Majáles vo VITALITE

Nachádzate sa tu

1. mája bolo vo VITALITE veselo. Po niekoľkoročnej odmlke sa klub lehnických dôchodcov podujal zorganizovať v areáli VITALITY majáles a tým nadviazať na dlhoročnú tradíciu týchto obľúbených podujatí. Počasie nám prialo, a nálada účinkujúcich, ako aj hostí z radov obyvateľov zariadení sociálnych služieb, pacientov Špecializovanej nemocnice a Liečebne dlhodobo chorých, ale aj obyvateľov obce, bola vynikajúca. Lehnickí dôchodcovia predviedli svoje spevácke aj tanečné zručnosti a potešili srdcia a duše všetkých prítomných. Po kultúrnom programe nechýbala živá hudba, na ktorú si mohli zatancovať starí i mladí. Presvedčte sa sami, ako to v našom lesoparku žilo.