Postup pri prijatí do Špecializovanej nemocnice

Nachádzate sa tu

Návrh na rehabilitačnú liečbu (ďalej len "návrh") vypíše odborný lekár (neurológ, lekár FBLR, neurochirurg, traumatológ, ortopéd príp. iný odborný lekár) v nemocnici alebo v ambulancii. Taktiež je potrebné vykonať interné vyšetrenie k vyjadreniu záťaži kardiovaskulárneho aparátu. 

 
Presne vyplnený návrh následne zašlite poštou na adresu: 
VITALITA n.o. LEHNICE,
 930 37 Lehnice č. 113. 
 
Poistenci z poisťovne Dôvera ZP a.s. k návrhu priložia aj lekárom vyplnené hodnotenie stupňa závislosti formou Barthelovho testu, ktorého tlačivo nájdete nižšie. 
Vyplnený návrh a Barthelov test zašlite poštou na adresu: 
VITALITA n.o. LEHNICE 
930 37 Lehnice č. 113 
 
Dôležite: 
Na návrh uveďte telefonický kontakt na pacienta/poistenca alebo rodinného príslušníka, aby sme Vás mohli telefonicky kontaktovať kvôli termínu nástupu na rehabilitačnú liečbu.