Menu

Faktúry

Nachádzate sa tu

E.g., 06/19/2019
14.05.2019
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
1019041850 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Výkon o zodpovednej osoby za 4/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 178,80
150662 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Čistiace a hygienické potreby STC MARTIN s.r.o. 36427993 46,80
150691 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Čistiace a hygienické potreby STC MARTIN s.r.o. 36427993 1066,75
201900093 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Lieky Lekáreň Humanitas 34002669 828,65
201900094 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Lieky Lekáreň Humanitas 34002669 60,12
201900105 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Lieky Lekáreň Humanitas 34002669 686,45
201900106 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Lieky Lekáreň Humanitas 34002669 1456,69
201900110 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Lieky Lekáreň Humanitas 34002669 677,90
2019010 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Rehabilitačný prístroj ProormedentSK s.r.o. 47028076 14200,80
2019100203 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Horváth pekáreň-potraviny s.r.o. 36259021 776,04
201911302 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Alfa-R s.r.o. 36246271 45,60
21905555 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Paušálny poplatok za zber, zneškodnenie alebo zhodnotenie nebezpečného odpadu PolyStar, s.r.o. 36552119 234,48
256426632 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Zdravotnícke pomôcky Hartmann - Rico spol. s r.o. 31351361 1367,81
419054 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Prepravné kont. autom Lekomas spol. s r.o. 36265110 138,48
8920018891 v Vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 470,90
13.05.2019
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
2019/029 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Gabriel Cseh 40557154 30,24
8412216572 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6438,64
BA2190944 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Zber a odvoz odpadu za 4/2019 Espik Group s.r.o. 46754768 38,40
FV1900794 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Kancelárske potreby GC TECH Ing. Peter Gerši 36880574 760,28
FV1900796 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Tlačivá GC TECH Ing. Peter Gerši 36880574 369,87
10.05.2019
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
190101969 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Aktualizačný poplatok za SW Softprogres s.r.o. 36250163 54,83
201910996 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Alfa-R s.r.o. 36246271 823,31
231190680 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Oprava komunálnej techniky, drobný nákup Agroservis spol. s r.o. 31441751 466,87
09.05.2019
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
2019110364 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 129,40
2191000927 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Paradiso Slovakia s.r.o. 34103406 281,29
8232263065 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s. 35763469 42,58
8232350274 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s. 35763469 15,64
FV6190355 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Kreslo čalúnené DMA Praha sr.o. 48001945 1320,00
07.05.2019
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
119057804 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 217,68
1362019 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Vedenie podvojného účtovníctva Gabriela Szabóová 43803431 1330,00
1372019 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Spracovanie údajov Gabriela Szabóová 43803431 200,00
16679 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny KON-RAD spol. s r.o. 00684104 1352,45
2019000429 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Oprava, servis a odborná prehliadka výťahov Mezolift s.r.o. 36225835 188,40
2019024 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Gabriel Cseh 40557154 201,60
20191502 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Fejes Otto a syn s.r.o. 44779321 2210,32
FA0220191591 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 2082,71
FVT-2019-2-009664 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Istermeat a.s. 36232157 2797,03
06.05.2019
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
190076 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Razítko Modico a razítková farby Ladislav Kiss 32301383 117,43
190100148 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Všeobecný materiál Márta Czinege - HI-TECH Elektro 37162675 63,22
2019100189 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Horváth pekáreň-potraviny s.r.o. 36259021 786,65
201910418 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Alfa-R s.r.o. 36246271 708,38
3600069114 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s. 35763469 228,00
8232337377 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s. 35763469 172,82
910002768 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny BONI FRUCTI, spol. s r.o. 35766981 27,05
03.05.2019
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
2019/04014 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Servisné upratovanie Clean Servis spol. s r.o. 31435718 10031,77
2019110343 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 2613,50
2019110348 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 259,18
2021764228 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Pranie bielizne Lavaton s.r.o. 36244848 1382,84
8550011936 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Servis a školenia personálu CompuGroup medical Slovensko s. r. o. 35774738 418,20
910002770 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny BONI FRUCTI, spol. s r.o. 35766981 4200,89
VF19/00008 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Servisné upratovanie CSsavers s.r.o. 48004031 110,50
02.05.2019
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
201900089 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Lieky Lekáreň Humanitas 34002669 386,25
201900090 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Lieky Lekáreň Humanitas 34002669 393,10
