Ekonomika

Nachádzate sa tu

Výška priemerných ekonomicky oprávnených nákladov

 

Podľa §72 ods. 20 Zákona č. 448/2008 Z. z.  o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov zverejňujeme výšku priemerných ekonomicky opravnených nákladov pre rok 2017:

Zariadenie opatrovateľskej služby:  792,11 € / mesiac

Zariadenie pre seniorov: 851,25 € /mesiac

 

 

Podľa §72 ods. 20 Zákona č. 448/2008 Z. z.  o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov zverejňujeme výšku priemerných ekonomicky opravnených nákladov pre rok 2018:

Zariadenie opatrovateľskej služby:  878,15 € / mesiac

Zariadenie pre seniorov: 954,96 € /mesiac

 

 

Podľa §72 ods. 20 Zákona č. 448/2008 Z. z.  o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov zverejňujeme výšku priemerných ekonomicky opravnených nákladov pre rok 2019:

Zariadenie opatrovateľskej služby:  1.013,49 € / mesiac

Zariadenie pre seniorov: 1.096,32 € /mesiac

 

Podľa §72 ods. 20 Zákona č. 448/2008 Z. z.  o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov zverejňujeme výšku priemerných ekonomicky opravnených nákladov pre rok 2020:

Zariadenie opatrovateľskej služby:  1.141,22 € / mesiac

Zariadenie pre seniorov: 1.405,78 € /mesiac

 

Podľa §72 ods. 20 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov zverejňujeme výšku priemerných ekonomicky opravnených nákladov pre rok 2021:

Zariadenie opatrovateľskej služby:  1 142,11 € / mesiac

Zariadenie pre seniorov: 1 228,10 € /mesiac

 

Podľa §72 ods. 20 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov zverejňujeme výšku priemerných ekonomicky opravnených nákladov pre rok 2022:

Zariadenie opatrovateľskej služby:  1 471,10 € / mesiac

Zariadenie pre seniorov: 1 511,92 € /mesiac

 

Podľa §72 ods. 20 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov zverejňujeme výšku priemerných ekonomicky opravnených nákladov pre rok 2023:

Zariadenie opatrovateľskej služby:  1 694,09 € / mesiac

Zariadenie pre seniorov: 1 744,21 € /mesiac