Zmluvy

Nachádzate sa tu

Archív zmlúv za rok 2019 dočasne nájdete na tejto adrese.
Por. číslo Dodávateľ Predmet Hodnota Kópia faktúry
2018075 Union zdravotná poisťovňa, a.s., 814 53 Bratislava, Karadžičova 10 Dodatok č. 13 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 2002NSP1000214 Stiahnuť
2018076 Warcun, a.s., Dvojrad 333, 930 25 Vrakúň Kúpna zmluva Stiahnuť
2019001 CSsavers s.r.o. Dodatok č. 3/2019 Stiahnuť
2019002 Clean Servis spol. s r.o. Dodatok č. 9/2019 Stiahnuť
2019003 Warcun, a.s., Dvojrad 333, 930 25 Vrakúň Kúpna zmluva Stiahnuť
2019004 CompuGroup medical Slovensko s. r. o., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava Zmluva o spracúvaní osobných údajov Stiahnuť
2019005 Odborová organizácia Vitalita n. o. Lenice, 930 37 Lehnice č. 113 Kolektívna zmluva na rok 2019 Stiahnuť
2019006 Slovenská sporiteľňa, a.s., 832 37 Bratislava, Tomášikova 48 Zmluva o úvere č. 136/CC/19 Stiahnuť
2019007 Slovenská sporiteľňa, a.s., 832 37 Bratislava, Tomášikova 48 Záložná zmluva NCRZP č. 136/CC/19-ZZ1 Stiahnuť
2019008 CompuGroup medical Slovensko s. r. o., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava Zmluva o poskytnutí licencií a prevádzkovej podpore č. 002/2019/VIT Stiahnuť
2019009 Warcun, a.s., Dvojrad 333, 930 25 Vrakúň Kúpna zmluva Stiahnuť
2019010 Union zdravotná poisťovňa, a.s., 814 53 Bratislava, Karadžičova 10 Dodatok č. 14 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 2002NSP1000214 Stiahnuť
2019011 Union zdravotná poisťovňa, a.s., 814 53 Bratislava, Karadžičova 10 Dodatok č. 15 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 2002NSP1000214 Stiahnuť
2019077 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, 814 99 Bratislava, Primaciálne námestie 1 Zmluva č. OS/046/2019 Stiahnuť
2020001 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., 949 01 Nitra, Cintorínska 5 Dodatok č. 21 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72NLDC000114 Stiahnuť
2020002 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., 949 01 Nitra, Cintorínska 5 Dodatok č. 22 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72NLDC000114 Stiahnuť
2020003 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., 949 01 Nitra, Cintorínska 5 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72NVSC000219 Stiahnuť
2020004 Odborová organizácia Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice č. 113 Kolektívna zmluva na rok 2020 Stiahnuť
2020005 Pro-Factor Lukáš Kočnar, 917 01 Trnava, Františkánska 4 Zmluva o prevedení plošnej inzercie na plagátoch Dunajska Streda č. 22,4.2.2020 Stiahnuť
2020006 Union zdravotná poisťovňa, a.s., 814 53 Bratislava, Karadžičova 10 Dodatok č. 18 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 2002NSP1000214 Stiahnuť
2020007 Derakat s.r.o. Zmluva o dielo Stiahnuť
2020008 Softprogres s.r.o., 921 01 Piešťany, E. Belluša 4 Zmlua o dielo č. 2019/12-15 o aktualizácii zdravotníckych programov a aktualizačnom poplatku Stiahnuť
2020009 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 816 43 Bratislava, Špitálska 4,6,8 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby Stiahnuť
2020010 QSCert spol. s r.o., 960 01 Zvolen, E.P.Voljanského 1 Zmluva o certifikácii manažérskeho systému č. Z-QMS 2237/20-1 Stiahnuť
2020011 Dikoš Dávid, 013 06 Ťerchová 546 Zmluva o dielo č. 1/2020 Stiahnuť
2020012 Lindström s.r.o., 917 01 Trnava, Orešianska 3 Dodatok o servisnom prenájme rohoží Stiahnuť
2020013 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., 917 02 Trnava, Halenárska 22 Dodatok č. 42 k Zmluve č. 11NSP1000119 Stiahnuť
2020014 Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, 929 01 Dunajská Streda, Športová ul. 349/34 Zmluva o budúcej zmluve o určení výučbového zariadenia Strednej zdravotnej školy - Egészségügyi Középiskola Stiahnuť
2020015 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., 917 02 Trnava, Halenárska 22 Dodatok č. 43 k Zmluve č. 11NSP1000119 Stiahnuť
2020016 Slovenská Sporiteľňa a.s., 832 37 Bratislava, Tomášikova 48 Zmluva o úvere č. 174/CC/20 Stiahnuť
2020017 Slovenská Sporiteľňa a.s., 832 37 Bratislava, Tomášikova 48 Záložná zmluva NCRZP č. 174/CC/20-ZZ1 Stiahnuť
2020017 Slovenská Sporiteľňa a.s., 832 37 Bratislava, Tomášikova 48 Všeobecné obchodné podmienky SLSP Stiahnuť
