Certifikát kvality

Nachádzate sa tu

VITALITA n.o. LEHNICE získala

certifikát manažérstva kvality podľa normy ISO 9001

vydaný Certifikačným orgánom manažérskych systémov QSCert, spol. s r.o.

Certifikát sa vzťahuje na činnosti súvisiace s poskytovaním všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti v odboroch starostlivosti o dlhodobo chorých, fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, sociálnej starostlivosti v zariadení opatrovateľskej služby, všeobecného lekárstva.