Zmluvy

Nachádzate sa tu

Archív zmlúv za rok 2019 dočasne nájdete na tejto adrese.
Por. číslo Dodávateľ Predmet Hodnota Kópia faktúry
2023035 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., 917 02 Trnava 2, Halenárska 22 Dodatok č. 57 k Zmluve č. 11NSP1000119 Stiahnuť
2023036 Union zdravotná poisťovňa a.s., 814 53 Bratislava, Karadžičova 10 Dodatok č. 28 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 2002NSP1000214 Stiahnuť
2023037 Mezolift s.r.o., 929 01 Dunajská Streda, Kračanská cesta 40 Zmluva o dielo č. 10623 Stiahnuť
2023038 SZT Zmluva o nájme Stiahnuť
2023039 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, 814 99 Bratislava, Primaciálne námestie 1 Zmluva č. SSV/OSP/038/2023 Stiahnuť
2023040 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., 917 02 Trnava 2, Halenárska 22 Dodatok č. 58 k Zmluve č. 11NSP1000119 Stiahnuť
2023041 Clean Servis spol. s r.o., 929 01 Dunajská Streda, Mlynská 4629/2A Dodatok č. 15/2023 k Zmluve o dielo č. 1005/2010 Stiahnuť
2023042 2023042 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 1.1.2023 Stiahnuť
2023043 2023043 Dodatok č. 59 k Zmluve č. 11NSP1000119 Stiahnuť

Stránky