2 % dane z príjmov

Nachádzate sa tu

Poukázanie sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej alebo právnickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Dovoľujeme si Vás touto cestou osloviť s možnosťou poukázania sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej alebo právnickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov pre prijímateľa:

IČO: 36 084 328
Právna forma: nezisková organizácia
Obchodné meno (názov): Vitalita n. o. Lehnice
Sídlo (ulica), číslo, PSČ, obec: Lehnice 113, 930 37 Lehnice
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: SK42 0900 0000 0001 9193 1886

Osvedčenie vyhlásenia o splnení podmienok pre zápis do registra určených právnických osôb NCRpo 9446/2009 z 15.12.2009

Vitalita n. o. Lehnice je založená na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb:

 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 277/1997 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, a to:
  • doliečovanie dlhodobo chorých občanov v lôžkovom zariadení
  • ambulantná starostlivosť
  • ošetrovateľská starostlivosť a liečebná rehabilitácia
  • ústavná starostlivosť v lôžkovom zariadení
 • poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci, a to:
  • opatrovateľské služby
  • organizovanie spoločného stravovania
  • prepravná služba
  • starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb

Právnické a fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie poukazujú sumu do výšky 2 % zaplatenej dane priamo v daňovom priznaní v termíne na podanie daňového priznania a zaplatenie dane do 31.03.2023.

Fyzické osoby, ktoré nepodávajú daňové priznanie a ktoré požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň, zasielajú miestne príslušnému správcovi dane spolu s potvrdením zamestnávateľa o zaplatení dane. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.vitalitalehnice.sk.

Za Vašu podporu ďakujeme.

V Lehniciach, 15.1.2023

Ing. Július Slovák, MBA
riaditeľ n. o.

PrílohaVeľkosť
PDF icon potvrdenie_o_zaplateni_dane.pdf53.62 KB
PDF icon vyhlasenie2percenta.pdf62.61 KB