Faktúry

Nachádzate sa tu

Archív faktúr za rok 2019 dočasne nájdete na tejto adrese.
E.g., 01/18/2022
07.04.2021
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
110002020 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Boni Fructi, spol. s r.o. 35766981 2794,62
20210112 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Technik BOZP, PO Bc. Vendel Szabó 32326645 300,00
2021110144 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 2615,47
2021110153 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 145,20
2021300 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Výkon pracovnej zdravotnej služby v roku 2021 Medicínske riadiace centrum s.r.o. 44631359 158,40
2021764228 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Pranie bielizne Lavaton s.r.o. 36244848 1075,08
2101000443 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Dodávka elektriny a súvisiacich služieb A.En. Slovensko s.r.o. 36399604 2838,35
210301 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Projekčné práce na projekte č. 378 Rehabilitačné Centrum ar.com architecture s.r.o. 45251304 9600,00
21030205 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Tabuľky a grafické práce kanovits print s.r.o. 46019031 99,60
8280732191 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s. 35763469 168,10
8280784132 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s. 35763469 123,54
FVT-2021-2-006124 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Istermeat a.s. 36232157 1029,52
SČP2100061 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Odpad Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve 34074694 418,71
06.04.2021
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
0321021 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Nárezový stroj GMS-300-šnek Ladislav Sebők SL - Gastro 41785606 1032,00
2021/03006 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Servisné upratovanie Clean Servis spol. s r.o. 31435718 11483,28
20210097 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Vykonaná deralizácia Derakat s.r.o. 45330662 188,76
20210705 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Fejes Otto a syn s.r.o. 44779321 2284,45
2110032110 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Alfa-R Food s.r.o. 36269948 1004,70
2211034103 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Danubia a.s. 31412726 647,95
421047 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Prepravné kont. autom Lekomas spol. s r.o. 36265110 280,80
FVT-2021-1-001186 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Euromilk a.s. 36241873 425,51
VF21-0007 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Servisné upratovanie CSsavers s.r.o. 48004031 132,40
01.04.2021
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
1012106418 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Kon-Rad spol. s r.o. 00684104 3,60
31.03.2021
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
1012106760 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Kon-Rad spol. s r.o. 00684104 149,94
1012106791 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Kon-Rad spol. s r.o. 00684104 62,70
2021010 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Drobný nákup Vidor Szabó - Primax 14061121 230,20
2021110140 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 158,40
2110038 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Lieky Medisam s.r.o. 50971328 648,72
2110039 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Lieky Medisam s.r.o. 50971328 467,83
2211000601 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Paradiso Slovakia s.r.o. 34103406 411,85
TT2210149 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Zber a odvoz odpadu Espik Group s.r.o. 46754768 38,40
30.03.2021
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
11000204 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Rehabilitačné pomôcky DiakoninO 53110285 389,10
29.03.2021
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
1012106237 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Kon-Rad spol. s r.o. 00684104 16,72
1012106415 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Kon-Rad spol. s r.o. 00684104 213,30
2021110126 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 282,86
2100272 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Bezoplachová bezalkoholová hygiena rúk Martin Krajčovič - M&J Trade 33165076 218,28
FV2100284 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Rukavice Jozef Forgáč - olympia 35275171 2770,02
FV2100301 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Rukavice Jozef Forgáč - olympia 35275171 569,94
26.03.2021
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
2110031532 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Alfa-R Food s.r.o. 36269948 549,49
25.03.2021
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
2135103115 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Inzerát Petit Press a.s. 35790253 120,00
24.03.2021
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
2110035 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Lieky Medisam s.r.o. 50971328 451,97
2110036 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Lieky Medisam s.r.o. 50971328 354,94
2211000545 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Paradiso Slovakia s.r.o. 34103406 249,67
2211032507 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Danubia a.s. 31412726 717,31
23.03.2021
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
2021006827 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Inzercia Profesia spol. s r.o. 35800861 106,80
2021018 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Poskytnuté právne služby Advokátska kancelária JUDr. Silvia Bernáthová s.r.o. 36720771 216,00
2110031033 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Alfa-R Food s.r.o. 36269948 525,05
8550023093 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Podpora IS Adam CompuGroup Medical Slovensko s. r. o. 35774738 437,06
22.03.2021
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
22102505 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice Vyhotovenie Ohlásenia o vzniku odpadu PolyStar, s.r.o. 36552119 28,38
