Zmluvy

Nachádzate sa tu

Archív zmlúv za rok 2019 dočasne nájdete na tejto adrese.
Por. číslo Dodávateľ Predmet Hodnota Kópia faktúry
2017046 Ing. Magdalena Scheberova, 013 02 Nededza, Pod Vajánkom 288/1 Zmluva o dielo Stiahnuť
2017047 Istermeat, a.s., 929 01 Dunajská Streda, Povodská 14 Rámcová dohoda na nákup tovaru Stiahnuť
2017048 SM Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2017049 p. M Darovacia zmluva Stiahnuť
2017050 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 813 60 Bratislava, Bajkalská 29/A Poistná zmluva č. 11-313602 Stiahnuť
2017051 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., 917 02 Trnava 2, Halenárska 22 Dodatok č. 29 k Zmluve č. 11NOLU000411 Stiahnuť
2017052 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., 949 01 Nitra 1, Cintorínska 5 Dodatok č. 11 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72NLDC000114 Stiahnuť
2017053 Pro Audit spol. s r.o., 821 06 Bratislava, Perličková 10 Dodatok č. 6 k zmluve o audite účtovnej závierky Stiahnuť
2017054 PhMr. Viliam Tóth - Lekáreň-Humanitas, 930 05 Gabčíkovo, Žabia 1201/72 Rámcová dohoda Stiahnuť
2017055 Bohuš Šesták s.r.o., 924 01 Galanta, Priemyselná 830/8 Rámcová dohoda Stiahnuť
2017056 ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov, Orlov 133 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu č. 2017/BA3022E Stiahnuť
2017057 Slovak Telekom a.s., 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Stiahnuť
2017058 Slovak Telekom a.s., 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Stiahnuť
2017059 Lucky´s stav s.r.o., 930 37 Lehnice, Malý Lég 220 Zmluva o dielo Stiahnuť
2017060 Simazol s.r.o., 811 05 Bratislava, Belopotockého 2879/2 Zmluva o podnikateľskom poradenstve č. 2017-10-01 Stiahnuť
2017061 SIAD Slovakia spol. s r.o., 831 01 Bratislava, Rožňavská 17 Zmluva o dlhodobom nájme obalov číslo 01/11/2017/JM Stiahnuť
2017062 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 813 60 Bratislava, Bajkalská 29/A Dodatok č. 8 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 2002NSP1000214 Stiahnuť
2017063 Union poisťovňa, a.s., 813 60 Bratislava, Bajkalská 29/A Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 11-313218 Stiahnuť
2017064 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., 949 01 Nitra 1, Cintorínska 5 Dodatok č. 13 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72NLDC000114 Stiahnuť
2017065 SDK Investments, a.s., 811 08 Bratislava, Rajská 7 Kúpna zmluva Stiahnuť
2017066 TOMreal, s.r.o., 931 01 Šamorín, Bratislavská 37 Kúpna zmluva Stiahnuť
2017067 Figura Invest a.s., 927 01 Šaľa, Murgašova 27 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní odborných služieb Stiahnuť
2018001 Pro-Factor, 917 01 Trnava, Františkánska 4 Zmluva o prevedení plošnej inzercie č. 1-2. Stiahnuť
2018002 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., 917 02 Trnava 2, Halenárska 22 Dodatok č. 30 k Zmluve č. 11NOLU000411 Stiahnuť
2018003 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 813 60 Bratislava, Bajkalská 29/A Dodatok č. 9 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 2002NSP1000214 Stiahnuť
2018004 Slovenská sporiteľňa, a.s., 832 37 Bratislava, Tomášikova 48 Zmluva o Elektronickej službe Business24 Stiahnuť
2018005 Odborová organizácia Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Kolektívna zmuva na rok 2018 Stiahnuť
2018006 GCS Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2018007 KM Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2018008 HV Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2018009 GS Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2018010 BJ Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2018011 HJ Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2018012 KP Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2018013 FM Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2018014 ES a JS Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2018015 Kimberly-Clark s.r.o., 820 04 Bratislava 24, Prievozská 37 Darovacia zmluva Stiahnuť
