Politika kvality

Nachádzate sa tu

 

Politika kvality VITALITA n.o. LEHNICE

Poslanie

Spájanie prvkov ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti a prvkov sociálnej starostlivosti, a tým vytváranie jedinečného charakteru organizácie. Neustále zvyšovanie kvality služieb, a uspokojovanie očakávaní i najnáročnejších klientov.

Vízia

„Byť jedinečným zariadením poskytujúcim sociálnu aj zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov širšieho regiónu.“

Východiská pre naplnenie vízie:

 • rozvíjajúce sa portfólio poskytovania služieb zdravotnej a sociálnej starostlivosti,
 • možnosť zabezpečiť pre prijímateľov sociálnej služby okamžitú zdravotnú starostlivosť
 • tradícia zariadenia
 • stále rastúci záujem o naše služby.

Charakterizuje nás

 • poskytovanie kompletnej, odbornej štandardnej aj nadštandardnej starostlivosti,
 • individuálny prístup ku klientom, spolupráca s príbuznými,
 • výnimočné prostredie,
 • manažment kvality na každom stupni.

Ciele deklarované manažmentom VITALITA n.o. LEHNICE

 • zvýšiť kvalitu a odbornú úroveň zdravotnej a sociálnej starostlivosti,
 • zlepšiť stav nehnuteľného majetku (rekonštrukcia liečebných pavilónov),
 • rozšíriť priestory pre poskytovanie služieb,
 • zabezpečiť profesionálny rast zamestnancov a zvýšiť ich spokojnosť

 

 

Ing. Július Slovák
        riaditeľ

V Lehniciach, 01.08.2014