VITALITA pomáha znovu chodiť

Nachádzate sa tu

Špecializovaná nemocnica v odbore fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie VITALITA n.o. LEHNICE poskytuje komplexnú rehabilitačnú liečbu pacientom po NCMP, operáciách chrbtice a implantáciách endoprotéz, hradenú zdravotnými poisťovňami (VŠZP, Dôvera, Union). V areáli VITALITY sa nachádza neurorehabilitačná klinika Levita, ktorá poskytuje intenzívnu roboticky asistovanú rehabilitáciu na svetovej úrovni. Robotická liečba na klinike Levita nie je hradená zdravotnými poisťovňami.

Po takmer 2 rokoch spolupráce Špecializovanej nemocnice FBLR s partnerskou klinikou Levita vidíme pozitívne výsledky roboticky asistovanej neurorehabilitačnej liečby na našich pacientoch. Táto ich každodenná osobná skúsenosť, o ktorú sa s nami podelili, nás priviedla k rozhodnutiu pomôcť tým pacientom, ktorí potrebujú na svoje zotavenie najmodernejšiu robotickú neurorehabilitáciu, ale nemôžu si ju z finančných dôvodov dovoliť.

Preto:

VITALITA n.o. LEHNICE vyhlasuje
v súlade s rozhodnutím Ministerstva vnútra SR č. 000-2023-030037
verejnú zbierku s názvom
„VITALITA pomáha znovu chodiť“

Názov verejnej zbierky:  VITALITA pomáha znovu chodiť

Doba trvania zbierky: 30.4.2023 – 30.4.2024

Spôsob vykonávania: zasielaním peňažných príspevkov na osobitný transparentný účet č. SK33 0900 0000 0052 0084 2395 zriadený za týmto účelom

Cieľ zbierky: všeobecne prospešný účel ochrany zdravia

Finančné prostriedky získané zo zbierky na osobitný transparentný účet od darcov budú použité na úhradu nákladov spojených s intenzívnou robotickou neurorehabilitačnou liečbou pacientov v spolupráci s partnerskou klinikou Levita s cieľom dosiahnutia čo najväčšej možnej miery sebestačnosti a zlepšenia kvality života pacientov.

O finančnú podporu z verejnej zbierky sa môžu uchádzať pacienti po náhlej cievnej mozgovej príhode, ale aj inými neurologickými ochoreniami. Ak chcete podporiť konkrétnu osobu, tak do poznámky k platbe uveďte jej meno a rok narodenia.

Verejnú zbierku môžete podporiť zaslaním finančných prostriedkov bankovým prevodom na bankový účet:

SK33 0900 0000 0052 0084 2395

Prevod finančných prostriedkov

Na pohodlný prevod finančných prostriedkov môžete použiť aj platobnú bránu:

Prejsť na platobnú bránu