Zmluvy

Nachádzate sa tu

Archív zmlúv za rok 2019 dočasne nájdete na tejto adrese.
Por. číslo Dodávateľ Predmet Hodnota Kópia faktúry
2011001 Mesto Senec poskytnutie finančného príspevku Stiahnuť
2011002 Bratislavský samosprávny kraj poskytnutie finančného príspevku Stiahnuť
2011003 Adresarfiriem, a.s. reklama Stiahnuť
2011004 Dôvera ZP zdravotná starostlivosť
2011005 E-on dodávka elektriny Stiahnuť
2011006 Gas- Plynoservis plus vykonávanie prevádzkových odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení plynových a tlakových Stiahnuť
2011007 Ervín Satury vykonanie pravidelných odborných prehliadok a skúšok na elektrických zariadení elektrickej požiarnej signalizácie EPS Stiahnuť
2011008 Edmund Gombos rekonštrukcia Stiahnuť
2011009 Mesto Senec poskytnutie finančného príspevku Stiahnuť
2011010 Trnavský samosprávny kraj poskytnutie finančného príspevku Stiahnuť
2011011 Trnavský samosprávny kraj poskytnutie finančného príspevku Stiahnuť
2011012 Západoslovenská vodárenská spoločnosť dodávka vody Stiahnuť
2011013 Všeobecná zdravotná poisťovňa Zabezpečovanie poskytovania a úhrada zdravotnej starostlivosti Stiahnuť
2011014 Nitriansky samosprávny kraj poskytovanie finančného príspevku Stiahnuť
2011015 Nitriansky samosprávny kraj poskytnutie finančného príspevku Stiahnuť
2011016 Generali Slovensko poisťovňa poistná zmluva Stiahnuť
2011017 Kooperativa poisťovňa , a.s. Poistná zmluva Stiahnuť
2011018 Lekomas, spol.s.r.o. Zabezpečenie odvozu komunálneho odpadu Stiahnuť
2011019 MadNet, a.s. Nájom nebytových priestorov Stiahnuť
2011020 Mirkom, s.r.o. potraviny Stiahnuť
2011021 PRO AUDIT, spol.s.r.o. audit Stiahnuť
2011022 SIAD Slovakia , spol.s.r.o. Zmluva o nájme obalov Stiahnuť
2011023 SPP Zmluva o dodávke plynu
2011024 BTL SLOVAKIA, s.r.o. BTL prístroje Stiahnuť
2011025 Databazafiriem registrácia na stránke Stiahnuť
2011026 Edmund Gombos vybudovanie sprchovacieho kúta Stiahnuť
2011027 EKOSPOL výrub stromov Stiahnuť
2011028 Kooperativa poistenie zodpovednosti lekárov Stiahnuť
2011029 Kooperativa poistenie za škodu Stiahnuť
2011030 Kooperativa poistenie podnikatelov Stiahnuť
2011031 Mediatel zmluva o uverejnení inzercie Stiahnuť
2011032 Mediatel zmluva o uverejnení inzercie Stiahnuť
2011033 RWE Gas zmluva o dodávke plynu Stiahnuť
2011034 SIAD dodatok č.1 Stiahnuť
2011035 T-Mobile zmluva o poskytovaní výhod Stiahnuť
2011036 Trnavský samosprávny kraj dodatok č.1 Stiahnuť
2011037 Union zdravotná poisťovňa zmluva o využívaní elektronických služieb Stiahnuť
2011038 Všeobecná zdravotná poisťovňa dodatok č.1 k zmluve Stiahnuť
2011039 Všeobecná zdravotná poisťovňa dodatok č.5 k zmluve Stiahnuť
201201 Bratislavský samosprávny kraj finančný príspevok Stiahnuť
201202 Trnavský samosprávny kraj finančný príspevok Stiahnuť
201203 Nitrianský samosprávny kraj finančný príspevok Stiahnuť
201204 Kooperativa poistná zmluva Stiahnuť
201205 Vitalita n.o. Lehnice stravné Stiahnuť
201206 Vitalita n.o. Lehnice poskytovanie zdravotnej starostlivosti Stiahnuť
201207 Vitalita n.o. Lehnice poskytovanie zdravotnej starostlivosti Stiahnuť
201208 Vitalita n.o. Lehnice finančný príspevok Stiahnuť
201209 Vitalita n.o. Lehnice zdravotná starostlivosť Stiahnuť
201210 Adresarfiriem.sk, a.s. realizácia reklamy Stiahnuť
201211 Messer Tatragas spol,s.r.o. plnenie fliaš medicialnimy plynmi Stiahnuť
201212 Servier Slovensko spol,s.r.o. lieky Stiahnuť
201213 Stredná zdravotnícka škola praktické vyučovanie Stiahnuť
201214 Hummis spol,s.r.o. odsávačka Stiahnuť
201215 Vitalita n.o. Lehnice poskytovanie zdravotnej starostlivosti
201216 Vitalita n.o. Lehnice poskytovanie zdravotnej starostlivosti Stiahnuť
201217 Vitalita n.o. Lehnice poskytovanie zdravotnej starostlivosti Stiahnuť
201218 Vitalita n.o. Lehnice poskatovanie zdravotnej starostlivosti Stiahnuť
201219 Vitalita n.o. Lehnice poskytovanie zdravotnej staroslivosti Stiahnuť
201220 Gedeon Richter Slovakia s.r.o. lieky Stiahnuť
201221 Slovenské centrum obstarávania verejné obstarávanie Stiahnuť
201222 Vitalita n.o. Lehnice zdravotná starostlivoť Stiahnuť
