Menu

Kontakt

Nachádzate sa tu

VITALITA n.o. LEHNICE

930 37 Lehnice 113, Centrálna recepcia, tel.: 031/5918 200, fax: 031/5918 201,
e-mail: recepcia@vitalita-lehnice.sk


Riaditeľ

Ing. Július Slovák


Sekretariát riaditeľa

Anikó Karika

tel./fax: 031/5918 132
e-mail: sekretariat@vitalita-lehnice.sk

Manažérka pre ošetrovateľskú starostlivosť

Piroska Bazsóová

tel.: 031/5918 320
fax: 031/5918 201
e-mail: bazsoova@vitalita-lehnice.sk

Manažérka pre sociálne služby a sociálnu prácu

Mgr. Erika Richtariková

tel.: 031/5918 249
mobil: 0911 478 266
fax: 031/5918 201
e-mail: richtarikova@vitalita-lehnice.sk

Administratívna pracovníčka pre sociálne služby:

Csilla Pokstaller

tel.: 031/5918 261
mobil: 0911 478 272
e-mail:csilla.pokstaller@vitalita-lehnice.sk

Manažér pre technické služby

Ing. Gabriel Vanya
tel.: 031/5918 620
fax: 031/5918 201
e-mail: vanya@vitalita-lehnice.sk

Finančná učtáreň

Gabriela Szabóová

tel.: 031/5918 621
fax: 031/5918 201
e-mail: szaboovag@vitalita-lehnice.sk

Mzdová učtáreň

Gabriela Csápai

tel.: 031/5918 101
fax: 031/5918 201
e-mail: tankova@vitalita-lehnice.sk

Stravovacia prevádzka

Soňa Pajgerová

tel.: 031/5918 278
fax: 031/5918 201
e-mail: pajgerova@vitalita-lehnice.sk

Oddelenie dlhodobo chorých

Vedúca sestra

Mgr. Ildikó Lukácsová

tel.: 031/5918 185
fax: 031/5918 201
e-mail: lukacsova@vitalita-lehnice.sk

Ambulancia všeobecného lekára

Lekár: MUDr. Pavel Polóny

Zdravotná sestra: Margita Androvičová

tel.: 031/5918 311
fax: 031/5918 201

Ambulancia FBLR

Lekár: MUDr. Jozef Koloň 

Zdravotná sestra: Tünde Paksi

tel.: 031/5918 207
fax: 031/5918 201
e-mail: kolon@vitalita-lehnice.sk

Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti
Zariadenie pre seniorov

Vedúca sestra: Anikó Pokstaller     

tel.: 031/5918 232
e-mail: pokstaller@vitalita-lehnice.sk

Procedúry

Regina Koszorúsová

tel.: 031/5918 227 

Lekári:

MUDr. Viera Šapijevská - primára ODCH

tel.: 031/5918 328, 100
e-mail: sapijevska@vitalita-lehnice.sk

MUDr. Alena Sabová - zástupkyňa primárky

tel.: 031/5918 192
e-mail: sabovaa@vitalita-lehnice.sk

MUDr. Jozef Hreško

tel.: 031/5918 334
e-mail: hresko@vitalita-lehnice.sk

MUDr. Mikhail Kolesnikov

tel.: 031/5918 293

MUDr. Csilla Matus

tel.: 031/5918 294

e-mail: matus@vitalita-lehnice.sk

 

(Informácie poskytujeme v pracovných dňoch!)