Projekt "Výmena skúsenosti a zavedenie nových metód pri liečbe pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode"

Nachádzate sa tu

VITALITA n.o. LEHNICE a nemocnica PETZ ALADÁR EGYETEMI OKTATÓ KORHÁZ, GYŐR si Vás dovoľuje informovať, že v rámci projektu pod registračným číslom SKHU/WETA/1901/4.1/121 a pod názvom: „Výmena skúsenosti a zavedenie nových metód pri liečbe pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode“ zorganizovalo Otváraciu konferenciu, ktorá sa konala 24.06.2021 online formou za účasti Úradu miestnej samosprávy župy Győr-Moson-Sopron.

Konferenciu otvoril a privítal účastníkov Ing. Július Slovák, MBA - riaditeľ VITALITA n.o. LEHNICE a taktiež Dr. László Jávor riaditeľ nemocnice PETZ ALADÁR EGYETEMI OKTATÓ KORHÁZ, GYŐR.

V rámci konferencie boli prezentované: ciel projektu, jednotlivé aktivity a indikátory projektu.

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Fondu malých projektov  Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Hlavným cieľom projektu je výmena skúsenosti a metód v rehabilitačnej liečbe u pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode s pohybovým deficitom a po poraneniach s ťažkým pohybovým deficitom. Zámerom projektu je aby sme dosiahli aj vďaka projektu zlepšenie kvality života pacientov, ktorí sú liečení v našich zariadeniach.

Na otváracej konferencie sa zúčastnilo viac ako 60 zdravotníckych pracovníkov.


Viac informácii nájdete na Výmena skúsenosti a zavedenie nových metód pri liečbe pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode | VITALITA n.o. LEHNICE (vitalitalehnice.sk)

Obsah tejto tlačovej správy nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej Únie.

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte:

Alexandra Magulák, projekt manažér

magulak@vitalita-lehnice.sk