Dom ošetrovateľskej starostlivosti

Nachádzate sa tu

Dom ošetrovateľskej starostlivosti je zariadenie (ďalej „DOS“), v ktorom sa poskytuje nepretržitá ošetrovateľská starostlivosť a rehabilitácia osobám stabilizovanom stave, ktorých zdravotný stav vyžaduje nepretržité poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín. Dom ošetrovateľskej starostlivosti je vhodný pre pacientov so záujmom o krátkodobé pobyty. 

Pobyt v dome ošetrovateľskej starostlivosti odporúčame osobám:

  • so zmeneným zdravotným stavom súvisiacim s imobilizačným syndrómom, 
  • s chronickým dekompenzovaným ochorením, 
  • po operačnom výkone, 
  • po úraze s obmedzenou hybnosťou, 
  • s narušenou integritou kože, alebo s iným zdravotným problémom, na základe odporúčania lekára ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo ambulantnej zdravotnej starostlivosti. 

Služby:

  • nepretržitá ošetrovateľská starostlivosť 
  • ubytovanie v trojlôžkových izbách 
  • strava 5x denne
  • ošetrovateľská rehabilitácia (na základe odporúčania lekára) 

Kapacita: 6 lôžok

Dĺžka pobytu: od 10 dní do 2 mesiacov, avšak závisí aj od zdravotného stavu osoby a potreby ošetrovateľskej starostlivosti.

Služby poskytované v rámci DOS nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia. 

Cenník služieb a poplatkov
Domu ošetrovateľskej starostlivosti (DOS)

 

POSKYTOVANÁ SLUŽBA Cena za deň
UBYTOVANIE 3 posteľová izba 14,00 €
OŠETROVANIE  Imobilný pacient 35,00 €
  Čiastočne imobilný pacient 30,00 €
  Pacient bez zvláštnej pomoci 28,00 €
STRAVOVANIE Racionálna strava 6,15 €
  Diabetická strava 6,85 €

POPLATKY

Doprovod na vyšetrenie 30,00 €
Infúzna liečba 5,00 €
Pranie 6,00 €

 

Podrobnejšie informácie Vám poskytne:
 
Mgr. Katarína Hrešková
vrchná sestra Liečebne dlhodobo chorých
 
Tel. číslo: 031/5918 185
Mobil: 0911/257 024
e-mail: hreskova@vitalita-lehnice.sk