Klasická masáž – časti tela

Nachádzate sa tu

Túto procedúru môžeme definovať ako sústavu masážnych hmatov, ktoré vykonáva masér na tele klienta. Cieľom masáže je: predchádzať vzniku chorôb (u zdravých klientov vynikajúca prevencia), priaznivo ovplyvňovať zmeny vyvolané chorobou (terapeutická pomoc u klientov trpiacich ochorením). Masážou sa

  • otvárajú kožné kapiláry
  • zlepšuje krvný obeh
  • vylepšuje odplavovanie produktov metabolizmu
  • podporuje vstrebávanie opuchov
  • odstraňujú látky vyvolávajúce únavu
  • zlepšuje výživa
  • ovplyvňuje funkcia mozgovej kôry
  • zlepšuje spánok

Dĺžka trvania čiastočnej masáže je 15 minút