Zmluvy

Nachádzate sa tu

Archív zmlúv za rok 2019 dočasne nájdete na tejto adrese.
Por. číslo Dodávateľ Predmet Hodnota Kópia faktúry
2023035 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., 917 02 Trnava 2, Halenárska 22 Dodatok č. 57 k Zmluve č. 11NSP1000119 Stiahnuť
2023036 Union zdravotná poisťovňa a.s., 814 53 Bratislava, Karadžičova 10 Dodatok č. 28 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 2002NSP1000214 Stiahnuť
2023037 Mezolift s.r.o., 929 01 Dunajská Streda, Kračanská cesta 40 Zmluva o dielo č. 10623 Stiahnuť
2023038 SZT Zmluva o nájme Stiahnuť
2023039 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, 814 99 Bratislava, Primaciálne námestie 1 Zmluva č. SSV/OSP/038/2023 Stiahnuť
2023040 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., 917 02 Trnava 2, Halenárska 22 Dodatok č. 58 k Zmluve č. 11NSP1000119 Stiahnuť
2023041 Clean Servis spol. s r.o., 929 01 Dunajská Streda, Mlynská 4629/2A Dodatok č. 15/2023 k Zmluve o dielo č. 1005/2010 Stiahnuť
2023042 2023042 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 1.1.2023 Stiahnuť
2023043 2023043 Dodatok č. 59 k Zmluve č. 11NSP1000119 Stiahnuť
2023044 BKB-Centrum s.r.o., 930 12 Ohrady, Farská ul. 254/19 Zmluva o dielo č. 2/2023 Stiahnuť
2023045 Figura Invest a.s., 929 01 Dunajská Streda, Galantská cesta 397/10 Zmluvy o poskytovaní odborných služieb Stiahnuť
2023046 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 816 43 Bratislava, Špitálska 4,6,8 Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby Stiahnuť
2023047 Pro Audit spol. s r.o., 821 06 Bratislava, Perličková 10 Zmluva o audite účtovnej závierky Stiahnuť
2023048 Občianske združenie Porážka.sk, 831 01 Bratislava, Ambrova 40 Darovacia zmluva Stiahnuť
2023049 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., 917 02 Trnava 2, Halenárska 22 Dodatok č. 60 k Zmluve č. 11NSP1000119 Stiahnuť
2023050 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, 814 99 Bratislava, Primaciálne námestie 1 Dodatok č. 1 k Zmluve č. SSV/OSP/038/2023 Stiahnuť
2023051 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., 949 01 Nitra, Cintorínska 5 Dodatok č. 32 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72NLDC000114 Stiahnuť
2023052 Union zdravotná poisťovňa a.s., 814 53 Bratislava, Karadžičova 10 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnej pomoci č. 2002POSD000119 Stiahnuť
2023053 Keszőcze Csaba, 930 39 Zlaté Klasy, Školská 121/5 Zmluva o dielo č. 29/2023 Stiahnuť
2023054 Trumpeter spol. s r.o., 821 05 Bratislava, Kladnianska 20 Zmluva o spolupráci Stiahnuť
2023055 Clean Servis spol. s r.o., 929 01 Dunajská Streda, Mlynská 4629/2A Dodatok č. 16/2024 k Zmluve o dielo č. 1005/2010 o dodávke servisného upratovania Stiahnuť
2023056 CSsavers s.r.o., 929 01 Dunajská Streda, Mlynská 4629/2A Dodatok č. 7/2024 k Zmluve o dielo č. 0101/2017 o dodávke servisného upratovania Stiahnuť
2023057 Softprogres s.r.o., 921 01 Piešťany, E. Belluša 4 Zmluva o dielo č. 2023/12-17 o aktualizácii zdravotníckych programov a aktualizačnom poplatku Stiahnuť
2023058 SIAD Slovakia spol. s r. o., 831 04 Bratislava, Rožňavská 17 Zmluva o dlhodobom nájme obalov číslo 2023/12/09 JM Stiahnuť
2023059 Pow-en a.s., 821 09 Bratislava, Prievozská 4B Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku Stiahnuť
2023060 Pow-en a.s., 821 09 Bratislava, Prievozská 4B Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku Stiahnuť
2024001 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., 949 01 Nitra, Cintorínska 5 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72ZSDD000519 Stiahnuť
2024002 Union zdravotná poisťovňa a.s., 814 53 Bratislava, Karadžičova 10 Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnej pomoci č. 2002POSD000119 Stiahnuť
2024003 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 816 43 Bratislava, Špitálska 4,6,8 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby Stiahnuť
2024006 Union zdravotná poisťovňa a.s., 814 53 Bratislava, Karadžičova 10 Dodatok č. 29 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 2002NSP1000214 Stiahnuť
2024007 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., 949 01 Nitra, Cintorínska 5 Dodatok č. 33 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72NLDC000114 Stiahnuť
2024008 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., 949 01 Nitra, Cintorínska 5 Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72NVSC000219 Stiahnuť
2024009 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., 917 02 Trnava 2, Halenárska 22 Dodatok č. 62 k Zmluve č. 11NSP1000119 Stiahnuť
2024010 KM Zmluva o nájme Stiahnuť
2024011 MK Zmluva o nájme Stiahnuť
2024012 CSG Zmluva o nájme Stiahnuť
2024013 JH Zmluva o nájme Stiahnuť
2024014 JB Zmluva o nájme Stiahnuť
2024015 SG Zmluva o nájme Stiahnuť
2024016 SZT Zmluva o nájme Stiahnuť
2024017 VH Zmluva o nájme Stiahnuť
2024018 CSA Zmluva o nájme Stiahnuť
2024019 Winfer spol. s r.o., 929 01 Dunajská Streda, Gaštanový rad 417/25 Zmluva o nájme Stiahnuť
2024020 PK Zmluva o nájme Stiahnuť
2024021 Winfer spol. s r.o., 929 01 Dunajská Streda, Gaštanový rad 417/25 Zmluva o nájme Stiahnuť
2024022 Winfer spol. s r.o., 929 01 Dunajská Streda, Gaštanový rad 417/25 Zmluva o nájme Stiahnuť
2024023 ŠV Dodatok č. 7 k nájomnej zmluve č. 2016/25/20-1 Stiahnuť
2024024 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., 917 02 Trnava 2, Halenárska 22 Dodatok č. 63 k Zmluve č. 11NSP1000119 Stiahnuť
2024025 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, 814 99 Bratislava, Primaciálne námestie 1 Zmluva č. SSV/OSP/033/2024 Stiahnuť
2024026 Limimed s.r.o., 929 01 Dunajská Streda, Krátka 18 Zmluva o poskytovaní služieb Stiahnuť
2024027 Union zdravotná poisťovňa a.s., 814 53 Bratislava, Karadžičova 10 Dodatok č. 30 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 2002NSP1000214 Stiahnuť
2024028 Vita Lehnice s.r.o., 930 37 Lehnice 113 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Stiahnuť
2024029 APS Dunajská Streda n.o., 930 25 Vrakúň, Vinohrady 773/1 Zmluva o výkone služieb v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby (APS) v Dunajskej Strede Stiahnuť

Stránky