Zmluvy

Nachádzate sa tu

Archív zmlúv za rok 2019 dočasne nájdete na tejto adrese.
Por. číslo Dodávateľ Predmet Hodnota Kópia faktúry
2014046 GospaM, spol. s r.o. 811 06 Bratislava, Palisády 25 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve na nebytové priestory č. 2008/86/53-1 Stiahnuť
2014047 Július Puskás - klampiar 952 42 Trstice Zmluva o dielo Stiahnuť
2014048 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 949 01 Nitra, Cintorínska 5 Dodatok č. 2 k zmluve č. 72NLDC000114 Stiahnuť
2014049 Árpai Pavel 811 02 Bratislava, Na kopci 34 Darovacia zmluva Stiahnuť
2014050 Szalay Zoltán 930 32 Blatná na Ostrove 108 Darovacia zmluva Stiahnuť
2014051 Mlyneková Zuzana 810 00 Bratislava, Palisády 735/55 Darovacia zmluva Stiahnuť
2014052 Šipošová Eva 931 01 Šamorín, Školská 7 Darovacia zmluva Stiahnuť
2014053 Kiszelová Katarína 851 02 Bratislava, Rovniankova 13 Darovacia zmluva Stiahnuť
2014054 Póda Ján, 929 01 Povoda, Čenkesfa 231 Zmluva o dielo Stiahnuť
2014055 Trnavský samosprávny kraj 917 01 Trnava, Starohájska 10 Dodatok č. 2/2014/NP Stiahnuť
2014057 Ing. Magdalena Scheberová 010 04 Žilina, Gogoľova 9 Zmluva o poskytnutí technickej asistencie pri verejnom obstarávaní Stiahnuť
2015001 ZONY - Ing. Zdenka Zoňová 921 01 Piešťany, E. Belluša 4 Zmluva č. 2014/12-02 Stiahnuť
2015002 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 917 02 Trnava 2, Halenárska 22 Dodatok č. 16 k Zmluve č. 11NOLU000411 Stiahnuť
2015003 Odborová organizácia Vitalita n. o. Lehnice 930 37 Lehnice 113 Kolektívna zmluva na rok 2015 Stiahnuť
2015004 MN 925 23 Jelka Darovacia zmluva Stiahnuť
2015005 uni-AKTIVITY, s.r.o. 974 05 Banská Bystrica, Zvolenská cesta 19 Zmluva o dielo č. 150002/2015 Stiahnuť
2015006 Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 Dohoda Stiahnuť
2015007 Bc. Vendel Szabó 932 01 Veľký Meder, Mateja Corvina 54 Dodatok č. 1 k mandantnej zmluve o poskytovaní služieb BOZP a OPP Stiahnuť
2015008 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 917 02 Trnava 2, Halenárska 22 Dodatok č. 17 k Zmluve č. 11NOLU000411 Stiahnuť
2015009 SIAD Slovaki spol. s r.o. 831 04 Bratislava, Rožňavská 17 Dohoda o elektronickom zasielaní faktúr Stiahnuť
2015010 SM Nájomna_zmluva Stiahnuť
2015011 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 816 43 Bratislava, Špitálska 4,6,8 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Stiahnuť
2015012 Winfer s.r.o. 930 37 Lehnice Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve Stiahnuť
2015013 HG Dodatok č. 3 k podnájomnej zmluve Stiahnuť
2015014 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 821 08 Bratislava, Bajkalská 29/A Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 2002NSP1000214 Stiahnuť
2015015 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 917 02 Trnava 2, Halenárska 22 Dohoda o urovnaní v zmysle § 585 OZ Stiahnuť
2015016 Ján Póda 929 01 Povoda, Čenkesfa 231 Zmluva o dielo Stiahnuť
2015017 OTP Banka Slovensko, a.s. 813 54 Bratislava, Štúrova 5 Zmluva o kontokorentom úvere číslo 3002/15/010 Stiahnuť
2015018 OTP Banka Slovensko, a.s. 813 54 Bratislava, Štúrova 5 Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 3002/15/010-ZZ-01 Stiahnuť
2015019 Energysave s.r.o. 930 10 Dolný Štál, Hornoštálska cesta 244/32 Zmluva o dielo Stiahnuť
2015020 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 949 01 Nitra 1, Cintorínska 5 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72NLDC000114 Stiahnuť
2015021 Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Stiahnuť
2015022 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 812 66 Bratislava, Dobrovičova 12 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Stiahnuť
