Menu

O nás

Nachádzate sa tu

VITALITA n.o. Lehnice vznikla 1.10.2003 transformáciou Odborného liečebného ústavu na doliečovanie chronických ochorení. Pred 12 rokmi sa vytvorilo Oddelenie dlhodobo chorých (ODCH) pre trojtýždňovú, poisťovňami hradenú liečbu a Dom ošetrovateľskej starostlivosti pre krátkodobú hospitalizáciu. Oddelenie dlhodobo chorých v Lehniciach s 124 posteľami je najväčšie obdobné oddelenie nielen v okrese Dunajská Streda, v Trnavskom kraji ale aj na Slovensku. VITALITA n.o. nie je klasická nemocnica, je to liečebňa s dvoma lôžkovými oddeleniami.

Zdravotnícku časť organizácie tvoria ešte ambulancie – v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia-,  Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVALZ), tiež v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, kde sa poskytujú rôzne rehabilitačné procedúry od masáží cez Bemer magnetoterapiu po vodoliečbu. Práve vďaka kvalitnej hydroterapii sa o nás šíri, že sme kúpele. K tomu však chýba bazén s termálnou vodou. Napriek tomu ponúkame rôznorodé rehabilitačné procedúry na úrovni kúpeľov ale aj alternatívne metódy liečby, ako je akupunktúra.

VITALITA n.o. Lehnice v okrese Dunajská Streda ponúka aj služby sociálnej starostlivosti. V dvoch zariadeniach zabezpečíme krátkodobé alebo dlhodobé umiestnenie seniorov či odkázaných ľudí.

Sociálna časť organizácie tiež prešla niekoľkými zmenami. V roku 2004 sa začalo poskytovanie sociálnej služby pre plnoletých osôb, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby v Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS), kde sa poskytuje pobytová sociálna služba na určitý čas. K tomu v roku 2011 bol zriadený Domov sociálnych služieb, ktorý sa neskôr v roku 2015 transformoval na Zariadenie pre seniorov (ZpS), čiže domov dôchodcov pre ľudí s nepriaznivým zdravotným stavom a dôchodcov.

Toho času poskytujeme sociálne služby v

  • Zariadení opatrovateľskej starostlivosti – kapacita 48 osôb
  • Zariadení pre seniorov – kapacita 44 osôb

Sme držiteľom certifikátu kvality podľa normy ISO 9001, čo znamená, že starostlivosť o pacientov a klientov prebieha v súlade s medzinárodne uznávanými štandardmi starostlivosti o zákazníka, ktoré predpisuje uvedená norma.

TOPlist