Kontakt

Nachádzate sa tu

VITALITA n.o. LEHNICE

930 37 Lehnice 113, Centrálna recepcia, tel.: 031/5918 200, fax: 031/5918 201,
e-mail: recepcia@vitalita-lehnice.sk


Riaditeľ

Ing. Július Slovák, MBA


Sekretariát riaditeľa

Anikó Gombár Karika

tel./fax: 031/5918 132
e-mail: sekretariat@vitalita-lehnice.sk
 

Manažérka pre ošetrovateľskú starostlivosť

Piroska Bazsóová

tel.: 031/5918 320
fax: 031/5918 201
e-mail: bazsoova@vitalita-lehnice.sk
 

Manažér pre technické služby

Ing. Gabriel Vanya
tel.: 031/5918 620
fax: 031/5918 201
e-mail: vanya@vitalita-lehnice.sk
 

Finančná učtáreň

Gabriela Szabóová

tel.: 031/5918 621
fax: 031/5918 201
e-mail: szaboovag@vitalita-lehnice.sk
 

Manažérka personalistiky a mzdového účtovníctva 

Gabriela Csápai

tel.: 031/5918 101
fax: 031/5918 201
e-mail: csapai@vitalita-lehnice.sk
 

Stravovacia prevádzka

Soňa Pajgerová

tel.: 031/5918 278
fax: 031/5918 201
e-mail: pajgerova@vitalita-lehnice.sk
 

Manažérka pre sociálne služby a sociálnu prácu

Mgr. Erika Richtariková, MSc.

tel.: 031/5918 249
mobil: 0911 478 266
fax: 031/5918 201
e-mail: richtarikova@vitalita-lehnice.sk
 

Administratívna pracovníčka

Csilla Pokstaller

tel.: 031/5918 261
mobil: 0911 478 272
e-mail: csilla.pokstaller@vitalita-lehnice.sk
 

Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti 
Zariadenie pre seniorov

Vedúca sestra: Anikó Pokstaller     

tel.: 031/5918 203
e-mail: pokstaller@vitalita-lehnice.sk

Oddelenie dlhodobo chorých

Vedúca sestra

Mgr. Ildikó Lukácsová 

tel.: 031/5918 185
fax: 031/5918 201
e-mail: lukacsova@vitalita-lehnice.sk
 

Špecializovaná nemocnica v odbore fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Vedúca sestra

Mgr. Judita Fördősová

tel.: 031/5918 206
mobil: 0911/478271
fax: 031/5918 201
e-mail: fordosova@vitalita-lehnice.sk
 

Ambulancia všeobecného lekára

Lekár: MUDr. Pavel Polóny

Zdravotná sestra: Margita Androvičová

tel.: 031/5918 311
fax: 031/5918 201
 

Ambulancia FBLR

Lekár: MUDr. Jozef Koloň 

Zdravotná sestra: Tünde Paksi

Pavilón „A“ – 031/5918 207
Pavilón „B“ – 031/5918290
fax: 031/5918 201
e-mail: kolon@vitalita-lehnice.sk
 

Procedúry

Regina Koszorúsová

Pavilón „A“ - 031/5918 227
Pavilón „B“ – 031/5918 555
 

Lekári:

MUDr. Jozef Koloň – primár ŠN FBLR

tel.: 031/5918 226
fax: 031/5918 201
e-mail: kolon@vitalita-lehnice.sk
 

MUDr. Marianna Gálffy Hodosy – lekárka na ŠN FBLR

Pavilón „A“ -  031/5918 262
Pavilón „B“ – 031/5918 337
e-mail: galffy.hodosy@vitalita-lehnice.sk

 

MUDr. Jozef Hreško– poverený primár ODCH

tel.: 031/5918 334
e-mail: hresko@vitalita-lehnice.sk

 
 
Asistentka primára ODCH
 
Mgr. Helena Nagyová
 
tel.: 031/5918 340
e-mail: asistnet@vitalita-lehnice.sk
 
(Informácie poskytujeme v pracovných dňoch!)