Menu

Rehabilitačná liečba
po náhlej cievnej
mozgovej príhode
a
liečebňa chorôb dospelého veku

Z verejného zdravotného poistenia plne hradená rehabilitačná liečba pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode (NCMP) v Špecializovanej nemocnici a liečba chronických chorôb a chorôb vyžadujúcich dlhodobú starostlivosť v trvaní 21 až 90 dní.

Popri liečbe pacientov poskytujeme aj doživotnú sociálnu starostlivosť o odkázaného klienta.

Novinky

Otvorili sme Špecializovanú nemocnicu v odbore FBLR so zameraním na rehabilitačnú liečbu pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode.
Vážení pacienti, klienti! aj tento rok sa na Vás obraciame s prosbou o podporu našej organizácie venovaním Vašich 2% zaplatenej dane. 
Srdečne Vás pozývame na   DEŇ ZDRAVIA, ktorý sa uskutoční 21. mája 2019 v čase od 10:00 v priestoroch pavilónu „A“ organizácie VITALITA v Lehniciach.