Zmluvy

Nachádzate sa tu

Archív zmlúv za rok 2019 dočasne nájdete na tejto adrese.
Por. číslo Dodávateľ Predmet Hodnota Kópia faktúry
2016021 Ing. Scheberová Magdalena 010 04 Žilina, Gogoľova 9 Zmluva o poskytnutí technickej asistencie pri verejnom obstarávaní Stiahnuť
2016022 Slovanet, a.s. 821 08 Bratislava 2, Záhradnícka 151 Dohoda o prevzatí práv a povinnosti Stiahnuť
2016023 Úrad vlády Slovenskej republiky 813 70 Bratislava 1, Námestie slobody 1 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR Stiahnuť
2016024 SDK Investments, a.s. 831 03 Bratislava, Kutuzovova 17 Zmluva o nájme Stiahnuť
2016025 VS Zmluva o nájme Stiahnuť
2016026 Mgr.art.et Mgr. Adam Brutovský 58 01 Poprad, Rázusova 3286/7 Zmluva o umeleckom výkone Stiahnuť
2016027 BA Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2016028 MS Dodatok č. 1 k nájmnej zmluve Stiahnuť
2016029 OTP BankaSlovensko, a.s., 813 54 Bratislava, Štúrova 5 Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere Stiahnuť
2016030 Istermeat, a.s., 929 01 Dunajská Streda, Povodská 14 Rámcová dohoda na nákup tovaru č. 1/2016 Stiahnuť
2016031 CsG Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2016032 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., 851 01 Bratislava, Einsteinova 25 Dodatok č. 8 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti Stiahnuť
2016033 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., 917 02 Trnava 2, Halenárska 22 Dodatok č. 23 k Zmluve č. 11NOLU000411 Stiahnuť
2016034 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., 917 02 Trnava 2, Halenárska 22 Dohoda o urovnaní Stiahnuť
2016035 Slovak Telekom a.s., 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 Zmluva o poskytovaní služby TelekomDrive Stiahnuť
2016036 SM Dohoda o ukončení zmluvy Stiahnuť
2016037 Senior Park n. o. Rohovce Dodatok č. 8 k mandátnej zmluve Stiahnuť
2016038 Ersis s.r.o., 900 27 Bernolákovo, Nálepkova 1 Zmluva o dielo č. 04-04/2016 Stiahnuť
2016039 Západoslovenská distribučná, a.s., 816 47 Bratislava, Čulenova 6 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia Stiahnuť
2016040 Pro Audit spol. s r.o., 821 06 Bratislava, Perličková 10 Dodatok č. 5 k zmluve o audite účtovnej závierky Stiahnuť
2016041 Mediatel spol. s r.o., 821 08 Bratislava, Miletičova 21 Zmluva o uverejnení firmy Stiahnuť
2016042 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 821 08 Bratislava, Bajkalská 29/A Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 2002NSP1000214 Stiahnuť
2016043 Medirex, a.s., 902 01 Pezinok, Holubyho 35 Zmluva o spolupráci č. 103/2016 Stiahnuť
2016044 Winfer, spol. s r.o., 929 01 Dunajská Streda, Gaštanový rad 417/25 Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2016045 Winfer, spol. s r.o., 929 01 Dunajská Streda, Gaštanový rad 417/25 Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2016046 Winfer, spol. s r.o., 929 01 Dunajská Streda, Gaštanový rad 417/25 Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2016047 Ing. Martin Kováč - Gastrotechnika plus Slovenská 93, 040 01 Košice - mestská časť Sever, Slovenská republika Kúpna zmluva Stiahnuť
2016048 AGROSERVIS spol. s.r.o. Hadovská cesta 6, 94501 Komárno Kúpna zmluva Stiahnuť
2016049 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., 851 01 Bratislava, Einsteinova 25 Dodatok č. 9 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72NSP1000114 Stiahnuť
2016050 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 917 02 Trnava 2, Halenárska 22 Dodatok č. 24 k Zmluve č. 11NOLU000411 Stiahnuť
2016051 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 917 02 Trnava 2, Halenárska 22 Dodatok č. 25 k Zmluve č. 11NOLU000411 Stiahnuť
2016052 SDK Investments, a.s., 831 03 Bratislava, Kutuzovova 17 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme Stiahnuť
