Špecializovaná nemocnica FBLR rozširuje svoje rehabilitačné služby

Nachádzate sa tu

Špecializovaná nemocnica v odbore fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (ŠN FBLR) od 1.12.2022 rozširuje zoznam indikačných skupín na poskytovanie rehabilitačnej liečby aj pre pacientov po:

  • implantáciách endoprotéz (TEP), čiže po výmene bedrových, kolenných, či ramenných kĺbov v rámci prekladu z lôžka na lôžko
  • operáciách chrbtice v dôsledku degeneratívnych ochorení (osteochondróza) a inom poškodení medzistavcových platničiek
  • amputácii končatín na nácvik sebestačnosti na mechanickom invalidnom vozíku
  • poškodení nervov s ochrnutím končatiny

Rozšírenie rehabilitačných služieb sa v súčasnosti týka poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne (vedieme rokovania aj s ostatnými poisťovňami). Rehabilitácia trvá 21 až 60 dní, pričom v indikovaných prípadoch je možné ju predĺžiť. Pacienti môžu rehabilitovať v lehnickej ŠN FBLR dlhšie, dostanú viac procedúr a po ukončení hospitalizácie im náš lekár predpíše potrebné zdravotné pomôcky, takže nemusia opätovne navštíviť odborného lekára kvôli predpisu.

Návrh na rehabilitačnú liečbu vypisuje odborný lekár (napr. neurológ, lekár FBLR, neurochirurg, ortopéd, traumatológ, a pod.). Pacientom odporúčame vypísať návrh na rehabilitačnú liečbu už v čase riešenia operácie pre zabezpečenie hladkého prekladu po operácii do našej rehabilitačnej nemocnice. Návrh nepodlieha predchádzajúcemu schváleniu zdravotnou poisťovňou, stačí ho poslať na adresu: VITALITA n.o. LEHNICE

930 37 Lehnice 113.

Preklad pacienta po operácii zabezpečí nemocnica, v ktorej bol operovaný. Ak pacient prichádza na hospitalizáciu z domu, jeho prevoz sanitkou do našej špecializovanej nemocnice zabezpečuje všeobecný lekár.

Rehabilitácia v ŠN FBLR je komplexná a vysoko odborná. Pozostáva z fyzikálnej terapie, liečebného telocviku, elektro a  magnetoterapie, masáží, infúznej liečby a mnohých ďalších liečebných procedúr.  Túto komplexnosť dokážeme zabezpečiť aj vďaka multidisciplinárnemu tímu odborníkov (lekári FBLR, neurológ, internista, diabetológ, fyzioterapeuti, logopédi, psychológ) a prístrojom a zariadeniam umožňujúcim všestrannú rehabilitáciu (stimulácia, posilnenie a regenerácia svalov a kĺbov, hojenie tkanív, liečba bolestivých stavov a mnohé ďalšie).

Podrobnejšie informácie k rehabilitačnej liečbe Vám poskytne vrchná sestra:

Mgr. Judita Fördősová

Tel.: 0911 478 271, e-mail: fordosova@vitalita-lehnice.sk