Obec Lehnice

Nachádzate sa tu

Poloha

Obec Lehnice leží na Žitnom ostrove v okrese Dunajská Streda. Komunikačne je napojená na nadradenú cestnú sieť prostredníctvom cesty II/572 Bratislava –Dunajská Streda.

Od Bratislavy je vzdialená 30 km, od okresného mesta 15 km, od Šamorína 15 km a od mesta Senec 24 km.

Na železničnú dopravu je obec napojená v miestnej časti Kolónia, cez ktorú prechádza vedľajšia neelektrifikovaná železničná trať č. 131 Bratislava - Komárno.

www.obeclehnice.sk