Menu

Liečebňa chorôb dospelého veku

Vyššia kvalita života

Zdravotnými poisťovňami plne hradená liečba a rehabilitácia
chronických chorôb a chorôb vyžadujúcich dlhodobú
starostlivosť v trvaní 21 a viac dní.

Popri liečbe pacientov poskytujeme aj doživotnú
sociálnu starostlivosť o odkázaného klienta.

Novinky

POZÝVAME VÁS NA VERNISÁŽ výtvarných diel vytvorených na sympóziu, ktoré sa uskutoční 29. júna o 18.00 hod. v priestoroch kaštieľa rodiny Benyovszkých v Lehniciach. 
Srdečne Vás pozývame na   DEŇ ZDRAVIA, ktorý sa uskutoční 7. júna 2018 v čase od 9:00 v priestoroch pavilónu „A“ organizácie VITALITA v Lehniciach.    
Vážení pacienti, klienti! aj tento rok sa na Vás obraciame s prosbou o podporu našej organizácie venovaním Vašich 2 percent zaplatenej dane.