2020018 Slovenská sporiteľňa a.s., 832 37 Bratislava, Tomášikova 48 Návrh na uzatvorenie Zmluvy o bežnom účte SPORObusiness - dotácie Stiahnuť
2020018 Slovenská sporiteľňa a.s., 832 37 Bratislava, Tomášikova 48 Návrh na uzatvorenie Zmluvy o bežnom účte SPORObusiness - dotácie - všeobecné obchodné podmienky Stiahnuť
2020019 Slovenská sporiteľňa a.s., 832 37 Bratislava, Tomášikova 48 Návrh na uzatvorenie súčasti Zmluvy: Príloha č. 1 Zmluvy o Elektronickej službe Business24 Špecifikácia Elektronickej služby Business24 Stiahnuť
2020019 Slovenská sporiteľňa a.s., 832 37 Bratislava, Tomášikova 48 Návrh na uzatvorenie súčasti Zmluvy: Príloha č. 1 Zmluvy o Elektronickej službe Business24 Špecifikácia Elektronickej služby Business24 Stiahnuť
2020020 Kukkonia občianske združenie, 929 01 Dunajská Streda, Štúrova 1090/7 Darovacia zmluva Stiahnuť
2020021 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, 814 99 Bratislava, Primaciálne námestie 1 Zmluva č. OSV/023/2020 Stiahnuť
2020022 Union zdravotná poisťovňa, a.s., 814 53 Bratislava, Karadžičova 10 Dodatok č. 19 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 2002NSP1000214 Stiahnuť
2020023 SG Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2020024 MK Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2020025 CSG Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2020026 JH Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2020027 JB Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2020028 SE_SJ Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2020029 VH Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2020030 PK Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2020031 GospaM spol. s r.o., 811 06 Bratislava, Palisády 25 Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve na nebytové priestory č. 2008/86/53-1 Stiahnuť
2020032 MS Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve č. 2015/10/7-1 zo dňa 01.01.2015 Stiahnuť
2020033 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., 917 02 Trnava 2, Halenárska 22 Dodatok č. 44 k Zmluve č. 11NSP1000119 Stiahnuť
2020034 ČSOB Leasing a.s., 815 10 Bratislava, Žižkova 11 Darovacia zmluva Stiahnuť
2020035 Slovenská sporiteľňa a.s., 832 37 Bratislava, Tomášikova 48 Návrh na uzatvorenie Zmluvy o Platobnej karte Stiahnuť
2020035 Slovenská sporiteľňa a.s., 832 37 Bratislava, Tomášikova 48 Návrh na uzatvorenie Zmluvy o Platobnej karte Stiahnuť
2020035 Slovenská sporiteľňa a.s., 832 37 Bratislava, Tomášikova 48 Návrh na uzatvorenie Zmluvy o Platobnej karte Stiahnuť
2020036 Slovak Telekom a.s., 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 Špecifikácia k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - služba Business Internet Stiahnuť
2020037 SZSZ Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2020038 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., 917 02 Trnava, Halenárska 22 Dodatok č. 45 k Zmluve č. 11NSP1000119 Stiahnuť
2020039 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, Panónska cesta 2 Dohoda o urovnaní Stiahnuť
2020040 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., 949 01 Nitra, Cintorínska 5 Dodatok č. 23 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72NLDC000114 Stiahnuť
2020041 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., 949 01 Nitra, Cintorínska 5 Dodatok č. 24 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72NLDC000114 Stiahnuť
2020042 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., 949 01 Nitra, Cintorínska 5 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72NVSC000219 Stiahnuť
2020043 Galbáč Tibor, Šamorín Zmluva o poskytovaní služieb Stiahnuť
2020044 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., 949 01 Nitra, Cintorínska 5 Dodatok č. 25 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72NLDC000114 Stiahnuť
2020045 Európske zoskupenie územnej spolupráce s ručením obmedzením Rába-Dunaj-Váh, Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás, 2800 Tatabánya, Fő tér 4 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre realizáciu projektu č. SKHU/WETA/1901/4.1/121 Stiahnuť
2020046 SIAD Slovakia spol. s r.o., 831 04 Bratislava, Rožňavská 17 Zmluva o dlhodobom nájme obalov číslo 2020/08/02 JM Stiahnuť
2020047 Slovak Telekom a.s., 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb Stiahnuť
