Faktúry

Nachádzate sa tu

Archív faktúr za rok 2019 dočasne nájdete na tejto adrese.
E.g., 09/23/2020
22.09.2020
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
1012028208 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Kon-Rad spol. s r.o. 00684104 264,06
1012028296 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Kon-Rad spol. s r.o. 00684104 36,30
200104230 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Aktualizačný poplatok za SW Softprogres s.r.o. 36250163 27,75
2009050 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Multifunkčná tlačiareň Canton spol. s r.o. 35803916 174,00
2020102 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Čistenie kanalizácie CSA-SERVIS s.r.o. 47101041 240,00
21.09.2020
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
2010134 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Lieky Medisam s.r.o. 50971328 90,64
201020758 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Alfa-R Food s.r.o. 36269948 688,30
201021311 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Alfa-R Food s.r.o. 36269948 686,72
18.09.2020
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
2010132 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Lieky Medisam s.r.o. 50971328 1073,45
2010133 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Lieky Medisam s.r.o. 50971328 1041,01
252/01/2020 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Technické servisné práce Telesys Slovakia spol. s r.o. 31333079 363,00
FVT-2020-1-003465 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Euromilk a.s. 36241873 468,63
17.09.2020
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
009179 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Tonery Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 0,00
1012027607 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Kon-Rad spol. s r.o. 00684104 244,97
2020102 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Čistenie kanalizácie CSA-SERVIS s.r.o. 47101041 240,00
2020110526 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 234,10
2097141 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Prenájom rohoží Lindström s.r.o. 35742364 43,54
2201001773 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Paradiso Slovakia s.r.o. 34103406 369,08
6120059273 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Balík služieb Kros a.s. 31635903 589,44
8550020098 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Podpora IS Adam CompuGroup Medical Slovensko s. r. o. 35774738 437,06
FVT-2020-1-003465 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Euromilk a.s. 36241873 1109,17
16.09.2020
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
10202259 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Termos Gastrolux s.r.o. 36413186 0,00
6120059273 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Služby balíka Mini Kros a.s. 31635903 589,44
6120059273 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Služby balíka Mini Kros a.s. 31635903 589,44
11.09.2020
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
0007025824 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Index-Profit - noviny Petit Press a.s. 35790253 22,80
200908107 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Certifikovaný rýchlotest na COVID-19 Unizdrav Prešov s.r.o. 36515388 1596,00
2020096 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Odpad Obecný úrad 00305553 287,67
22009576 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Paušálny poplatok za zber, zneškodnenie alebo zhodnotenie nebezpečného odpadu PolyStar, s.r.o. 36552119 131,82
10.09.2020
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
1012026896 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Kon-Rad spol. s r.o. 00684104 542,12
201020132 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Alfa-R Food s.r.o. 36269948 721,66
2020096 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Poskytnuté právne služby Advokátska kancelária JUDr. Silvia Bernáthová s.r.o. 36720771 600,00
2020110504 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 237,60
20202416 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Fejes Otto a syn s.r.o. 44779321 1332,77
8409836947 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Zemný plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2777,03
09.09.2020
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
10200051 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Kontrola EPS Ersis s.r.o. 47788577 337,00
2010130 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Lieky Medisam s.r.o. 50971328 1223,96
2010131 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Lieky Medisam s.r.o. 50971328 694,56
20201986 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Mgr. Gabriela Edmárová - Gabdi 32305788 42,12
2201001726 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Paradiso Slovakia s.r.o. 34103406 423,41
8020026184 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949 406,36
8267674464 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s. 35763469 45,32
8267793774 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s. 35763469 15,64
9204637721 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Za dodávku a distribúciu elektriny Stredoslovenská energetika a.s. 51865467 2991,00
08.09.2020
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
2010126 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Lieky Medisam s.r.o. 50971328 948,44
2010127 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Lieky Medisam s.r.o. 50971328 227,46
256469428 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Zdravotnícke pomôcky Hartmann - Rico spol. s r.o. 31351361 786,59
256469465 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Zdravotnícke pomôcky Hartmann - Rico spol. s r.o. 31351361 0,06
256469486 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Zdravotnícke pomôcky Hartmann - Rico spol. s r.o. 31351361 56,06
07.09.2020
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
