Zmluvy

Nachádzate sa tu

Archív zmlúv za rok 2019 dočasne nájdete na tejto adrese.
Por. číslo Dodávateľ Predmet Hodnota Kópia faktúry
2013028 Slovenské centrum obstarávania, občianske združenie (SCO) 831 04 Bratislava, Pri starej prachárni 16/16 Príkazná zmluva č. 01010830190-24 Stiahnuť
2013029 Sípos Attila, Síposová Valéria 929 01 Dunajská Streda, Nová Ves 222/25 930 37 Lehnice, Malý Lég 364 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 2012/33/17-1 Stiahnuť
2013030 Sípos Eugen, Síposová Janka 930 37 Lehnice, Veľký Lég 655 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 2012/64/37-1 Stiahnuť
2013031 Nitriansky samosprávny kraj 949 01 Nitra, Rázusova 2A Dodatok č. 1 k zmluve č. 21/2013 Stiahnuť
2013032 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 949 01 Nitra 1, Cintorínska 5 Dodatok č. 4 k zmluve č. 72NLDC000112 Stiahnuť
2013033 Hajnalka Javorková 930 52 Blahová 6 Podnájomná zmluva č. 2013/33/20-1 Stiahnuť
2013034 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 917 02 Trnava 2, Halenárska 22 Dodatok č. 9 k zmluve č.11NOLU000411 Stiahnuť
2013035 Oskár Sárközi 930 37 Lehnice, Malý Lég 631 Podnájomná zmluva Stiahnuť
2013036 Trnavský samosprávny kraj 917 01 Trnava, Starohájska 10 Dodatok č. 1/2013NP Stiahnuť
2013037 Trnavský samosprávny kraj 917 01 Trnava, Starohájska 10 Dodatok č. 2/2013/NP Stiahnuť
2013038 Mediatel, spol. s r.o. 821 08 Bratislava, Miletičova 21 Zmluva o uverejnení inzercie Stiahnuť
2013039 SIAD Slovakia, spol. s r.o. 831 04 Bratislava, Rožňavská 17 Zmluva o dlhodobom nájme obalov č. 02/08/2013 Stiahnuť
2013040 Slovenská sporiteľňa, a.s. 832 37 Bratislava, Tomášikova 48 Zmluva o Bežnom účte pre neziskový sektor Stiahnuť
2013041 Hám János, 076 52 Veľký Horeš, Hlavná 83/186 Mitniková Anna, 076 35 Svätá Mária, Pavlovo 62 Podnájomná zmluva Stiahnuť
2013042 Sípos Attila, 929 01 Dunajská Streda, Nová Ves 2222/25 Síposová Valéria, 930 37 Lehnice, Malý Lég 364 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 2012/33/17-1 Stiahnuť
2013043 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 917 02 Trnava 2, Halenárska 22, P.O.Bos 5 Dodatok č. 10 k Zmluve č. 11NOLU000411 Stiahnuť
2013044 MET Slovakia, a.s. 811 08 Bratislava, Sasinkova 12 Zmluva o dodávke plynu č. SC2013/052 Stiahnuť
2013045 Varga Ladislav 932 01 Veľký Meder, Lesná 1642/33 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 2012/60/35-1 Stiahnuť
2013046 Gabriela Šupejová, 930 52 Bellova Ves 76 Jana Šupejová, 930 52 Bellova Ves 76 Podnájomná zmluve Stiahnuť
2013047 Slovenská sporiteľňa, a.s. 832 37 Bratislava, Tomášikova 48 Zmluva o Bežnom účte pre neziskový sektor Stiahnuť
2013048 Slovenská sporiteľňa, a.s. 832 37 Bratislava, Tomášikova 48 Zmluva o Bežnom účte pre neziskový sektor Stiahnuť
2013049 Slovenská sporiteľňa, a.s. 832 37 Bratislava, Tomášikova 48 Zmluva o Bežnom účte pre neziskový sektor Stiahnuť
2013050 Slovenská sporiteľňa, a.s. 832 37 Bratislava, Tomášikova 48 Zmluva o Bežnom účte pre neziskový sektor Stiahnuť
2013051 Slovenská sporiteľňa, a.s. 832 37 Bratislava, Tomášikova 48 Zmluva o Bežnom účte pre neziskový sektor Stiahnuť
2013052 Slovenská sporiteľňa, a.s. 832 37 Bratislava, Tomášikova 48 Zmluva o Bežnom účte pre neziskový sektor Stiahnuť
2013053 Odborová organizácia Vitalita n.o. Lehnice 930 37 Lehnice 113 Kolektívna zmluva na rok 2013 Stiahnuť
2013054 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 917 02 Trnava 2, Halenárska 22 Dodatok č. 11 k Zmluve č. 11NOLU000411 Stiahnuť
2013055 Vitalita n.o.Lehnice 930 37 Lehnice 113 Darovacia zmluva Stiahnuť
2013056 V a V Akademy - SS s.r.o. 080 01 Prešov, Hlavná 50 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania odbornej praxe účastníkov kurzu Stiahnuť
2013057 HPL Servis spol. s r.o. 841 07 Bratislava, Istrijská 20 Zmluva o zabezpečovaní kontroly účinnosti sterilizátorov Stiahnuť
2013058 Janikovics Blažej 930 37 Lehnice, Sása 427 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 2012/64/37-1 Stiahnuť