201900091 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Lieky Lekáreň Humanitas 34002669 1650,85
4/2019 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Zmluva o podnikateľskom poradenstve č. 2017-10-01 Simazol s.r.o. 45412260 1000,00
30.04.2019
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
11900195 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Výkon technika OPP a ABT Bc. Vendel Szabó 32326645 300,00
1937472 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Pranie bielizne Lindström s.r.o. 35742364 39,94
2191000882 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Paradiso Slovakia s.r.o. 34103406 295,03
29.04.2019
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
20190014 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Drobný nákup Vidor Szabó - PRIMAX 14061121 96,71
201909724 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Alfa-R s.r.o. 36246271 471,07
23.04.2019
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
190400160 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Tabuľky a grafické služby kanovits print s.r.o. 46019031 48,60
201909334 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Alfa-R s.r.o. 36246271 1094,59
18.04.2019
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
201900085 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Lieky Lekáreň Humanitas 34002669 1032,46
201900086 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Lieky Lekáreň Humanitas 34002669 20,16
201900087 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Lieky Lekáreň Humanitas 34002669 1433,35
2019010077 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Softvérové produkty Licence Hub, s.r.o. 50634950 169,86
201909055 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Alfa-R s.r.o. 36246271 257,11
42019179 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Kontrolný audit QSCert. spol. s r.o. 36040631 948,00
17.04.2019
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
2019110315 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 157,87
2191000787 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Paradiso Slovakia s.r.o. 34103406 189,06
82019 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Registrácia záložného práva Notársky úrad, JUDr. Tímea Hájos 36092797 162,61
16.04.2019
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
2019022 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Gabriel Cseh 40557154 63,58
15.04.2019
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
201907800 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Zdravotnícke pomôcky Unizdrav Prešov, s.r.o. 36515388 2839,00
201908564 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Alfa-R s.r.o. 36246271 246,10
2019100156 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Horváth pekáreň-potraviny s.r.o. 36259021 911,48
12.04.2019
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
190053 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Bradlový chodník Arjo-Humanic SK, s.r.o. 36679607 605,28
190400160 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Tabuľky a grafické služby kanovits print s.r.o. 46019031 48,60
DD0/190001 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Rozšírenie dorozumievacieho zariadenia Ing. Miloš Ladický - ELMED 30924146 911,76
DD0/190002 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Rozšírenie dorozumievacieho zariadenia Ing. Miloš Ladický - ELMED 30924146 589,68
11.04.2019
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
201900081 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Lieky Lekáreň Humanitas 34002669 663,63
201900082 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Lieky Lekáreň Humanitas 34002669 1428,94
201908397 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Alfa-R s.r.o. 36246271 344,74
21904470 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Zber nebezpečného odpadu PolyStar, s.r.o. 36552119 192,24
8550011139 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Servis - školenie k medikáciám, konzultácia k programu CompuGroup medical Slovensko s. r. o. 35774738 167,40
FVT-2019-1-001079 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Euromilk, a.s. 36241873 2063,51
FVT-2019-1-001079 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Euromilk, a.s. 36241873 2063,51
10.04.2019
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
190101085 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Účastnícky poplatok Proeko s.r.o. 35900831 0,00
1901103 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Inzercia na plagátoch Lukáš Kočnar - Pro Factor 34792937 288,00
2019110290 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 195,30
2191000734 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Potraviny Paradiso Slovakia s.r.o. 34103406 398,63
8412212294 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Spotreba plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8656,34
8920010477 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Vodné a stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 1706,18
09.04.2019
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
1190004059 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 BS Fľaša SIAD Siad Slovakia spol. s r.o. 35746343 368,45
190101559 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Aktualizačný poplatok za SW Softprogres s.r.o. 36250163 54,83
190101833 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Aktualizačný poplatok sa SW Softprogres s.r.o. 36250163 54,83
2019008 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Uloženie odpadu na skládke Obecný úrad 22305553 307,15
201907 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Odborné zabezpečenie realizácie skupinovej supervízie Mgr. Beáta Sklenárová 50813331 300,00
2019FA000388 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Senzorový zásobník hygieny rúk, náplň dezinfekcia Martin Krajčovič - M & J Trade 33165076 518,59
VF19098 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Aktualizácia web stránky Lemonweb s.r.o. 46424849 48,00
08.04.2019
Číslo faktúry Príjemca tovaru Označenie tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Suma
180155759 Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113 Nákup elektronických potrieb Partner Retail s.r.o. 48127124 0,00

Stránky