2018016 Kimberly-Clark s.r.o., 820 04 Bratislava 24, Prievozská 37 Darovacia zmluva Stiahnuť
2018017 Kimberly-Clark s.r.o., 820 04 Bratislava 24, Prievozská 37 Darovacia zmluva Stiahnuť
2018018 Clean Servis spol. s r.o., 929 01 Dunajská Streda, Mlynská 4629/2A Dodatok č. 8/2018 Stiahnuť
2018019 CSsavers s.r.o., 929 01 Dunajská Streda, Mlynská 4629/2A Dodatok č. 1/2018 Stiahnuť
2018020 CSsavers s.r.o., 929 01 Dunajská Streda, Mlynská 4629/2A Dodatok č. 2/2018 Stiahnuť
2018021 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 813 60 Bratislava, Bajkalská 29/A Dodatok č. 10 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 2002NSP1000214 Stiahnuť
2018022 Slovak Telekom a.s., 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb Stiahnuť
2018023 Pro-Factor - Lukáš Kočnar, 917 01 Trnava, Františkánska 4 Zmluva o prevedení plošnej inzercie na plagátoch č. 22 Stiahnuť
2018024 Pro-Factor - Lukáš Kočnar, 917 01 Trnava, Františkánska 4 Dodatok o úprave splatnosti inzercie dojednaný k Zmluve o prevedení plošnej inzercie č. 22 Stiahnuť
2018025 Leon global s.r.o., 902 01 Pezinok, Svätoplukova 15 Kúpna zmluva č. Z20185489_Z Stiahnuť
2018026 Ing. Peter Gerši - GC Tech., 911 01 Trenčín, Jilemnického 6 Kúpna zmluva č. Z20186552_Z Stiahnuť
2018027 Slovak Telekom a.s., 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 Rámcová zmluva o spolupráci - Magenta Mobile Stiahnuť
2018028 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve Stiahnuť
2018029 Slovenská sporiteľňa, a.s., 832 37 Bratislava, Tomášikova 48 Zmluva o úvere č. 12/CC/18 Stiahnuť
2018029 Slovenská sporiteľňa, a.s., 832 37 Bratislava, Tomášikova 48 Zmluva o úvere č. 12/CC/18 - sadzobník Stiahnuť
2018029 Slovenská sporiteľňa, a.s., 832 37 Bratislava, Tomášikova 48 Zmluva o úvere č. 12/CC/18 - VOP Stiahnuť
2018029 Slovenská sporiteľňa, a.s., 832 37 Bratislava, Tomášikova 48 Zmluva o úvere č. 12/CC/18 - POP Stiahnuť
2018029 Slovenská sporiteľňa, a.s., 832 37 Bratislava, Tomášikova 48 Žiadosť o zmenu podmienok vedenia účtu Stiahnuť
2018030 Slovenská sporiteľňa, a.s., 832 37 Bratislava, Tomášikova 48 Záložná zmluva NCRZP č. 12/CC/18-ZZ1 Stiahnuť
2018031 Zony - Ing. Zdenka Zoňová, 921 01 Piešťany, E. Belluša 4 Zmluva č. 2017/12-02 Stiahnuť
2018032 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 816 43 Bratislava, Špitálska 4,6,8 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Stiahnuť
2018033 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., 917 02 Trnava 2, Halenárska 22 Dodatok č. 31 k Zmluve č. 11NOLU000411 Stiahnuť
2018034 osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01 Košice, Garbiarska 5 Zmluva o dielo č. 2018Z8027 Stiahnuť
2018035 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., 949 01 Nitra 1, Cintorínska 5 Dodatok č. 14 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72NLDC000114 Stiahnuť
2018036 JA Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve Stiahnuť
2018037 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., 949 01 Nitra 1, Cintorínska 5 Dodatok č. 15 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72NLDC000114 Stiahnuť
2018038 Mediatel spol. s r.o., 821 06 Bratislava, Miletičova 21 Zmluva o uverejnení firmy Stiahnuť
2018039 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., 917 02 Trnava 2, Halenárska 22 Dodatok č. 32 k Zmluve č. 11NOLU000411 Stiahnuť
2018040 Union zdravotná poisťovňa, a. s. 814 53 Bratislava, Karadžičova 10 Dodatok č. 11 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 2002NSP1000214 Stiahnuť
2018041 JB Dodatok č. 1 k zmluve o ubytovaní č. 2018/10/8-1 Stiahnuť
2018042 NsP sv. Lukáša Galanta, a.s., 924 01 Galanta, Hodská 373/38 Dohoda o zabezpečení odbornej praxe Stiahnuť