17.03.2021
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
1012105461 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Kon-Rad spol. s r.o. 00684104 4,18
1012105830 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Kon-Rad spol. s r.o. 00684104 178,34
2021110110 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 147,60
2110033 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Lieky Medisam s.r.o. 50971328 92,44
2110034 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Lieky Medisam s.r.o. 50971328 528,79
2211000504 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Paradiso Slovakia s.r.o. 34103406 467,36
FVT-2021-1-000930 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Euromilk a.s. 36241873 865,44
16.03.2021
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
2021004 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Odpad Obecný úrad 00305553 294,49
210101772 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Aktualizačný poplatok za SW Softprogres s.r.o. 36250163 28,25
15.03.2021
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
2110030162 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Alfa-R Food s.r.o. 36269948 620,78
2110030586 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Alfa-R Food s.r.o. 36269948 231,59
22102471 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Box 60 l PolyStar, s.r.o. 36552119 554,40
2211031214 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Danubia a.s. 31412726 539,24
2217113123 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Registrácia vitalitalehnice.sk Webglobe - Yegon, s.r.o. 36306444 14,94
11.03.2021
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
1012104884 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Kon-Rad spol. s r.o. 00684104 8,36
1012105271 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Kon-Rad spol. s r.o. 00684104 143,16
1012105286 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Kon-Rad spol. s r.o. 00684104 16,50
2021110095 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 79,20
22102181 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Nebezpečný odpad PolyStar, s.r.o. 36552119 273,66
2211000445 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Paradiso Slovakia s.r.o. 34103406 173,56
10.03.2021
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
2110030 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Lieky Medisam s.r.o. 50971328 949,70
2110031 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Lieky Medisam s.r.o. 50971328 293,99
2152186 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Prenájom rohoží Lindström s.r.o. 35742364 45,96
8120003581 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949 1303,02
8414731650 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Zemný plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8311,93
09.03.2021
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
8278825906 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s. 35763469 69,30
8278943983 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s. 35763469 15,64
08.03.2021
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
1032021 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Za vedenie podvojného účtovníctva Gabriela Szabóová 43803431 1330,00
1042021 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Spracovanie údajov Gabriela Szabóová 43803431 200,00
202100155 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Oprava, servis a odborná prehliadka výťahov Mezolift s.r.o. 36225835 188,40
2021071 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Základný členský príspevok na rok 2021 ANS Asociácia nemocníc Slovenska 30228182 420,00
2021072 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Členský príspevok do ANS (zamestnancov) Asociácia nemocníc Slovenska 30228182 89,40
2101000223 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Dodávka elektriny a súvisiacich služieb A.En. Slovensko s.r.o. 36399604 2797,73
8278888803 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s. 35763469 165,04
8278939153 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s. 35763469 123,54
FA0220210477 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 1338,77
04.03.2021
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
1012104687 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Kon-Rad spol. s r.o. 00684104 122,92
2/2021 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Zmluva o podnikateľskom poradenstve č. 2017-10-01 Simazol s.r.o. 45412260 1000,00
202101 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Zmluva o poskytovaní odborných služieb Figura Invest a.s. 47990775 8700,00
20210618 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Respirátory FFP2 pre Vás s.r.o. 53123727 1000,00
2110026 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Lieky Medisam s.r.o. 50971328 1167,14
2110027 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Lieky Medisam s.r.o. 50971328 245,89
256486284 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Zdravotnícke pomôcky Hartmann - Rico spol. s r.o. 31351361 864,60
FVT-2021-2-003796 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Istermeat a.s. 36232157 1334,41
02.03.2021
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
2021/02006 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Servisné upratovanie Clean Servis spol. s r.o. 31435718 10403,58
2211000409 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Paradiso Slovakia s.r.o. 34103406 340,55
2211023596 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Danubia a.s. 31412726 425,67
FVT-2021-1-000701 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Euromilk a.s. 36241873 181,62
TT2210086 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Zber a odvoz odpadu Espik Group s.r.o. 46754768 38,40
VF21-0005 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Servisné upratovanie CSsavers s.r.o. 48004031 132,40
01.03.2021
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
10210011 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Ročná, štvrťročná a mesačná kontrola EPS Ersis s.r.o. 47788577 685,00

Stránky