoby, ako sa vrátiť k samostatnému plnohodnotnému životu, aký mal pred porážkou. Utrpel ju pred 7 mesiacmi a vo Vitalite je od mája. Po mŕtvici má postihnutú pravú časť tela, najmä pravú ruku a nohu.
Dňa 23. novembra 2021 VITALITA n.o. LEHNICE slávnostne odovzdala do prevádzky novú telocvičňu za účasti Ing. Júliusa Slováka riaditeľa VITALITA n.o. LEHNICE, MUDr. Jozefa Koloňa primára VITALITA n.o. LEHNICE, Mgr. Józsefa Berényiho podpredsedu Vyššieho územného celku Trnava, Ing. Ildikó Tuba Spoločný sekretariát Budapešť, a Ing. Mgr. Márie Hlbockej PhD. regionálnej riaditeľky oddelenia nákupu ZS Trnava Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s.
VITALITA n.o. Lehnice a nemocnica PETZ ALADÁR EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ, GYŐR si dovoľuje informovať verejnosť o získaní finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja z Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko – Maďarsko na implementáciu projektu pod názvom „Medzi – inštitucionálna spolupráca v oblasti zdravotnej starostlivosti medzi nemocnicami VITALITA a PAEOK.“
Vzhľadom k zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii vedenie VITALITA n.o. LEHNICE nariaďuje v zariadení sociálnych služieb zákaz návštev od 8.11.2021 do odvolania. Prijímatelia sociálnej služby môžu ďalej prijímať balíky na recepcii v pavilóne A s označením mena a priezviska. O prípadnej zmene Vás budeme informovať.
Predsedkyňa miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Mária K. prekonala chorobu COVID-19 v marci 2021 so stredne ťažkým priebehom.
Zdravotnícky pracovníci VITALITA n.o. LEHNICE
Tlačová správa - VITALITA n.o. LEHNICE a nemocnica PETZ ALADÁR EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ, GYŐR si Vás dovoľuje informovať, že v rámci projektu pod registračným číslom SKHU/WETA/1901/4.1/121 a pod názvom: „Výmena skúsenosti a zavedenie nových metód pri liečbe pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode“ zorganizovalo Záverečnú konferenciu, ktorá sa konala 19.08.2021 online formou za účasti Úradu miestnej samosprávy župy Győr-Moson-Sopron.
Ďakujeme NF DÔVERA za finančnú podporu na Vonkajší rehabilitačný park. Pozrite si TV reportáž.
VITALITA n.o. LEHNICE a nemocnica PETZ ALADÁR EGYETEMI OKTATÓ KORHÁZ, GYŐR si Vás dovoľuje informovať, že v rámci projektu pod registračným číslom SKHU/WETA/1901/4.1/121 a pod názvom: „Výmena skúsenosti a zavedenie nových metód pri liečbe pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode“ zorganizovalo odborný WORKSHOP pod názvom STROKE, ktorý sa konal 05.08.2021 online formou za účasti odborníkov z nemocnice VITALITA a PAMOK a taktiež za účasti Bc. Zoltána Kuruca odborného fyzioterapeuta z neurorehabilitačnej ambulancie VITA a MUDr. Alžbety Molnárovej.
Na vytvorenom oddelení vo Vitalite n.o. poskytujeme liečbu post-covidovému pacientovi , ktorý prekonal chorobu Covid-19 s ťažkým priebehom, s napojením sa umelú pľúcnu ventiláciu. Na naše oddelenie bol prijatý ako ležiaci, inkontinentný pacient so zavedeným katétrom, bez schopnosti akéhokoľvek samostatného pohybu.

Stránky