Zmluvy

Nachádzate sa tu

Archív zmlúv za rok 2019 dočasne nájdete na tejto adrese.
Por. číslo Dodávateľ Predmet Hodnota Kópia faktúry
2021007 Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, 811 05 Bratislava, Štefánikova 17 Poistná zmluva č. 4419013933 Stiahnuť
2021008 Slovak Telekom a.s., 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Stiahnuť
2021009 Slovak Telekom a.s., 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Stiahnuť
2021010 Warcun a.s., 930 25 Vrakúň, Dvojrad 333 Kúpna zmluva Stiahnuť
2021011 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 816 43 Bratislava, Špitálska 4,6,8 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby Stiahnuť
2021012 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., 949 01 Nitra, Cintorínska 5 Dodatok č. 27 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72NLDC000114 Stiahnuť
2021013 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., 949 01 Nitra, Cintorínska 5 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72NVSC000219 Stiahnuť
2021014 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 816 43 Bratislava, Špitálska 4,6,8 Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 453/2021 Stiahnuť
2021015 FE-DOP s.r.o., 930 39 Zlaté Klasy, Športová 112 Zmluva o dielo č. 2021/15/11-1 Stiahnuť
2021016 Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne, 931 01 Šamorín., Gazdovský rad 37/A Zmluva o zneškodnení odpadu uložením na skládke odpadov Stiahnuť
2021017 Union zdravotná poisťovňa a.s., 814 53 Bratislava, Karadžičova 10 Dodatok č. 21 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 2002NSP1000214 Stiahnuť
2021018 Stargen EU s.r.o., 130 00 Praha 3, Malešická 225/51 Kúpna zmluva č. 2021/18/13-1 Stiahnuť
2021019 help2move s.r.o., 155 31 Praha 5 - Lipence, Prujezdná 732 Kúpna zmluva č. 19/14-1/2021 Stiahnuť
2021020 Aidian Oy, 169 00 Praha 6, Bělohorská 57 Kúpna zmluva Stiahnuť
2021021 ŠV Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve č. 2016/25/20-1 Stiahnuť
2021022 MS Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve č. 2015/10/7-1 Stiahnuť
2021023 Winfer spol. s r.o., 929 01 Dunajská Streda, Gaštanový rad 417/25 Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2021024 Winfer spol. s r.o., 929 01 Dunajská Streda, Gaštanový rad 417/25 Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2021025 MK a MM Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2021026 CSG Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2021027 JH Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2021028 JB Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2021029 SG Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2021030 SE a SJ Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2021031 VH Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2021032 Winfer spol. s r.o., 929 01 Dunajská Streda, Gaštanový rad 417/25 Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2021033 Winfer spol. s r.o., 929 01 Dunajská Streda, Gaštanový rad 417/25 Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2021034 SZSZ Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2021035 Winfer spol. s r.o., 929 01 Dunajská Streda, Gaštanový rad 417/25 Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2021036 Winfer spol. s r.o., 929 01 Dunajská Streda, Gaštanový rad 417/25 Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2021037 PK Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2021038 Senior Park n. o. Rohovce, 930 30 Rohovce č. 169 Dodatok č. 11 k mandátnej zmluve Stiahnuť
2021039 HA Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2021040 ABeP s.r.o., 949 01 Nitra, Župné námestie 5 Zmluva o zabezpečovaní a vykonávaní koordinácie bezpečnosti Stiahnuť
2021041 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., 917 02 Trnava 2, Halenárska 22 Dohoda o urovnaní Stiahnuť
2021042 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., 917 02 Trnava 2, Halenárska 22 Dodatok č. 47 k Zmluve č. 11NSP1000119 Stiahnuť
2021043 Slovenská sporiteľňa a.s., 832 37 Bratislava, Tomášikova 48 Dodatok č. 1 174/CC/20-D1 k Zmluve o úvere č. 174/CC/20 Stiahnuť
2021044 Slovenská sporiteľňa a.s., 832 37 Bratislava, Tomášikova 48 Záložná zmluva NCRZP č. 174/CC/20-ZZ2 Stiahnuť
2021044 Slovenská sporiteľňa a.s., 832 37 Bratislava, Tomášikova 48 Všeobecné obchodné podmienky SLSP Stiahnuť
2021045 Winfer spol. s r.o., 929 01 Dunajská Streda, Gaštanový rad 417/25 Dodatok č 1 k Zmluve o ubytovaní č. 2021/33/28-1 Stiahnuť
2021046 Stavexat DŠ s.r.o., 930 10 Dolný Štál, Okočská cesta 640/1 Zmluva o dielo č. 003/2021 "Rehabilitačné centrum" súp. číslo 113 - zmena dokončenej stavby Stiahnuť
2021047 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 816 43 Bratislava, Špitálska 4,6,8 Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 453/2/2021 Stiahnuť
2021048 GA Zmluva o dielo Stiahnuť
2021049 Slovak Telekom a.s., 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - služba Business Internet Stiahnuť
2021050 Slovak Telekom a.s., 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 Zmluva o nájme IP koncového zariadenia Stiahnuť
2021051 VT Project & Consulting s.r.o., 927 05 Šaľa, Gen. L. Svobodu 1860/6 Zmluva o dielo č. 13/2021 "Projekt podpory regionálneho rozvoja" Stiahnuť
2021052 Vita Lehnice s.r.o., 930 37 Lehnice 113 Zmluva o nájme Stiahnuť
