Menu

Liečebňa chorôb dospelého veku

Vyššia kvalita života

Zdravotnými poisťovňami plne hradená liečba a rehabilitácia
chronických chorôb a chorôb vyžadujúcich dlhodobú
starostlivosť v trvaní 21 a viac dní.

Popri liečbe pacientov poskytujeme aj doživotnú
sociálnu starostlivosť o odkázaného klienta.

Novinky

Vážení pacienti, klienti! aj tento rok sa na Vás obraciame s prosbou o podporu našej organizácie venovaním Vašich 2 percent zaplatenej dane. 
Pozrite si video prezentáciu o VITALITA n. o. Lehnice.
Nezisková organizácia Vitalita n. o. Lehnice vyhlasuje voľné pracovné miesto na pozíciu opatrovateľ, opatrovateľka s nástupom ihneď.