Klasická masáž – časti tela

Nachádzate sa tu

Túto procedúru môžeme definovať ako sústavu masážnych hmatov, ktoré vykonáva masér na tele klienta. Cieľom masáže je: predchádzať vzniku chorôb (u zdravých klientov vynikajúca prevencia), priaznivo ovplyvňovať zmeny vyvolané chorobou (terapeutická pomoc u klientov trpiacich ochorením). Masážou sa otvárajú kožné kapiláry, zlepšuje krvný obeh, vylepšuje odplavovanie produktov metabolizmu, podporuje vstrebávanie opuchov, odstraňujú látky vyvolávajúce únavu, zlepšuje výživa, ovplyvňuje funkcia mozgovej kôry, zlepšuje spánok. Dĺžka trvania čiastočnej masáže je 15 minút.