Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Nachádzate sa tu

Špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

Lekár: MUDr. Jozef Koloň

Zdravotná sestra: Tünde Paksyová

Tel.: 031/5918 207, 031/5918 226

Miesto: Pavilón A

 

ORDINAČNÉ HODINY:

Deň     

Ordinačné hodiny

Pondelok - Piatok

7:00 - 9:00  ambulantní pacienti
9:00 - 12:00  pacienti z ODCH

Počas pandémie COVID-19 je nevyhnutné telefonicky si dohodnúť presný termín návštevy na tel. č. 031 5918 207 v čase od 8.00 - 10.00 hod. !!!

 

Pokyny pre pacientov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v odbore FBLR na základe súčasnej epidemiologickej situácie v dôsledku pandémie COVID – 19.

1. Pri ambulantne poskytovanej zdravotnej starostlivosti sa odporúča využívať tak, ako doteraz telefonické konzultácie, telemedicínu, fotodokumentáciu, videozáznamy, inštruovať pacientov o možnostiach adekvátnej liečby v domácom režime, technike resp. metodike cvičenia v rámci liečebnej telesnej výchovy. Pacientovi je možné predpísať lieky a zdravotnícke pomôcky formou e - receptu.

2. Ambulancia FBLR a pracovisko SVALZ v odbore FBLR pokračuje v liečbe akútnych  stavov, v liečbe pacientov s chronickými ochoreniami, akútne exacerbovanými alebo stavov, u ktorých je riziko poškodenia zdravia alebo zhoršenia kvality života z oneskorenia a/alebo odkladu liečby.

3. Pri vstupe na pracovisko zamestnanci VITALITA n.o. LEHNICE  zabezpečia zaznamenanie telesnej teploty pacienta. Ak je nevyhnutná prítomnosť sprevádzajúcej osoby, rodiča pri vyšetrení alebo ošetrení pacienta, rovnako aj tejto osobe sa musí zaznamenať telesná teplota. Pacient a sprievodca sú povinní:

- použiť prekrytie horných dýchacích ciest (nos, ústa), ako je napríklad rúško, šatka alebo iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčiek s výnimkou osôb uvedených v opatrení ÚVZ SR č.OLP/3355/202 z 20.4.2020 (deti do 2 rokov veku a osoby so závažným poruchami autistického spektra)

- dezinfikovať ruky prípravkom, ktorý je zabezpečený pri vstupe na pracovisko,

- podpísať poučenie v súlade s usmernením hlavného hygienika SR.