Menu

Špecializovaná nemocnica v odbore FBLR – liečba NCMP

Nachádzate sa tu

VITALITA n.o. LEHNICE ako jedna z prvých zdravotníckych zariadení na Slovensku otvorila v apríli 2019 Špecializovanú nemocnicu v odbore FBLR so zameraním najmä na rehabilitačnú liečbu pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode. Tento krok je reakciou na pozastavenie prijímania pacientov s diagnózou náhla cievna mozgová príhoda (NCMP) na rehabilitačnú liečbu Národným rehabilitačným centrom (NRC) Kováčová z dôvodu enormného nárastu požiadaviek a nepostačujúcej kapacity NRC. 

Špecializovaná nemocnica zabezpečuje kvalifikovanú rehabilitačnú liečbu pacientom po náhlej cievnej mozgovej príhode (NCMP). Rehabilitačná liečba sa poskytuje pacientom, ktorých stav bol po NCMP neurológom stabilizovaný. Liečebná rehabilitácia trvá 21 až 90 dní a je hradená z verejného zdravotného poistenia. 

Ak máte záuje o rehabilitačnú liečbu u nás prejdite v menu na Postup pri prijatí.