VITALITA pomáha znovu chodiť

Nachádzate sa tu

Špecializovaná nemocnica v odbore fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie VITALITA n.o. LEHNICE poskytuje komplexnú rehabilitačnú liečbu pacientom po NCMP, operáciách chrbtice a implantáciách endoprotéz, hradenú zdravotnými poisťovňami (VŠZP, Dôvera, Union). V areáli VITALITY sa nachádza neurorehabilitačná klinika Levita, ktorá poskytuje intenzívnu roboticky asistovanú rehabilitáciu na svetovej úrovni. Robotická liečba na klinike Levita nie je hradená zdravotnými poisťovňami.

Po takmer 2 rokoch spolupráce Špecializovanej nemocnice FBLR s partnerskou klinikou Levita vidíme pozitívne výsledky roboticky asistovanej neurorehabilitačnej liečby na našich pacientoch. Táto ich každodenná osobná skúsenosť, o ktorú sa s nami podelili, nás priviedla k rozhodnutiu pomôcť tým pacientom, ktorí potrebujú na svoje zotavenie najmodernejšiu robotickú neurorehabilitáciu, ale nemôžu si ju z finančných dôvodov dovoliť.

Preto:

VITALITA n.o. LEHNICE vyhlasuje v súlade s rozhodnutím Ministerstva vnútra SR č. 000-2023-030037 verejnú zbierku s názvom
„VITALITA pomáha znovu chodiť“

Názov verejnej zbierky:  VITALITA pomáha znovu chodiť

Doba trvania zbierky: 30.4.2023 – 30.4.2024

Spôsob vykonávania: zasielaním peňažných príspevkov na osobitný transparentný účet č. SK33 0900 0000 0052 0084 2395 zriadený za týmto účelom

Cieľ zbierky: všeobecne prospešný účel ochrany zdravia

Finančné prostriedky získané zo zbierky na osobitný transparentný účet od darcov budú použité na úhradu nákladov spojených s intenzívnou robotickou neurorehabilitačnou liečbou pacientov v spolupráci s partnerskou klinikou Levita s cieľom dosiahnutia čo najväčšej možnej miery sebestačnosti a zlepšenia kvality života pacientov.

O finančnú podporu z verejnej zbierky sa môžu uchádzať pacienti po náhlej cievnej mozgovej príhode, ale aj inými neurologickými ochoreniami. Ak chcete podporiť konkrétnu osobu, tak do poznámky k platbe uveďte jej meno a rok narodenia.

Verejnú zbierku môžete podporiť zaslaním finančných prostriedkov bankovým prevodom na bankový účet SK33 0900 0000 0052 0084 2395.

Prevod finančných prostriedkov

Na pohodlný prevod finančných prostriedkov môžete použiť aj platobnú bránu:

PREJSŤ NA PLATOBNÚ BRÁNU

Súbory na stiahnutie: