Hírek

Nachádzate sa tu

Poukázanie sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej alebo právnickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Obyvatelia z nášho zariadenia pre seniorov sa zúčastnili tradičnej Katarínskej zábavy, ktorú organizoval Domov sociálnych služieb v Lehniciach pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja.
Pekne upravené snehobiele vlasy, útla postava a spomienky na 100 prežitých rokov.
Prečo práve Vitalita? „Ona je ten dôvod“, ukazuje so smiechom na pani Aničku Kozmérovú, hlavnú fyzioterapeutku VITALITY.
Vstáva o piatej. Prvé raňajky si dáva o pol siedmej, hneď po cvičení, napr. vo vonkajšej telocvični. Potom nasleduje káva a niekoľko minút s TeraTrainerom - rotopedom. Odmenou sú jej druhé raňajky o 8,00 spolu s ostatnými pacientmi. Po raňajkách nasleduje elektroterapia – Tens, Bemmer a Rebox. Takto sa začína deň najmladšej pacientky ŠN FBLR – pani Terezy Pavlíkovej.
1. mája bolo vo VITALITE veselo. Po niekoľkoročnej odmlke sa klub lehnických dôchodcov podujal zorganizovať v areáli VITALITY majáles a tým nadviazať na dlhoročnú tradíciu týchto obľúbených podujatí. Počasie nám prialo, a nálada účinkujúcich, ako aj hostí z radov obyvateľov zariadení sociálnych služieb, pacientov Špecializovanej nemocnice a Liečebne dlhodobo chorých, ale aj obyvateľov obce, bola vynikajúca. Lehnickí dôchodcovia predviedli svoje spevácke aj tanečné zručnosti a potešili srdcia a duše všetkých prítomných. Po kultúrnom programe nechýbala živá hudba, na ktorú si mohli zatancovať starí i mladí. Presvedčte sa sami, ako to v našom lesoparku žilo.
Minulé Vianoce pánovi Johancsíkovi vypadli. Nie že by to tak chcel, alebo plánoval. 21.12.2022 dostal porážku (náhla cievna mozgová príhoda - NCMP). Nepamätá sa, ako sa to stalo, len že bol vo vchode domu, kde býval, na ceste domov. Ku dverám sa už nedostal, našli ho susedia a hneď privolali pomoc.
Dlhé a náročné obdobie sociálnej izolácie a mnohých ďalších opatrení namierených proti šíreniu covidu sa podpísalo najviac na psychike našich najzraniteľnejších obyvateľov, na senioroch žijúcich v sociálnych zariadeniach. Vo VITALITE vnímame náročnosť ich situácie a aj preto sa snažíme neustále zlepšovať úroveň poskytovaných služieb a hľadáme spôsoby na spríjemnenie ich života
Poukázanie sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej alebo právnickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
VITALITA n.o. LEHNICE sa aj v tomto roku zapojila do iniciatívy Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok. Ďakujeme detičkám a učiteľskému zboru zo ZŠ Kvetoslavov a tiež Olívii Nerodolíkovej za krabičky, ktore priniesli do Lehníc a potešili obyvateľov zariadení sociálnych služieb VITALITA n.o. LEHNICE.

Stránky