Lekári:
 
MUDr. Alena Sabová 
poverená primárka ODCH
Tel. číslo: 031/5918 192
 
MUDr. Viera Šapijevská 
primárka ODCH (dlhodobo PN )
 
Mgr. Helena Nagyová
asistentka primárky ODCH
tel.: 031/5918 340
 
Mgr. Ildikó Lukácsová 
vedúca sestra 
Tel. číslo: 031/ 5918 185
Mobil: 0911/257 024
 
Piroska Bazsóová 
manažérka pre ošetrovateľstvo
Tel. číslo: 031/5918 320
Mobil: 0911/257 025
 
(Informácie poskytujeme v pracovných dňoch!)