2021053 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., 917 02 Trnava 2, Halenárska 22 Dodatok č. 48 k Zmluve č. 11NSP1000119 Stiahnuť
2021054 Clean Servis spol. s r.o., 929 01 Dunajská Streda, Mlynská 4629/2A Dodatok č. 12/2021 k Zmluve o dielo č. 1005/2010 o dodávke servisného upratovania Stiahnuť
2021055 SIAD Slovakia spol. s r.o., 831 04 Bratislava, Rožňavská 17 Zmluva o dlhodobom nájme obalov číslo 2021/08/05 JM Stiahnuť
2021056 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., 949 01 Nitra, Cintorínska 5 Dodatok č. 28 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72NLDC000114 Stiahnuť
2021057 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., 949 01 Nitra, Cintorínska 5 Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72NVSC000219 Stiahnuť
2021058 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., 917 02 Trnava 2, Halenárska 22 Dodatok č. 49 k Zmluve č. 11NSP1000119 Stiahnuť
2021059 SJ Darovacia zmluva Stiahnuť
2021060 ŠM Darovacia zmluva Stiahnuť
2021061 Pro Audit spol. s r.o., 821 06 Bratislava, Perličková 10 Zmluva o audite účtovnej závierky Stiahnuť
2021062 LK Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2021063 Vita Lehnice s.r.o., 930 37 Lehnice 113 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Stiahnuť
2021064 CSG Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2021065 Mediatel spol. s r.o., 821 08 Bratislava, Miletičova 21 Zmluva o uverejnení firmy Stiahnuť
2021066 Decart spol. s r.o., 945 01 Komárno, Veľkodunajské nábrežie 4964/1A Zmluva o dielo Stiahnuť
2021067 SZG Dodatok č. 5 k Mandátnej zmluve zo dňa 15.06.2009 Stiahnuť
2021068 SZG Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 01.09.2021 Stiahnuť
2021069 Vita Lehnice s.r.o., 930 37 Lehnice 113 Mandátna zmluva Stiahnuť
2021070 Union zdravotná poisťovňa a.s., 814 53 Bratislava, Karadžičova 10 Dodatok č. 22 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 2002NSP1000214 Stiahnuť
2021071 Espik Group s.r.o., 065 43 Orlov 133 Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu č. SZ2021/DS1035 Stiahnuť
2021072 Union zdravotná poisťovňa a.s., 814 53 Bratislava, Karadžičova 10 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 2002POSD000119 Stiahnuť
2021073 Vita Lehnice s.r.o., 930 37 Lehnice 113 Dohoda o ukončení Mandátnej zmluvy uzatvorenej dňa 28.10.2021 Stiahnuť
2021074 Softprogres s.r.o., 921 01 Piešťany, E. Belluša 4 Zmluva o dielo č. 2021/12-15 o aktualizácii zdravotníckych programov a aktualizačnom poplatku Stiahnuť
2021075 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, 811 05 Bratislava, Štefánikova 882/15 Zmluva o národnom spolufinancovaní . SKHU/1902/4.1/010 Stiahnuť
2021076 Satelitná televízia freeSAT, 830 00 Bratislava, P.O.Box 111 Zmluva o poskytovaní služby freeSAT Stiahnuť
2021077 Economy Servis s.r.o., 931 01 Šamorín, Vicenzy 2209/8A Ukončenie nájomnej zmluvy zo dňa 25.08.2020 Stiahnuť
2021078 Reciva Consulting s.r.o., 930 37 Lehnice, Malý Lég č. 163 Nájomná zmluva Stiahnuť
2021079 Ersis s.r.o., 900 27 Bernolákovo, Nálepkova 1 Zmluva o dielo č. 01-01-/2022 Stiahnuť
2021080 Senior Park n. o. Rohovce, 930 30 Rohovce č. 169 Dodatok č. 12 k mandátnej zmluve Stiahnuť
2022001 Union zdravotná poisťovňa a.s., 814 53 Bratislava, Karadžičova 10 Dodatok č. 23 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 2002NSP1000214 Stiahnuť
2022002 Clean Servis spol. s r.o. Dodatok č. 13/2022 k Zmluve o dielo č. 1005/2010 o dodávke servisného upratovania Stiahnuť
2022003 Limimed s.r.o., 929 01 Dunajská Streda, Krátka 18 Zmluva o poskytovaní služieb Stiahnuť
2022004 Mgr. Dávid Ágh, 930 38 Nový Život, Tonkovce 457 Zmluva o nájme nebytových priestorov Stiahnuť
2022005 PK Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2022006 Winfer spol. s r.o., 929 01 Dunajská Streda, Gaštanový rad 417/25 Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2022007 SG Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2022008 VH Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2022009 SE a SJ Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2022010 JB Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2022011 JH Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2022012 CSG Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2022013 MK Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2022014 SZSZ Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2022015 LK Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2022016 HA Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2022017 ŠV Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve Stiahnuť
2022018 AD Zmluva o výpožičke Stiahnuť
2022019 SK Mandátna zmluva Stiahnuť
2022020 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 949 76 Nitra, tr. A. Hlinku 2 Dohoda o odbornej praxi študenta Stiahnuť
2022021 Slovenská sporiteľňa a.s., 8321 37 Bratislava, Tomášikova 48 Návrh na uzatvorenie Zmluvy Stiahnuť
2022022 Národné centrum zdravotníckych informácií Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.: VS_58_20190111_36084328 Stiahnuť
2022023 Promys soft s.r.o., 907 01 Myjava, Nám. M. R. Štefánika 582/29B Dodatok č. 1/2022 k Zmluve o poskytovaní služieb Stiahnuť
2022024 Mgr. Dávid Ágh, 930 38 Nový Život, Tonkovce 457 Dohoda o postúpení pohľadávky a prevzatí práv a povinností Stiahnuť
2022025 Agroservis spol. s r.o., 945 01 Komárno, Hadovská cesta 6 Servisná zmluva č. SZ202218/KN/MS Stiahnuť

Stránky