MUDr. Alena Sabová
primárka LDCH
tel.: 031/5918 100
mobil: 0911 891 799
e-mail: sabovaa@vitalita-lehnice.sk
 
Mgr. Helena Nagyová
asistentka primárky LDCH
tel.: 031/5918 340
e-mail: asistent@vitalita-lehnice.sk
 
Mgr. Katarína Hrešková 
vedúca sestra 
Tel. číslo: 031/ 5918 185
Mobil: 0911/257 024
e-mail: hreskova@vitalita-lehnice.sk
 
Piroska Bazsóová 
manažérka pre ošetrovateľstvo
Tel. číslo: 031/5918 320
Mobil: 0911/257 025
e-mail: bazsoova@vitalita-lehnice.sk 
 
(Informácie poskytujeme v pracovných dňoch!)