Úcta Vám – výměna zkušeností a spolupráce aktérů v Česko – Slovensku příhraničí věnujících se seniorům

Nachádzate sa tu

 

Kód projektu: CZ/FMP/11b/016

Názov projektu: Úcta Vám – výměna zkušeností a spolupráce aktérů v Česko – Slovensku příhraničí věnujících se seniorům
 
Partneri projektu:
Hlavný partner projektu: 
Centrum sociálnych a poradenských služieb HRAD, o.p.s. na českej strane a
VITALITA n.o. LEHNICE na slovenskej strane.
 
Termín ukončenia projektu: 11/2019
 
Rozpočet projektu: 14 486 EUR 
 
Stručný popis: 
V rámci cezhraničného programu Interreg V-A Slovenská republika -  Česká republika bol partnermi Centrum sociálnych a poradenských služieb HRAD, o.p.s. na českej strane a VITALITA n.o. LEHNICE na slovenskej strane vytvorený projekt „Úcta Vám – výměna zkušeností a spolupráce aktérů v Česko – Slovensku příhraničí věnujících se seniorům“. 
 
Cieľom projektu je podpora aktivít organizácií a samospráv majúcich v náplni činnosti zameranú podporu seniorov ich špecifické potreby aj integráciu do spoločenského života regiónu. Dochádza k výraznému posunu vo vekovej štruktúre ako v Českej republike tak aj v Slovenskej republike. Poklesom natality začína prevažovať generácie stredného a seniorského veku. Predmetom projektu je výmena skúsenosti organizácií pracujúcich so seniormi a samospráv aj organizácií seniorov v česko – slovenskom pohraničí. 
 
Cieľová skupina je veľmi široká a jej potreby majú vplyv na celkový rozvoj spoločnosti. Zachovanie psychickej a fyzickej vitality seniorov zlepšuje kvalitu ich života a eliminuje aj ekonomický dopad starostlivosti v prípade odkázanosti na priamu pomoc.