2016053 BEGA, s.r.o. Hlavná 5, 95136 Lehota Kúpna zmluva č. Z201631700_Z Stiahnuť
2016054 Ing. Martin Kováč - Gastrotechnika plus, Slovenská 93, 04001 Košice - mestká časť Sever Kúpna zmluva č. Z201630599_Z Stiahnuť
2016055 ME Zmluva o nájme Stiahnuť
2016056 HOUR, spol. s r.o., 010 01 Žilina, M.R.Štefánika 836/33 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 125/2007/ZODH/ZA Stiahnuť
2016057 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 821 08 Bratislava, Bajkalská 29/A Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 2002NSP1000214 Stiahnuť
2016058 UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15, 82007 Bratislava 27 UNIQA Poistná zmluva č. 9127002041 Stiahnuť
2016059 SIAD Slovakia spol. s r.o. 831 04 Bratislava, Rožňavská 17 Zmluva o dlhodobom nájme obalov číslo 07/11/2016 Stiahnuť
2016060 SDK Investments, a.s. 831 03 Bratislava, Kutuzovova 17 Kúpna zmluva Stiahnuť
2016061 VF Project&Marketing s.r.o. Gen. L. Svobodu 1860/6, 927 05 Šaľa-Veča Zmluva o dielo č. 203/2016 Stiahnuť
2016062 VF Project&Marketing s.r.o. Gen. L. Svobodu 1860/6, 927 05 Šaľa-Veča Zmluva o dielo č. 204/2016 Stiahnuť
2016063 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín Dohoda o zmene zmluvných podmienok-dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby pri zbere odpadov č.2013/0604/1069/0113 Stiahnuť
2016064 WINTOPERK, s.r.o., Nitranska 103, 95801 Partizánske Kúpna zmluva č. Z201633353_Z Stiahnuť
2016065 Slovenský plynárský priemysel, a.s., Mlynké nivy 44/a, 82511 Bratislava Kúpna zmluva č. Z201642253_Z Stiahnuť
2016066 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava Kúpna zmluva č. Z201642256_Z Stiahnuť
2016067 SDK Investments, a.s. 831 03 Bratislava, Kutuzovova 17 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve Stiahnuť
2016068 RENIE s.r.o., 930 05 Gabčíkovo, Novomestská 331/46 Koncesná zmluva Stiahnuť
2016069 UniCredit Leasing Slovakia, a.s., 814 99 Bratislava, Šancová 1/A Leasingová zmluva Stiahnuť
2016070 ZONY - Ing. Zdenka Zoňová, 921 01 Piešťany, E. Belluša 4 Zmluva č. 2016/12-02 Stiahnuť
2016071 SDK Investments, a.s., 831 03 Bratislava, Kutuzovova 17 Dohoda o ukončení Zmluvy o správe nehnuteľnosti Stiahnuť
2016072 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., 851 01 Bratislava, Einsteinova 25 Dodatok č. 10 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72NLDC000114 Stiahnuť
2016073 Clean Servis, spol. s r.o., 929 01 Dunajská Streda, Mlynská 4629/2A Dodatok č. 7/2016 k Zmluve o dielo č. 1005/2010 Stiahnuť
2016074 CSsavers s.r.o., 929 01 Dunajská Streda, Mlynská 4629/2A Zmluva o dielo č. 0101/2017 o dodávke servisného upratovania Stiahnuť
2016075 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Poistná zmluva č. 431 002 158 Stiahnuť
2017001 Winfer, spol. s r.o., 929 01 Dunajská Streda, Gaštanový rad 417/25 Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2017002 SG Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2017003 Winfer, spol. s r.o., 929 01 Dunajská Streda, Gaštanový rad 417/25 Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2017004 CsG Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2017005 JH Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2017006 JB Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2017007 MK Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2017008 MF Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2017009 VH Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2017010 Winfer, spol. s r.o., 929 01 Dunajská Streda, Gaštanový rad 417/25 Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2017011 Winfer, spol. s r.o., 929 01 Dunajská Streda, Gaštanový rad 417/25 Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2017012 Winfer, spol. s r.o., 929 01 Dunajská Streda, Gaštanový rad 417/25 Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2017013 Winfer, spol. s r.o., 929 01 Dunajská Streda, Gaštanový rad 417/25 Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2017014 PK Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2017015 SM Dodatok č. 1 k nájmnej zmluve Stiahnuť
