Poradovník čakateľov do zariadenia opatrovateľskej služby

Nachádzate sa tu

Toho času neevidujeme čakateľov na prijímanie sociálnych služieb.

Poradovník čakateľov je aktualizovaný každé tri mesiace.