Kontakt

Nachádzate sa tu

POSKYTUJEME INFORMÁCIE:

Tel: 031/5918 200
E-mail: recepcia@vitalita-lehnice.sk


VITALITA n.o. LEHNICE
930 37 Lehnice 113


Riaditeľ:  Ing. Július Slovák, MBA


Sekretariát riaditeľa:

Anikó Gombár Karika
tel.: 031/5918 132
e-mail: sekretariat@vitalita-lehnice.sk


Manažérka pre ošetrovateľskú starostlivosť:

Piroska Bazsóová
tel.: 031/5918 320
e-mail: bazsoova@vitalita-lehnice.sk


Manažér pre technické služby:

Ing. Gabriel Vanya
tel.: 031/5918 620
e-mail: vanya@vitalita-lehnice.sk


Finančná učtáreň:

Zuzana Stefankovicsová
tel.: 031/5918 621
e-mail: stefankovicsova@vitalita-lehnice.sk


Manažér personalistiky a mzdového účtovníctva:

Július Čmehyl
tel.: 031/5918 101
e-mail: cmehyl@vitalita-lehnice.sk


Stravovacia prevádzka:

Soňa Pajgerová
tel.: 031/5918 278
e-mail: pajgerova@vitalita-lehnice.sk


Manažérka pre sociálne služby a sociálnu prácu:

Mgr. Erika Richtariková, MSc.
tel.: 031/5918 249
mobil: 0911 478 266
e-mail: richtarikova@vitalita-lehnice.sk


Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti, Zariadenie pre seniorov:

Vedúca sestra: Anikó Pokstaller
tel.: 031/5918 203
e-mail: pokstaller@vitalita-lehnice.sk


Liečebňa dlhodobo chorých:

Vedúca sestra: Mgr. Katarína Hrešková
tel: 031/5918 185
mobil: 0911/257 024
e-mail: hreskova@vitalita-lehnice.sk


Špecializovaná nemocnica v odbore fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie:

Vedúca sestra: Mgr. Judita Fördősová
tel.: 031/5918 206
mobil: 0911/478271
e-mail: fordosova@vitalita-lehnice.sk


Ambulancia všeobecného lekára:

Lekár: MUDr. Jozef Hreško
Zdravotná sestra: Eva Gódányová
tel.: 031/5918 311


Ambulancia FBLR:

Lekár: MUDr. Jozef Koloň
Zdravotná sestra: Tünde Paksi

Tel.: 031/5918 207
e-mail: kolon@vitalita-lehnice.sk


Procedúry:

Anna Kozmérová

Tel.: 031/5918 227


Lekári:

MUDr. Jozef Koloň – primár ŠN FBLR

tel.: 031/5918 226

e-mail: kolon@vitalita-lehnice.sk

MUDr. Marianna Hodosy – lekárka ŠN FBLR

tel.:  031/5918 257

e-mail: galffy.hodosy@vitalita-lehnice.sk

MUDr. Alena Sabová – primárka LDCH

tel.: 031/5918 100

e-mail: sabovaa@vitalita-lehnice.sk


Asistentka primára LDCH:

Mgr. Helena Nagyová
tel.: 031/5918 340
e-mail: asistent@vitalita-lehnice.sk

Informácie poskytujeme v pracovných dňoch!