Novinky

Nachádzate sa tu

Prvý vyliečený post-Covidový pacient vo VITALITA n.o. LEHNICE
V rámci post-Covidovej starostlivosti VITALITA n.o. LEHNICE otvorila oddelenie pre pacientov s dlhodobými následkami Covidu.
Podrobnejšie informácie Vám poskytne Mgr. Judita Fördősová - vrchná sestra a Mgr. Ildikó Lukácsová - vrchná sestra. Kontakty:
Riaditeľ organizácie VITALITA n.o. Lehnice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: primára na oddelenie dlhodobo chorých
VITALITA n.o. Lehnice a nemocnica PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KORHÁZ, GYŐR si dovoľuje informovať verejnosť o získaní finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko z Fondu malých projektov na implementáciu projektu pod názvom „Výmena skúsenosti a zavedenie nových metód pri liečbe pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode.“
VITALITA n.o. LEHNICE  vzhľadom na aktuálny výskyt akútnych prenosných respiračných ochorení, nariaďuje zákaz návštev hospitalizovaných pacientov a prijímateľov sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb od dňa 27.7.2020 až do odvolania. V Lehniciach, dňa 23.7.2020.
Vážení pacienti, klienti! aj tento rok sa na Vás obraciame s prosbou o podporu našej organizácie venovaním Vašich 2% zaplatenej dane. 

Stránky