Kontakt

Nachádzate sa tu

VITALITA n.o. LEHNICE
930 37 Lehnice 113


Centrálna recepcia:

Tel.: 031/5918 200
FAX: 031/5918 201
E-mail: recepcia@vitalita-lehnice.sk


Riaditeľ:  Ing. Július Slovák, MBA


Sekretariát riaditeľa:

Anikó Gombár Karika
tel./fax: 031/5918 132
e-mail: sekretariat@vitalita-lehnice.sk


Manažérka pre ošetrovateľskú starostlivosť:

Piroska Bazsóová
tel.: 031/5918 320
fax: 031/5918 201
e-mail: bazsoova@vitalita-lehnice.sk


Manažér pre technické služby:

Ing. Gabriel Vanya
tel.: 031/5918 620
fax: 031/5918 201
e-mail: vanya@vitalita-lehnice.sk


Finančná učtáreň:

Gabriela Szabóová
tel.: 031/5918 621
fax: 031/5918 201
e-mail: szaboovag@vitalita-lehnice.sk


Manažérka personalistiky a mzdového účtovníctva:

Gabriela Csápai
tel.: 031/5918 101
fax: 031/5918 201
e-mail: csapai@vitalita-lehnice.sk


Stravovacia prevádzka:

Soňa Pajgerová
tel.: 031/5918 278
fax: 031/5918 201
e-mail: pajgerova@vitalita-lehnice.sk


Manažérka pre sociálne služby a sociálnu prácu:

Mgr. Erika Richtariková, MSc.
tel.: 031/5918 249
mobil: 0911 478 266
fax: 031/5918 201
e-mail: richtarikova@vitalita-lehnice.sk


Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti, Zariadenie pre seniorov:

Vedúca sestra: Anikó Pokstaller
tel.: 031/5918 203
e-mail: pokstaller@vitalita-lehnice.sk


Oddelenie dlhodobo chorých:

Vedúca sestra: Mgr. Ildikó Lukácsová
tel.: 031/5918 185
fax: 031/5918 201
e-mail: lukacsova@vitalita-lehnice.sk


Špecializovaná nemocnica v odbore fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie:

Vedúca sestra: Mgr. Judita Fördősová
tel.: 031/5918 206
mobil: 0911/478271
fax: 031/5918 201
e-mail: fordosova@vitalita-lehnice.sk


Ambulancia všeobecného lekára:

Lekár: Dr. Jozef Hreško
Zdravotná sestra: Margita Androvičová
tel.: 031/5918 311
fax: 031/5918 201


Ambulancia FBLR:

Lekár: MUDr. Jozef Koloň
Zdravotná sestra: Tünde Paksi

Pavilón „A“ – 031/5918 207
Pavilón „B“ – 031/5918290

fax: 031/5918 201
e-mail: kolon@vitalita-lehnice.sk


Procedúry:

Regina Koszorúsová

Pavilón „A“ - 031/5918 227
Pavilón „B“ – 031/5918 555


Lekári:

MUDr. Jozef Koloň – primár ŠN FBLR

tel.: 031/5918 226
fax: 031/5918 201

e-mail: kolon@vitalita-lehnice.sk

MUDr. Marianna Gálffy Hodosy – lekárka na ŠN FBLR

Pavilón „A“ -  031/5918 262
Pavilón „B“ – 031/5918 337

e-mail: galffy.hodosy@vitalita-lehnice.sk

MUDr. Jozef Hreško– poverený primár ODCH

tel.: 031/5918 334

e-mail: hresko@vitalita-lehnice.sk


Asistentka primára ODCH:

Mgr. Helena Nagyová
tel.: 031/5918 340
e-mail: asistnet@vitalita-lehnice.sk

Informácie poskytujeme v pracovných dňoch!