2020/08005 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Servisné upratovanie Clean Servis spol. s r.o. 31435718 11099,16
2201001715 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Paradiso Slovakia s.r.o. 34103406 199,44
8267739959 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s. 35763469 123,06
8267787823 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s. 35763469 176,83
BA2202177 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Zber a odvoz odpadu Espik Group s.r.o. 46754768 38,40
FA0220202402 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 3827,34
VF20/00026 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Servisné upratovanie CSsavers s.r.o. 48004031 123,70
04.09.2020
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
1162020 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Za vedenie podvojného účtovníctva Gabriela Szabóová 43803431 1330,00
1172020 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Spracovanie údajov Gabriela Szabóová 43803431 200,00
202048371 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Rozšírenie licencie Eset Endpoint Security Eset spol. s r.o. 31333532 928,60
2020643 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Výkon pracovnej zdravotnej služby v roku 2020 Medicínske riadiace centrum s.r.o. 44631359 158,40
FVT-2020-1-003253 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Euromilk a.s. 36241873 1494,08
03.09.2020
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
010006227 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Boni Fructi, spol. s r.o. 35766981 2703,66
076200278 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Inzercia Regionpress s.r.o. 36252417 141,48
1012025898 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Kon-Rad spol. s r.o. 00684104 264,77
1200011556 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Prenájom fliaš SIAD Slovakia spol. s r.o. 35746343 846,00
201019420 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Alfa-R Food s.r.o. 36269948 822,00
202000586 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Oprava, servis a odborná prehliadka výťahov Mezolift s.r.o. 36225835 188,40
202005 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Zmluva o poskytovaní odborných služieb Figura Invest a.s. 47990775 8700,00
2020110482 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 2532,10
2020110487 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 131,06
2021764228 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Pranie bielizne Lavaton s.r.o. 36244848 1623,46
22002409 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Inzercia Mafra Slovakia a.s. 51904446 0,00
2201083028 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Danubia a.s. 31412726 903,79
8/2020 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Zmluva o podnikateľskom poradenstve č. 2017-10-01 Simazol s.r.o. 45412260 1000,00
FVT-2020-2-016629 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Istermeat a.s. 36232157 2804,29
02.09.2020
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
1012025197 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Kon-Rad spol. s r.o. 00684104 267,40
1020091870 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Výkon zodpovednej osoby za 09/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 178,80
1200360 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Výkon technika OPP a ABT Bc. Vendel Szabó 32326645
200100361 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Drobný nákup Márta Czinege, HI-TECH Elektro 37162675 17,09
2010119 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Lieky Medisam s.r.o. 50971328 500,50
2010120 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Lieky Medisam s.r.o. 50971328 168,69
20200008 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Zdravotnícke služby Tibor Galbáč 36896781 440,00
20200387 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Bandasky Gastrolux s.r.o. 36413186 1423,25
2020110470 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 199,20
2020110470 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 199,20
2020110470 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 199,20
2201001638 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Paradiso Slovakia s.r.o. 34103406 138,29
2201001669 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Paradiso Slovakia s.r.o. 34103406 671,08
420115 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Prepravné kont. autom Lekomas spol. s r.o. 36265110 234,00
42020315 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Kontrolný audit Qscert spol. s r.o. 36040631 2004,00
V20190112 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Montáž a rekonštrukcia Alžbeta Kovácsová 33467439 1891,20
28.08.2020
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
20200034 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Drobný nákup Vidor Szabó - Primax 14061121 178,06
27.08.2020
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
201018910 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Alfa-R Food s.r.o. 36269948 655,16
26.08.2020
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
52000259 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Inzercia Mafra Slovakia a.s. 51904446 435,00
FVT-2020-1-003004 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Euromilk a.s. 36241873 1011,48
25.08.2020
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
076200272 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Inzercia Regionpress s.r.o. 36252417 141,48
2020/046 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Cseh Gabriel 40557154 27,06
24.08.2020
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
200701772 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Drobný nákup Medicton Group s.r.o. 27485391 86,67
201017261 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Alfa-R Food s.r.o. 36269948 285,84
201017402 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Alfa-R Food s.r.o. 36269948 711,80
201017836 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Alfa-R Food s.r.o. 36269948 314,42

Stránky