Kontakty pre zariadenie pre seniorov

Nachádzate sa tu

Mgr. Erika Richtariková, MSc. 
manažérka pre sociálne služby a sociálnu prácu 
Tel.: 031/5918 249
Mobil: 0911/ 478 266 
 
Anikó Pokstaller      
vedúca sestra pre Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti a pre Zariadenie pre seniorov
Tel.: 031/5918 232
 
Csilla Pokstaller
administratívna pracovníčka pre sociálne služby 
Tel.:  031/5918261
Mobil: 0911/478 272