201223 Pro Audit spol s.r.o. účtovná závierka Stiahnuť
201224 Pro Factor reklama Stiahnuť
201225 Glenmark Pharmaceuticals SK s.r.o. lieky Stiahnuť
201226 Trnavský samosprávny kraj finančná dotácia Stiahnuť
201227 Pro audit s.r.o. účtovná závierka Stiahnuť
201228 Kooperativa poistenie Stiahnuť
201229 Zlaté Stránky -Mediatel reklama Stiahnuť
201230 Všeobecná zdravotná poisťovna finančný príspevok na zdravotnú starostlivosť Stiahnuť
201231-1 časť Slovenský plynárenský priemysel dodávka zemného plynu Stiahnuť
201232-2. časť Slovenský plynárenský priemysel dodávka zemného plynu Stiahnuť
201233 Gedeon richter darovanie liekov Stiahnuť
201234 Dôvera ZP posk. fin prostriedkov na zdrav. starostlivosť Stiahnuť
2013001 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 850 05 Bratislava, Mamateyova 17 Dodatok č. 7 k zmluve č. 11NOLU000411 Stiahnuť
2013002 Bratislavský samosprávny kraj 820 05 Bratislava, Sabinovská 16 Zmluva č. 45/2013-SP o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o poskytnutí finančného príspevku Stiahnuť
2013003 Zony - Ing. Zdenka Zoňová 921 01 Piešťany, E. Belluša 4 Dodatok č. 4 k zmluve č. 2009/03-01 Stiahnuť
2013004 SDK INVESTMENTS, a.s. 831 03 Bratislava, Kukučínova 22 Kúpna zmluva Stiahnuť
2013005 Clean servis, spol. s r.o. 929 01 Dunajská Streda, Ádorská 2 Dodatok č. 2/2013 k Zmluve o dielo č. 1005/2010 Stiahnuť
2013006 itexpert, s.r.o. 929 01 Dunajská Streda, ul. Kráľa Žigmunda 5716/15 Zmluva č. 1/2013 Stiahnuť
2013007 Zoltán Katona - Firma Katona 929 01 Dunajská Streda, Jilemnického 233/23 Zmluva o dielo Stiahnuť
2013008 Slovak Parcel Service s.r.o. Komisionárska zmluva Stiahnuť
2013009 Nitriansky samosprávny kraj 949 01 Nitra, Rázusova 2A Zmluva č. 21/2013 o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku Stiahnuť
2013010 Trnavský samosprávny kraj 917 01 Trnava, Starohájska 10 Zmluva č. 12/2013/NP o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a poskytnutí finančného príspevku Stiahnuť
2013011 Vitalita n.o. 930 37 Lehnice 113 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 2012/55/31-1 Stiahnuť
2013012 Ľuboš Magda 082 38 Ovčie 131 Podnájomná zmluva Stiahnuť
2013013 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 851 01 Bratislava, Einsteinova 25 Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb Stiahnuť
2013014 Ing. Pavel Mihalčák 811 04 Bratislava, Havličkova 1080/1 Darovacia zmluva Stiahnuť
2013015 Ing. Pavel Mihalčák 811 04 Bratislava, Havličkova 1080/1 Darovacia zmluva Stiahnuť
2013016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a Dodatok č. 1/2013 k zmluve o dodávke plynu Stiahnuť
2013017 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 851 01 Bratislava, Einsteinova 25 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72NLDC000112 Stiahnuť
2013018 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 850 05 Bratislava, Mamateyova 17 Dodatok č. 8 k zmluve č. 11NOLU000411 Stiahnuť
2013019 Slovak Telekom, a.s. 825 13 Bratislava, Karadžičova 10 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Stiahnuť
2013020 Parcus, a.s. 811 03 Bratislava, Panenská 13 Mandátna zmluva Stiahnuť
2013021 Adresafiriem.sk, a.s. 974 01 Banská Bystrica, Majerská cesta 60 Zmluva o realizácii reklamy Stiahnuť
2013022 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 821 08 Bratislava, Bajkalská 29/A Dodatok č. 11 k zmluve č. 2002NSP1000206 Stiahnuť
2013023 Csintalan Ibolya, Csintalan Mikuláš 946 38 Radvaň nad Dunajom 606 Podnájomná zmluva č. 2013/23/16-1 Stiahnuť
2013024 Gabriela Sárköziová 810 00 Bratislava, Dúbravka, Pri kríži 3082/26 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 2011/17/13-1 Stiahnuť
2013025 Csintalan Ibolya, Csintalan Mikuláš 946 38 Radvaň nad Dunajom 606 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 2013/23/16-1 Stiahnuť
2013026 Inta, s.r.o. 911 01 Trenčín, rybárska 18 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov č. 2013/0406/919 Stiahnuť
2013027 Slovenské centrum obstarávania, občianske združenie (SCO) 831 04 Bratislava, Pri starej prachárni 16/16 Príkazná zmluva č. 0201083062-20 Stiahnuť

Stránky