O nás

Nachádzate sa tu

VITALITA n.o. LEHNICE je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti zdravotníckej starostlivosti a sociálnych služieb.

VITALITA n.o. Lehnice vznikla 1.10.2003 transformáciou Odborného liečebného ústavu na doliečovanie chronických ochorení. Vytvorila sa Liečebňa – Oddelenie dlhodobo chorých (ODCH) pre trojtýždňovú, poisťovňami hradenú liečbu a Dom ošetrovateľskej starostlivosti pre krátkodobú hospitalizáciu.

Liečebňa dlhodobo chorých v Lehniciach s 124 posteľami je najväčšie obdobné oddelenie nielen v okrese Dunajská Streda, v Trnavskom kraji ale aj na Slovensku. VITALITA n.o. nie je klasická nemocnica, je to liečebňa s dvoma lôžkovými oddeleniami.

Zdravotnícku časť organizácie tvoria ešte ambulancie – v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, a taktiež spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVALZ), tiež v odbore fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, kde sa poskytujú rôzne rehabilitačné procedúry od masáží, cez Bemer, magnetoterapiu, po vodoliečbu. 

V apríli 2019 sme otvorili Špecializovanú nemocnicu v odbore fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie so zameraním na rehabilitačnú liečbu pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode. Liečebná rehabilitácia trvá 21 až 90 dní a je hradená z verejného zdravotného poistenia. 

VITALITA n.o. Lehnice v okrese Dunajská Streda ponúka aj  služby sociálnej starostlivosti. Sociálna časť organizácie tiež prešla niekoľkými zmenami. V roku 2004 sa začalo poskytovanie sociálnej služby plnoletým osobám odkázaným na pomoc inej osoby v Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS), kde sa poskytuje pobytová sociálna služba. K tomu v roku 2011 bol zriadený Domov sociálnych služieb, ktorý sa neskôr v roku 2015 transformoval na Zariadenie pre seniorov (ZPS), čiže domov dôchodcov pre ľudí s nepriaznivým zdravotným stavom a dôchodcov.

Toho času poskytujeme sociálne služby v

Sme držiteľom certifikátu kvality podľa normy ISO 9001, čo znamená, že starostlivosť o pacientov a klientov prebieha v súlade s medzinárodne uznávanými štandardmi starostlivosti o zákazníka, ktoré predpisuje uvedená norma.