Grantový program: OPORA

Nachádzate sa tu

Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí v nepriaznivej sociálnej situácií prostredníctvom podpory modelových, inovatívnych a progresívnych prístupov. Chce pomôcť riešiť problémy a aktívne vytvárať príležitosti pre verejnú diskusiu. Preto už desiaty rok realizujeme grantový program na podporu znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Názov projektu: VITALITA n.o. LEHNICE - Alžbeta S.

Cieľ projektu: 

Pred pandémiou COVID - 19 pani Alžbetka S. bola chodiacou seniorkou, v súčasnosti je sediacou seniorkou vo vozíku. Našim zámerom je pomocou rehabilitácie dostať pani Alžbetku S. do lepšej psychickej a fyzickej kondícii.

Výška poskytnutého finančného príspevku: 1300 EUR.

Termín realizácie projektu: 31/2022