Individuálna liečebná telesná výchova

Nachádzate sa tu

Je cielene zameraná na udržanie či obnovu telesných pohybových funkcií, ako aj na rozvoj funkčnej motorickej adaptácie organizmu. Dôležitou súčasťou procedúry je kondičné cvičenie, posilňovanie, nácvik správneho dýchania, správneho držania tela a správnych pohybových stereotypov pri bežných činnostiach.