Naši klienti oceňujú

Nachádzate sa tu

Klienti  liečebne Vitalita n.o. Lehnice a ich rodinní príslušníci popri odbornom a ľudskom prístupe personálu oceňujú:

- minimálne čakacie doby na hospitalizáciu – po odoslaní žiadosti o hospitalizáciu obvodným alebo odborným lekárom pacienta a jeho schválení zdravotnou poisťovňou je možný  nástup na liečbu bez odkladu

- tiché prostredie - umiestnenie zariadenia v historickom lesoparku, bez negatívneho vplyvu mestského ruchu

- infraštruktúru - možnosť bezplatného a bezpečného parkovania v areáli organizácie nielen pre návštevy ale aj pre pacientov počas celej doby liečebného pobytu

- nadštandardné ubytovanie - možnosť výberu nadštandardných izieb za poplatok 4 EUR/deň 

- polohu - vzdialenosť len 25 km od Bratislavy

- liečebný pobyt v trvaní 21 a viac dní – štandardná doba liečebného pobytu je 21 dní, ktorá sa môže v odôvodnených prípadoch predĺžiť na max. 60 dní

 

Kvalita a pestrosť rehabilitačných služieb a umiestnenie zariadenia v lesoparku vyvoláva u mnohých pacientov pocit pobytu v liečebných kúpeľoch.