Segmentová masáž - reflexná

Nachádzate sa tu

Masáž pôsobí na nervový systém, ktorý je hlavným riadiacim systémom v organizme človeka. Liečebný účinok dosahujeme prostredníctvom nervových spojov cez reflexné oblúky. Pri masáži sa dráždia receptory a tieto podnety sa prenášajú dostredivými dráhami do mozgu. Teda podnety z periférie sa dostávajú do CNS, kde sa spracúvajú a odtiaľ vychádzajú spätné reakcie, čiže odpoveď na podnet do kože, podkožia, na svaly alebo do orgánov. Cieľom masáže je vyhmatať a masírovať zmeny na koži, podkoží, svaloch a určiť miesta so zmenenou kožnou citlivosťou. Reflexnou cestou dosiahneme liečivé účinky, t.j. odstránime ťažkosti vyvolané ochorením. Segmentová technika sa využíva na rýchle odstránenie bolestí a na znormalizovanie stavu pri vegetatívnom podráždení.