2018043 Slovenská sporiteľňa, a.s., 832 37 Bratislava, Tomášikova 48 Zmluva o Elektronických službách Stiahnuť
2018044 Premium Insurance Copany Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, 811 08 Bratislava, Šoltésovej 14 Poistná zmluva číslo 1110003298 pre poistenie zodpovednosti za škodu Stiahnuť
2018046 ABAmet, s.r.o., Kúpna zmluva č. Z201830255_Z Stiahnuť
2018047 NT Darovacia zmluva Stiahnuť
2018048 KON-RAD spol. s r.o., 830 06 Bratislava, Cesta na Senec 24 Rámcová kúpna zmluva Stiahnuť
2018049 STC MARTIN s.r.o., 036 01 Martin, E.B.Lukáča 2 Kúpna zmluva č. Z201832712_Z Stiahnuť
2018050 BJ Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2018051 KON-RAD spol. s r.o., 830 06 Bratislava, Cesta na Senec 24 Dohoda o vyhotovovaní súhrnných faktúr Stiahnuť
2018052 Darovacia zmluva Stiahnuť
2018053 Istermeat a.s., 929 01 Dunajská Streda, Povodská 14 Rámcová dohoda na nákup tovaru č. 53/37/1 Stiahnuť
2018054 Slovak Telekom a.s., 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb - dohoda o prevzatí dlhu Stiahnuť
2018055 Slovak Telekom a.s., 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - služba Business Internet Stiahnuť
2018056 CSG Darovacia zmluva Stiahnuť
2018057 Vire law & consulting s.r.o., 811 08 Bratislava, Sasinkova 12 Rámcová mandátna zmluva Stiahnuť
2018058 Winfer spol. s r.o., 929 01 Dunajská Streda, Gaštanový rad 417/25 Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2018059 Winfer spol. s r.o., 929 01 Dunajská Streda, Gaštanový rad 417/25 Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2018060 Winfer spol. s r.o., 929 01 Dunajská Streda, Gaštanový rad 417/25 Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2018061 Winfer spol. s r.o., 929 01 Dunajská Streda, Gaštanový rad 417/25 Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2018062 Winfer spol. s r.o., 929 01 Dunajská Streda, Gaštanový rad 417/25 Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2018063 SM Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 2015/10/7-1 Stiahnuť
2018064 Pro Audit spol. s r.o., 821 06 Bratislava, Perličková 10 Dodatok č. 7 k zmluve o audite účtovnej závierky Stiahnuť
2018065 osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01 Košice, Garbiarska 5 Zmluva č. ZO/2018Z8027 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby Stiahnuť
2018065 osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01 Košice, Garbiarska 5 Zmluva č. ZO/2018Z8027 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby Stiahnuť
2018066 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., 949 01 Nitra, Cintorínska 5 Dodatok č. 16 k zmluve a poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72NLDC000114 Stiahnuť
2018067 Slovak Telekom a.s., 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 Špecifikácia k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Stiahnuť
2018068 Slovak Telekom a.s., 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 Špecifikácia lokality, účtov a doplnkových služieb pre Voliteľný volací program Magenta Office Stiahnuť
2018069 Slovak Telekom a.s., 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 Dohoda o voliteľnom volacom programe Magenta Office Stiahnuť
2018070 Slovak Telekom a.s., 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb Stiahnuť
2018071 Pro-Factor Lukáš Kočnar, 917 01 Trnava, Františkánska 4 Zmluva o prevedení plošnej inzercie na plagátoch Trnava č. 6 Stiahnuť
2018072 Union zdravotná poisťovňa, a.s., 814 53 Bratislava, Karadžičova 10 Dodatok č. 12 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 2002NSP1000214 Stiahnuť
2018073 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., 949 01 Nitra, Cintorínska 5 Dodatok č. 17 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72NLDC000114 Stiahnuť
2018074 SENIOR PARK n. o. Rohovce Dodatok č. 9 k mandátnej zmluve Stiahnuť

Stránky