2017016 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., 851 04 Bratislava, Panónska cesta 2 Dodatok č. 26 k Zmluve č. 11NOLU000411 Stiahnuť
2017017 UPC DTH, 830 00 Bratislava, P.O.Box 111 Zmluva o poskytovaní služby freeSAT Stiahnuť
2017018 Úrad vlády Slovenskej republiky, 813 70 Bratislava, Nám. slobody 1 Dodatok č. 1/2016 k Zmluve č. 17/2016 Stiahnuť
2017019 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 821 08 Bratislava, Bajkalská 29/A Dodatok č. 6 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 2002NSP1000214 Stiahnuť
2017020 FiguraInvest a.s., 927 01 Šaľa, Murgašova 27 Zmluva o poskytovaní odborných služieb Stiahnuť
2017021 Pro-Factor Lukáš Kočnar, 917 01 Trnava, Františkánska 4 Zmlua o prevedení plošnej inzercie Stiahnuť
2017022 QSCert, spol. s r.o., 960 01 Zvolen, E.P.Voljanského 1 Zmluva o certifikácii manažérskeho systému č. Z-QMS 2237/17-1. Stiahnuť
2017023 RENIE s.r.o., 930 05 Gabčíkovo, Novomestská 331/46 Mandátna zmluva Stiahnuť
2017024 U.T & F a.s., 811 03 Bratislava, Staromestská 6/d, 2.posch. Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní odborných služieb Stiahnuť
2017025 OTP Banka Slovensko, a.s., 813 54 Bratislava, Štúrova 5 Dodatok č. 2 k Zmluve o úvere Stiahnuť
2017026 Združenie Slnečnica, 929 01 Dunajská Streda, Jesenského 25, Dom MS Zmluva o poskytovaní služieb Stiahnuť
2017027 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., 917 02 Trnava 2, Halenárska 22 Dodatok č. 27 k Zmluve č. 11NOLU000411 Stiahnuť
2017028 Union poisťovňa, a.s., 813 60 Bratislava, Bajkalská 29/A Poistná zmluva Stiahnuť
2017029 SV Dodatok č. 1 k nájmnej zmluve Stiahnuť
2017030 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 816 43 Bratislava, Špitálska 4,6,8 Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby Stiahnuť
2017031 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 821 08 Bratislava, Bajkalská 29/A Dodatok č. 7 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 2002NSP1000214 Stiahnuť
2017032 SzG Dodatok č. 4 k Mandátnej zmluve Stiahnuť
2017033 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., 851 04 Bratislava, Panónska cesta 2 Dohoda o urovnaní Stiahnuť
2017034 Generali Poisťovňa, a.s., 841 04 Bratislava, Lamačská cesta 3/A Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 2400058282 Stiahnuť
2017035 Jozef Forgáč-olympia, 082 21 Veľký Šariš, Vŕbová 1427/3 Kúpna zmluva č. Z201718704_Z Stiahnuť
2017036 SE a SJ Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2017037 AI Darovacia zmluva Stiahnuť
2017038 Odborová organizácia Vitalita n. o. Lenice, 930 37 Lehnice č. 113 Kolektívna zmluva na rok 2017 Stiahnuť
2017039 Slovenská sporiteľňa, a.s., 832 37 Bratislava, Tomášikova 48 Dodatok k Zmluve o bežnom účte Stiahnuť
2017040 ME Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 2016/55/49-1 Stiahnuť
2017041 Mediatel spol. s r.o., 821 08 Bratislava, Miletičova 21 Zmluva o uverejnení firmy Stiahnuť
2017042 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., 851 01 Bratislava, Einsteinova 25 Dodatok č. 11 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72NLDC000114 Stiahnuť
2017043 PE Darovacia zmluva Stiahnuť
2017044 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., 917 02 Trnava 2, Halenárska 22 Dodatok č. 28 k Zmluve č. 11NOLU000411 Stiahnuť
2017045 Ing. Magdalena Scheberova, 013 02 Nededza, Pod Vajánkom 288/1 Zmluva o dielo Stiahnuť

Stránky