2% dane

Nachádzate sa tu

     930 37 Lehnice 113, IČO: 36084328, DIČ: 2021764228, tel./fax: 031/5918200

 

Poukázanie sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej

alebo právnickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani

z príjmov v znení neskorších predpisov

 

Dovoľujeme si Vás touto cestou osloviť s možnosťou poukázania sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej alebo právnickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov pre prijímateľa. (Osvedčenie vyhlásenia o splnení podmienok pre zápis do registra určených právnických osôb NCR po 9446/2009 z 15.12.2009):

 

IČO: 36 084 328

Právna forma: nezisková organizácia

Obchodné meno (názov): Vitalita n. o. Lehnice

Sídlo (ulica), číslo, PSČ, obec: Lehnice 113, 930 37 Lehnice

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu: SK42 0900 0000 0001 9193 1886 

 

Vitalita n. o. Lehnice je založená na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb:

 

-          poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 277/1997 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, a to:

o     doliečovanie dlhodobo chorých občanov v lôžkovom zariadení

o     ambulantná starostlivosť

o     ošetrovateľská starostlivosť a liečebná rehabilitácia

o     ústavná starostlivosť v lôžkovom zariadení

o     domov sociálnych služieb

-          poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci, a to:

o     opatrovateľské služby

o     organizovanie spoločného stravovania

o     prepravná služba

o     starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb.

 

Právnické a fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie poukazujú sumu do výšky 2 % zaplatenej dane priamo v daňovom priznaní v termíne na podanie daňového priznania a zaplatenie dane do 31.03.2020.

Fyzické osoby, ktoré nepodávajú daňové priznanie a ktoré požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň, zasielajú miestne príslušnému správcovi dane spolu s potvrdením zamestnávateľa o zaplatení dane.

 

                Za Vašu podporu ďakujeme.

 

V Lehniciach, 01.02.2020

 

 

                                                                              Ing. Július Slovák, MBA                       

                                                                                       riaditeľ n.o.

 

 

 

VITALITA n.o. LEHNICE, 930 37 Lehnice 113, tel.: 031/5918 200, fax: 031/5918 201, IČO: 36084328, DIČ: 2021764228
e-mail: sekretariat@vitalita-lehnice.sk, www.vitalitalehnice.sk

PrílohaVeľkosť
PDF icon potvrdenie_o_zaplateni_dane_1.pdf53.62 KB
PDF icon vyhlasenie.pdf62.61 KB