Verejné obstarávanie

Nachádzate sa tu

Profil verejného obstarávateľa

Podľa & 49a Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonom zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu verejného v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Úradný názov:          VITALITA n.o. Lehnice

Sídlo:                      Lehnice 113, 930 37 Lehnice

IČO:                       36 084 328

DIČ:                       2021764228

Štatutárny zástupca: Ing. Július Slovák, riaditeľ n.o.

Kontaktné osoby:     Ing Gabriel Vanya

                              Tel.: +421 31 5918 620

                              E-mail: vanya@vitalita-lehnice.sk

                              Anikó Karika

                              Tel.: +421 31 5918 132

                              E-mail: sekretariat@vitalita-lehnice.sk

Fax:                        +421 31 5918 132