2013059 Bartalová Anikó 930 37 Lehnice, Veľký Lég 699 Podnájomná zmluva Stiahnuť
2013060 Hedvig Vizent 930 40 Štvrtok na Ostrove, Horný diel 144/19 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 2012/59/34-1 Stiahnuť
2013061 Trnavský samosprávny kraj 917 01 Trnava, Starohájska 10 Dodatok č. 3/2013/NP Stiahnuť
2013062 Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 Zmluva o poskytovaní výhod firemným zákazníkom Stiahnuť
2013063 Bc. Vendel Szabó 932 01 Veľký Meder, Mateja Corvina 54 Mandátna zmluva Stiahnuť
2013064 Magna E.A. s.r.o. 921 01 Piešťany, Beethovenova 5/1810 Zmluva o dodávke elektriny Stiahnuť
2013065 Marta Janákova 930 37 Lehnice, Veľký Lég 561 Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 2010/63/39-1 Stiahnuť
2013066 Radičová Rozália 930 39 Zlaté Klasy - Rastice, Hasičská 55/1 Podnájomná zmluva Stiahnuť
2013067 Senior Park n.o. 930 30 Rohovce 169 Dodatok č. 7 k mandátnej zmluve Stiahnuť
2013068 Odborová organizácia vitalita n.o. Lehnice 930 37 Lehnice 113 Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve Stiahnuť
2013069 Nitriansky samosprávny kraj 949 01 Nitra, Rázusova 2A Dodatok č. 2 k zmluve č. 21/2013 Stiahnuť
2013070 Zony - Ing. Zdenka Zoňová 921 01 Piešťany, E. Belluša 4 Zmluva č. 2013/12-02 Stiahnuť
2013071 Pro-Factor 917 01 Trnava, Františkánska 4 Zmluva o prevedení plošnej inzercie Stiahnuť
2013072 Trnavský samosprávny kraj 917 01 Trnava, Starohájska 10 Dodatok č. 4/2013/NP Stiahnuť
2013073 U.T & F a.s. 811 03 Bratislava, Staromestská 6/d Zmluva o poskytovaní odborných služieb Stiahnuť
2013074 U.T & F a.s. 811 03 Bratislava, Staromestská 6/d Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní odborných služieb Stiahnuť
2013075 MUDr. Zdenka Michalovová 812 00 Bratislava, Slatinská 18 Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve Stiahnuť
2013076 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 851 01 Bratislava, Einsteinova 25 Zmluva č. 72NLDC000114 Stiahnuť
2013077 Gombos Edmund 925 42 Trstice 740 Zmluva o dielo Stiahnuť
2013078 Ľuboš Magda 082 38 Ovčie 131 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 2013/12/9-1 Stiahnuť
2013079 Javorková Hajnalka 930 52 Blahová 6 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 2013/33/20-1 Stiahnuť
2013080 János Hám, 076 52 veľký Horeľ, Hlavná 83/186 Anna Mitniková, 076 35 Stätá Mária, Pavlovo 62 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 2013/41/25-1 Stiahnuť
2013081 Gabriela Šupejová, Jana Šupejová 930 52 Bellova Ves 76 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 2013/46/27-1 Stiahnuť
2013082 S.A., Dunajská Streda S.V., Lehnice Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 2012/33/17-1 Stiahnuť
2013083 SDK investments, a.s. 831 03 Bratislava, Kukučínova 22 Kúpna zmluva Stiahnuť
2013084 Sípos Eugen, Síposová Janka 930 37 Lehnice, Veľký Lég 655 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 2012/64/37-1 Stiahnuť
2013086 MUDr. Jozef Koloň925 25 Hurbanova Ves 28 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve Stiahnuť
2013087 MUDr. Jozef Koloň925 25 Hurbanova Ves 28 Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve Stiahnuť
2014001 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 917 02 Trnava 2, Halenárska 22 Dodatok č. 12 k Zmluve č. 11NOLU000411 Stiahnuť
2014002 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 816 43 Bratislava, Špitálska 4,6,8 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Stiahnuť
2014003 Nitriansky samosprávny kraj 949 01 Nitra, Rázusova 2A Zmluva č. 21/2014 Stiahnuť
2014004 Trnavský samosprávny kraj 917 01 Trnava, Starohájska 10 Zmluva č. 12/2014/NP Stiahnuť
2014005 Bratislavský samosprávny kraj 820 05 Bratislava, Sabinovská 16 Zmluva č. 45/2014 - SP Stiahnuť
2014006 Ing. Marta Mravcová 811 03 Bratislava, Inovecká 8 Darovacia zmluva Stiahnuť
2014007 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 816 23 Bratislava, Štefanovičová 4 Dodatok č. 1 k PZ č. 6565245774 Stiahnuť