2015023 Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Stiahnuť
2015024 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 917 02 Trnava 2, Halenárska 22 Dodatok č. 18 k Zmluve č. 11NOLU000411 Stiahnuť
2015025 Norbert Dikan 941 37 Strekov 971 Darovacia zmluva Stiahnuť
2015026 Ing. Magdalena Scheberová 010 04 Žilina, Gogoľova 9 Zmluva o dielo Stiahnuť
2015027 Clean servis, spol. s r.o. 929 01 Dunajská Streda, Mlynská 4629/2A Dodatok č. 4/2015 k Zmluve o dielo č. 1005/2010 Stiahnuť
2015028 SMARP, s.r.o 925 32 Veľká Mača, Veľká Mača 1033 Zmluva o dielo Stiahnuť
2015029 SO Dodatok č. 2 k podnájomnej zmluve Stiahnuť
2015030 Ján Póda ml. 929 01 Povoda, Čenkesfa 231 Rámcová dohoda na uskutočnenie maliarskych prác č. 01/2015 Stiahnuť
2015031 Linea, s.r.o. 821 06 Bratislava, Nákovná 5 Rámcová dohoda na uskutočnenie dodávky a montáže podláh z PVC č. 02/2015 Stiahnuť
2015032 Ditšped s.r.o. 929 01 Kútniky, Töböréte 275 Mandátna zmluva Stiahnuť
2015033 Malteser Orden Schweiz Schlossmatte 5 3185 Schmitten Darovacia zmluva Stiahnuť
2015034 Dikan Norbert 941 37 Strekov 971 Zmluva o dielo Stiahnuť
2015035 Dikan Norbert 941 37 Strekov 971 Preberací protokol o prevzatí a odovzdaní diela vyhotovený na základe Zmluvy o dielo Stiahnuť
2015036 HOUR, spol. s r.o. 010 08 Žilina, Veľký Diel 3323 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 125/2007/ZODH/ZA Stiahnuť
2015037 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 917 02 Trnava 2, Halenárska 22 Dodatok č. 19 k Zmluve č. 11NOLU000411 Stiahnuť
2015038 NRSYS s.r.o. 949 01 Nitra, Akademická 12 Zmluva o dielo č. 04/2015 Stiahnuť
2015039 Mediatel, spol. s r.o. 821 08 Bratislava, Miletičova 21 Zmluva o uverejnení inzercie Stiahnuť
2015040 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 851 01 Bratislava, Einsteinova 25 Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72NLDC000114 Stiahnuť
2015041 Szabóová Gabriela 930 32 Trnávka 161 Dodatok č. 3 k Mandátnej zmluve zo dňa 15.06.2009 Stiahnuť
2015042 KP Podnájomná zmluva Stiahnuť
2015043 Eurostav-DS, a.s. 929 01 Dunajská Streda, Priemyselná 5296/2A Zmluve o dielo č. 03/2015 Stiahnuť
2015044 Clean Servis spol. s r.o. 929 01 Dunajská Streda, Mlynská 4629/2A Dodatok č. 5/2015 k Zmluve o dielo č. 1005/2010 o dodávke servisného upratovania Stiahnuť
2015045 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 917 02 Trnava 2, Halenárska 22 Dodatok č. 20 k Zmluve č. 11NOLU000411 Stiahnuť
2015046 Ollé Alexander 929 01 Dunajská Streda, ul. biskupa Kondého 5138/36 Zmluva o dielo č. 05/2015 Stiahnuť
2015047 DEFCON+, s.r.o. 960 01 Zvolen, Ľ. Medveckého 1392/2 Zmluva o poskytnutí služby Rekonštrukcia parku pri kaštieli v obci Lehnice Stiahnuť
2015048 Pro Audit spol. s r.o. 821 05 Bratislava, Domkárska 11 Dodatok č. 4 k zmluve o audite účtovnej závierky Stiahnuť
2015049 BM Dodatok č. 2 k podnájomnej zmluve č. 2014/37/23-1 Stiahnuť
2015050 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 851 01 Bratislava, Einsteinova 25 Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72NLDC000114 Stiahnuť
2015051 RR Dodatok č. 2 k podnájomnej zmluve č. 2013/66/42-1 Stiahnuť
2015052 SIAD Slovakia spol. s r.o. 831 04 Bratislava, Rožňavská 17 Zmluva o dlhodobom nájme obalov číslo 07/08/2015 Stiahnuť
2015053 Mezolift s.r.o. 929 01 Dunajská Streda, Kračanská cesta 40 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 04008 Stiahnuť
2015054 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 821 08 Bratislava, Bajkalská 29/A Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 2002NSP1000214 Stiahnuť
2015055 MF Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2015056 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 917 02 Trnava 2, Halenárska 22 Dodatok č. 21 k Zmluve č. 11NOLU000411 Stiahnuť