2020048 VS Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 2016/25/20-1 zo dňa 16.03.2016 Stiahnuť
2020049 Winfer spol. s r.o., 929 01 Dunajská Streda, Gaštanový rad 417/25 Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2020050 Winfer spol. s r.o., 929 01 Dunajská Streda, Gaštanový rad 417/25 Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2020051 Winfer spol. s r.o., 929 01 Dunajská Streda, Gaštanový rad 417/25 Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2020052 Winfer spol. s r.o., 929 01 Dunajská Streda, Gaštanový rad 417/25 Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2020053 Winfer spol. s r.o., 929 01 Dunajská Streda, Gaštanový rad 417/25 Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2020054 Winfer spol. s r.o., 929 01 Dunajská Streda, Gaštanový rad 417/25 Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2020055 Vita Lehnice s.r.o., 900 44 Tomášov, Lesná 929/21 Zmluva o nájme nebytových priestorov Stiahnuť
2020056 Pro-Factor Lukáš Kočnar, 917 01 Trnava, Františkánska 4 Zmluva o prevedení plošnej inzercie na plagátoch Nitra č. 6 Stiahnuť
2020057 Economy Servis s.r.o., 931 01 Šamorín, Vicenzy 2209/8A Nájomná zmluva k nebytovým priestorom Stiahnuť
2020058 Union zdravotná poisťovňa a.s., 814 53 Bratislava, Karadžičova 10 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnej pomoci č. 2002POSD000119 Stiahnuť
2020059 Regionpress s.r.o., 917 01 Trnava, Pekárska 7489/40A Zmluva o inzercii 071200105 Stiahnuť
2020060 Pro Audit spol. s r. o. Zmluva o audite účtovnej závierky Stiahnuť
2020061 HOUR spol. s r.o., 010 01 Žilina, M.R.Štefánika 836/33 Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 125/2007/ZODH/ZA zo dňa 9.3.2007 Stiahnuť
2020062 Dokumenta a.s., 821 05 Bratislava 2, Strojnícka 103 Zmluva o dielo a udelení súhlasu na použitie diela Stiahnuť
2020063 SG Darovacia zmluva Stiahnuť
2020064 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., 949 01 Nitra, Cintorínska 5 Dodatok č. 26 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72NLDC000114 Stiahnuť
2020065 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, 814 99 Bratislava, Primaciálne nám. 1 Dodatok č. 1 k Zmluve č. OSV/023/2020 Stiahnuť
2020066 Mediatel spol. s r.o., 821 08 Bratislava, Miletičova 21 Zmluva o uverejnení firmy Stiahnuť
2020067 Union zdravotná poisťovňa a.s., 814 53 Bratislava, Karadžičova 10 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnej pomoci č. 2002POSD000119 Stiahnuť
2020068 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., 825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a Kúpna zmluva č. Z202029779_Z Stiahnuť
2020069 A.En. Slovensko s.r.o., 036 01 Martin, Dúbravca 5 Kúpna zmluva č. Z202029784_Z Stiahnuť
2020070 Slovak Parcel Service s.r.o., 900 28 Ivanka pri Dunaji, Senecká cesta 1 Darovacia zmluva Stiahnuť
2020071 Union zdravotná poisťovňa a.s., 814 53 Bratislava, Karadžičova 10 Dodatok č. 20 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 2002NSP1000214 Stiahnuť
2020072 Softprogres s.r.o., 921 01 Piešťany, E. Belluša 4 Zmluva o dielo č. 2020/12-15 Stiahnuť
2020073 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, Panónska cesta 2 Dodatok č. 46 k Zmluve č. 11NSP1000119 Stiahnuť
2020074 Hartmann - Rico spol. s r.o., 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 Darovacia zmluva Stiahnuť
202079 Ersis s.r.o., 900 27 Bernolákovo, Nálepkova 1 Zmluva o dielo č. 01-01/2022 Stiahnuť
2021001 UniCredit Leasing Slovakia a.s., 814 99 Bratislava, Šancová 1/A Kúpna zmluva k LZ č. 1003793 Stiahnuť
2021002 Nadácia SPP, 825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Pomáhame SPPolu č. 228/2020 Stiahnuť
2021003 Odborová organizácia Vitalita n. o. Lenice, 930 37 Lehnice č. 113 Kolektívna zmluva na rok 2021 Stiahnuť
2021004 Clean Servis spol. s r.o., 929 01 Dunajská Streda, Mlynská 4629/2A Dodatok č. 11/2021 k Zmluve o dielo č. 1005/2010 o dodávke servisného upratovania Stiahnuť
2021005 CSsavers s.r.o., 929 01 Dunajská Streda, Mlynská 4629/2A Dodatok č. 5/2021 k Zmluve o dielo č. 0101/2017 o dodávke servisného upratovania Stiahnuť
2021006 Ing. Magdalena Scheberová, 010 04 Žilina, Gogoľova 9 Zmluva o poskytnutí technickej asistencie pri verejnom obstarávaní Stiahnuť

Stránky