2014008 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 821 08 Bratislava, Bajkalská 29/A Zmluva č. 2002NSP1000214 Stiahnuť
2014009 Daňový úrad Šamorín 931 01 Šamorín, Obilná 1128 Dohoda o elektronickom doručovaní Stiahnuť
2014010 Winfer spol. s r.o. 929 01 Dunajská Streda, Gaštanový rad 417/25 Podnájomná zmluva Stiahnuť
2014011 SDK Investments, a.s. 831 03 Bratislava, Kukučínova 22 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme Stiahnuť
2014012 SDK Investments, a.s. 831 03 Bratislava, Kukučínova 22 Dodatok č. 1 k Zmluve o správe nehnuteľností Stiahnuť
2014013 SDK Investments, a.s. 831 03 Bratislava, Kukučínova 22 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme Stiahnuť
2014014 SDK Investments, a.s. 831 03 Bratislava, Kukučínova 22 Dodatok č. 2 k Zmluve o správe nehnuteľností Stiahnuť
2014015 Amicitia 930 37 Lehnice 58 Darovacia zmluva Stiahnuť
2014016 QSCert, spol. s r.o. 960 01 Zvolen, Strážska cesta 7892 Zmluva o certifikácii manažérskeho systému Stiahnuť
2014017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 917 02 Trnava 2, Halenárska 22 Dodatok č. 13 k Zmluve č. 11NOLU000411 Stiahnuť
2014018 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 816 43 Bratislava, Špitálska 4,6,8 Zmluva o poskytnutí jednorazového finančného príspevku Stiahnuť
2014019 Vamel Meditec, spol. s r.o. 949 01 Nitra, Pánska dolina 80 Kúpna zmluva Stiahnuť
2014020 Ing. Slovák Mandátna zmluva Stiahnuť
2014021 Trnavský samosprávny kraj 917 01 Trnava, Starohájska 10 Dodatok č. 1/2014/NP Stiahnuť
2014022 Bartalová Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 2013/56/38-1 Stiahnuť
2014023 Sarkoziova Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 2014/23/13-4 Stiahnuť
2014024 Clean Servis spol. s r.o. 929 01 Dunajská Streda, Mlynská 4629/2A Dodatok č. 3/2014 Stiahnuť
2014025 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 929 01 Dunajská Streda, Kračanská cesta 233 Zmluva č. 2/1000032488 Stiahnuť
2014026 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 929 01 Dunajská Streda, Kračanská cesta 233 Zmluva č. 2/1000032494 Stiahnuť
2014027 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 949 01 Nitra 1, Cintorínska 5 Dodatok č. 1 k zmluve č. 72NLDC000114 Stiahnuť
2014028 Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 930 37 Lehnice 588 Darovacia zmluva Stiahnuť
2014029 Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 930 37 Lehnice, Hlavná 588 Darovacia zmluva Stiahnuť
2014032 Sípos Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 2012/64/37-1 Stiahnuť
2014033 Mediatel, spol. s r.o. 821 08 Bratislava, Miletičova 21 Zmluva o uverejnení firmy Stiahnuť
2014036 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 917 02 Trnava 2, Halenárska 22 Dodatok č. 14 k Zmluve č. 11NOLU000411 Stiahnuť
2014037 Banduričová Podnájomná zmluva Stiahnuť
2014038 Stuhl, s.r.o. 917 00 Trnava, Bulharská 44 Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr Stiahnuť
2014039 Bratislavský samosprávny kraj 820 05 Bratislava, Sabinovská 16 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 45/2014 - SP Stiahnuť
2014040 ERSIS s.r.o. 900 27 Bernolákovo, Nálepkova 1 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 05-9/2011 Stiahnuť
2014041 Anton Szabó 945 01 Komárno, Košická 4/7 Dohoda o vykonaní práce č. 290814 630,00 Eur Stiahnuť
2014042 SIAD Slovakia spol. s r.o. 831 04 Bratislava, Rožňavská 17 Zmluva o dlhodobom nájme obalov číslo 03/08/2014 600,00 Eur Stiahnuť
2014043 Studio économique, s.r.o. 929 01 Dunajská Streda, Galantská 397/10 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb Stiahnuť
2014044 Pro Audit spol. s r.o. 821 05 Bratislava, Domkárska 11 Dodatok č. 3 k zmluve o audite účtovnej závierky Stiahnuť
2014045 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 917 02 Trnava 2, Halenárska 22 Dodatok č. 15 k Zmluve č. 11NOLU000411 Stiahnuť

Stránky