Špecializovaná nemocnica v odbore FBLR– neurorehabilitácia

Nachádzate sa tu

VITALITA n.o. LEHNICE ako jedna z prvých zdravotníckych zariadení na Slovensku otvorila v apríli 2019 Špecializovanú nemocnicu v odbore fyziatrie balneológie a liečebnej rehabilitácie (ďalej len „Špecializovaná nemocnica“) so zameraním najmä na neurorehabilitačnú liečbu pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode.

Špecializovaná nemocnica zabezpečuje kvalifikovanú neurorehabilitačnú liečbu pacientom po náhlej cievnej mozgovej príhode (NCMP) a po polytraumatizme (poraneniach) s ťažkým pohybovým deficitom. Neurorehabilitačná liečba sa poskytuje pacientom, ktorých stav bol po NCMP neurológom stabilizovaný. Liečebná neurorehabilitácia trvá 21 až 60 dní a je plne hradená z verejného zdravotného poistenia.

Kontraindikácie prijatia: 
- opakované NCMP ťažkého stupňa s rizikom ďalších recidív;
- ťažký organický psychosyndróm s ťažkou globálnou afáziou, agresivita, nespolupráca, krátka výdrž aktívnej spolupráce;
- akútne psychózy a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníženou možnosťou komunikácie,
- M. Alzheimer v pokročilejšom štádiu ochorenia;
- bezvedomie; vigilná kóma;  tracheostómia s kanylou;
- ťažký imobilizačný syndróm s kontraktúrami alebo paraartikulárnymi osifikáciami;
- dekubity, nezhojený amputačný kýpeť;
- závažná polymorbidita alebo závažné interné ochorenia, ktoré znemožňujú, výrazne obmedzujú alebo sťažujú aktívnu intenzívnu rehabilitáciu, t.j. kardiopulmonálna dekompenzácia, nestabilná angina pectoris, nedostatočne liečená alebo malígna hypertenzia, dekompenzovaný diabetes mellitus, renálna insuficiencia ťažkého stupňa, akútna tromboembolická choroba, závažné a recidivujúce krvácavé prejavy akútne infekčné ochorenia; zhubné nádory počas ich liečby, tiež s klinicky zistenými známkami pokračovania choroby;
- nazogastrická sonda, PEG;
- syndróm závislosti na alkohole.
 
Ak máte záujem o neurorehabilitačnú liečbu u nás prejdite v menu na Postup pri prijatí.
PrílohaVeľkosť
Súbor Podmienky pre umožnenie návštev38.89 KB