2015057 PolyStar, s.r.o. 940 01 Nové Zámky, Slovenská 13 A Rámcová zmluva o zbere a preprave odpadov za účelom ich zneškodnenia č. 1504020812 Stiahnuť
2015058 PolyStar, s.r.o. 940 01 Nové Zámky, Slovenská 13 A Zmluva o vyhotovení hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním č. 20151276 Stiahnuť
2015059 ZM Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve č. 2006/172/51-1 za nebytové priestory Stiahnuť
2015060 Clean Servis, spol. s r.o. 929 01 Dunajská Streda, Mlynská 4629/2A Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. 1005/2010 o dodávke servisného upratovania Stiahnuť
2015061 OTP Banka Slovensko, a.s. 813 54 Bratislava, Štúrova 5 Zmluva o OTP BIZNIS konte Stiahnuť
2015062 OTP Banka Slovensko, a.s. 813 54 Bratislava, Štúrova 5 Dodatok zo dňa 12.10.2015 k zmluve o OTP BIZNIS konte Stiahnuť
2015063 ZONY - Ing. Zdenka Zoňová 921 01 Piešťany, E. Belluša 4 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2014/12-02 Stiahnuť
2015064 Sinako SK, s.r.o. 974 01 Banská Bystrica, Na Graniari 6019/17 Kúpna zmluva č. Z20158159_Z Stiahnuť
2015065 Servis Line, s.r.o. 940 67 Nové Zámky, Vinohrady 1 Kúpna zmluva č. Z201511318_Z Stiahnuť
2015066 Varez Interier, s.r.o. 908 46 Unín č. 32 Kúpna zmluva č. Z201511323_Z Stiahnuť
2015067 Arjo-Humanic SK, s.r.o. 059 35 Batizovce, Školská 428 Kúpna zmluva č. Z201536076_Z Stiahnuť
2015068 Energy Europe, SE 851 01 Bratislava, Kopčianska 10 Kúpna zmluva č. Z201539368-Z Stiahnuť
2015069 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a Kúpna zmluva č. Z201539372_Z Stiahnuť
2016001 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 851 01 Bratislava, Einsteinova 25 Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72NLDC000114 Stiahnuť
2016002 Odborová organizácia Vitalita n. o. Lehnice 930 37 Lehnice 113 Kolektívna zmluva na rok 2016 Stiahnuť
2016003 Generali Poisťovňa, a.s. 841 01 Bratislava, Lamačská cesta 3/A Poistná zmluva č. 2400058282 Stiahnuť
2016004 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 917 02 Trnava 2, Halenárska 22 Dodatok č. 22 k Zmluve č. 11NOLU000411 Stiahnuť
2016005 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 949 01 Nitra 1, Cikntorínska 5 Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72NLDC000114 Stiahnuť
2016006 Servis Line, s.r.o. 940 67 Nové Zámky, Vinohrady 1 Kúpna zmluva č. Z20162450-Z Stiahnuť
2016007 U.T.&F., a.s. 811 03 Bratislava, Staromestská 6/d Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní odborných šlužieb Stiahnuť
2016008 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 821 08 Bratislava, Bajkalská 29/A Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 2002NSP1000214 Stiahnuť
2016009 Pro-Factor 917 01 Trnava,Františkánska 4 Zmluva o prevedení plošnej inzercie na plagátoch Dunajská Streda č.20/250216 Stiahnuť
2016010 SG 930 374 Lehnice Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2016011 JH 930 52 Blahová Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2016012 JB 930 37 Lehnice Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2016013 SE, SJ 930 37 Lehnice Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2016014 VH 930 37 Lehnice Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2016015 BA 930 37 Lehnice Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2016016 W1 930 37 Lehnice Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2016017 W2 930 37 Lehnice Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2016018 W3 930 37 Lehnice Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2016019 PK 930 37 Lehnice Zmluva o ubytovaní Stiahnuť
2016020 MK 930 37 Lehnice MK Stiahnuť

Stránky