Novinky

Nachádzate sa tu

Predsedkyňa miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Mária K. prekonala chorobu COVID-19 v marci 2021 so stredne ťažkým priebehom.
Zdravotnícky pracovníci VITALITA n.o. LEHNICE
Tlačová správa - VITALITA n.o. LEHNICE a nemocnica PETZ ALADÁR EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ, GYŐR si Vás dovoľuje informovať, že v rámci projektu pod registračným číslom SKHU/WETA/1901/4.1/121 a pod názvom: „Výmena skúsenosti a zavedenie nových metód pri liečbe pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode“ zorganizovalo Záverečnú konferenciu, ktorá sa konala 19.08.2021 online formou za účasti Úradu miestnej samosprávy župy Győr-Moson-Sopron.
Ďakujeme NF DÔVERA za finančnú podporu na Vonkajší rehabilitačný park. Pozrite si TV reportáž.
VITALITA n.o. LEHNICE a nemocnica PETZ ALADÁR EGYETEMI OKTATÓ KORHÁZ, GYŐR si Vás dovoľuje informovať, že v rámci projektu pod registračným číslom SKHU/WETA/1901/4.1/121 a pod názvom: „Výmena skúsenosti a zavedenie nových metód pri liečbe pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode“ zorganizovalo odborný WORKSHOP pod názvom STROKE, ktorý sa konal 05.08.2021 online formou za účasti odborníkov z nemocnice VITALITA a PAMOK a taktiež za účasti Bc. Zoltána Kuruca odborného fyzioterapeuta z neurorehabilitačnej ambulancie VITA a MUDr. Alžbety Molnárovej.
Na vytvorenom oddelení vo Vitalite n.o. poskytujeme liečbu post-covidovému pacientovi , ktorý prekonal chorobu Covid-19 s ťažkým priebehom, s napojením sa umelú pľúcnu ventiláciu. Na naše oddelenie bol prijatý ako ležiaci, inkontinentný pacient so zavedeným katétrom, bez schopnosti akéhokoľvek samostatného pohybu.
Prvý vyliečený post-Covidový pacient vo VITALITA n.o. LEHNICE
V rámci post-Covidovej starostlivosti VITALITA n.o. LEHNICE otvorila oddelenie pre pacientov s dlhodobými následkami Covidu.
Podrobnejšie informácie Vám poskytne Mgr. Judita Fördősová - vrchná sestra a Mgr. Ildikó Lukácsová - vrchná sestra. Kontakty:
Riaditeľ organizácie VITALITA n.o. Lehnice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: primára na oddelenie dlhodobo chorých
VITALITA n.o. Lehnice a nemocnica PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KORHÁZ, GYŐR si dovoľuje informovať verejnosť o získaní finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko z Fondu malých projektov na implementáciu projektu pod názvom „Výmena skúsenosti a zavedenie nových metód pri liečbe pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode.“

Stránky