MUDr. Jozef Hreško
poverený primár ODCH
tel.: 031/5918 340
e-mail: hresko@vitalita-lehnice.sk
 
Mgr. Helena Nagyová
asistentka primára ODCH
tel.: 031/5918 340
e-mail: asistent@vitalita-lehnice.sk
 
Mgr. Ildikó Lukácsová 
vedúca sestra 
Tel. číslo: 031/ 5918 185
Mobil: 0911/257 024
e-mail: lukacsova@vitalita-lehnice.sk
 
Piroska Bazsóová 
manažérka pre ošetrovateľstvo
Tel. číslo: 031/5918 320
Mobil: 0911/257 025
e-mail: bazsoova@vitalita-lehnice.sk 
 
(Informácie poskytujeme v pracovných dňoch!)