Naši pacienti oceňujú

Klienti liečebne Vitalita n.o. Lehnice a ich rodinní príslušníci popri odbornom a
ľudskom prístupe personálu oceňujú:

Minimálne čakacie doby na hospitalizáciu
Minimálne čakacie doby na hospitalizáciu

Po odoslaní žiadosti o hospitalizáciu obvodným alebo odborným lekárom pacienta a jeho schválení zdravotnou poisťovňou je možný nástup na liečbu bez odkladu

Tiché prostredie
Tiché prostredie

Umiestnenie zariadenia v historickom lesoparku, bez negatívneho vplyvu mestského ruchu

Infraštruktúra
Infraštruktúra

Možnosť bezplatného a bezpečného parkovania v areáli organizácie nielen pre návštevy ale aj pre pacientov počas celej doby liečebného pobytu

Polohu
Polohu

Vzdialenosť len 25 km od Bratislavy

liečebný pobyt v trvaní 21 a viac dní
liečebný pobyt v trvaní 21 a viac dní

Štandardná doba liečebného pobytu je 21 dní, ktorá sa môže v odôvodnených prípadoch predĺžiť na max. 60 dní

Kvalita a pestrosť rehabilitačných služieb a umiestnenie zariadenia v lesoparku
vyvoláva u mnohých pacientov pocit pobytu v liečebných kúpeľoch.

viac o nás