Špecializovaná nemocnica v odbore FBLR– neurorehabilitácia

Nachádzate sa tu

VITALITA n.o. LEHNICE ako jedna z prvých zdravotníckych zariadení na Slovensku otvorila v apríli 2019 Špecializovanú nemocnicu v odbore fyziatrie balneológie a liečebnej rehabilitácie (ďalej len „Špecializovaná nemocnica“) so zameraním najmä na neurorehabilitačnú liečbu pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode.

Špecializovaná nemocnica zabezpečuje kvalifikovanú neurorehabilitačnú liečbu pacientom po náhlej cievnej mozgovej príhode (NCMP) a po polytraumatizme (poraneniach) s ťažkým pohybovým deficitom. Neurorehabilitačná liečba sa poskytuje pacientom, ktorých stav bol po NCMP neurológom stabilizovaný. Liečebná neurorehabilitácia trvá 21 až 60 dní a je hradená z verejného zdravotného poistenia (VŠZP, Dôvera, Union).

Okrem toho, od 1.12.2022 sme rozšírili zoznam indikačných skupín na poskytovanie rehabilitačnej liečby aj pre pacientov po:
  • implantáciách endoprotéz (TEP), čiže po výmene bedrových, kolenných, či ramenných kĺbov
  • operáciách chrbtice v dôsledku degeneratívnych ochorení (osteochondróza) a inom poškodení medzistavcových platničiek
  • amputácii končatín na nácvik sebestačnosti na mechanickom invalidnom vozíku
  • poškodení nervov s ochrnutím končatiny

Rozšírenie rehabilitačných služieb sa v súčasnosti týka poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne a zdravotnej poisťovne Dôvera. Rehabilitačná liečba trvá 21 až 60 dní, pričom v indikovaných prípadoch je možné ju predĺžiť.

Kontraindikácie prijatia: 
- opakované NCMP ťažkého stupňa s rizikom ďalších recidív;
- ťažký organický psychosyndróm s ťažkou globálnou afáziou, agresivita, nespolupráca, krátka výdrž aktívnej spolupráce;
- akútne psychózy a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníženou možnosťou komunikácie,
- M. Alzheimer v pokročilejšom štádiu ochorenia;
- bezvedomie
- vigilná kóma
- tracheostómia s kanylou
- ťažký imobilizačný syndróm s kontraktúrami alebo paraartikulárnymi osifikáciami;
- dekubity, nezhojený amputačný kýpeť;
- závažná polymorbidita alebo závažné interné ochorenia, ktoré znemožňujú, výrazne obmedzujú alebo sťažujú aktívnu intenzívnu rehabilitáciu, t.j. kardiopulmonálna dekompenzácia, nestabilná angina pectoris, nedostatočne liečená alebo malígna hypertenzia, dekompenzovaný diabetes mellitus, renálna insuficiencia ťažkého stupňa, akútna tromboembolická choroba, závažné a recidivujúce krvácavé prejavy, akútne infekčné ochorenia
- zhubné nádory počas ich liečby, tiež s klinicky zistenými známkami pokračovania choroby;
- nazogastrická sonda, PEG;
- syndróm závislosti na alkohole.
 
Ak máte záujem o neurorehabilitačnú liečbu u nás prejdite v menu na Postup pri prijatí.