Menu

Špecializovaná nemocnica v odbore FBLR – liečba NCMP (mozgová príhoda, porážka)

Nachádzate sa tu

VITALITA n.o. LEHNICE ako jedna z prvých zdravotníckych zariadení na Slovensku otvorila v apríli 2019 Špecializovanú nemocnicu v odbore FBLR so zameraním najmä na rehabilitačnú liečbu pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode. Tento krok je reakciou na pozastavenie prijímania pacientov s diagnózou náhla cievna mozgová príhoda (NCMP) na rehabilitačnú liečbu Národným rehabilitačným centrom (NRC) Kováčová z dôvodu enormného nárastu požiadaviek a nepostačujúcej kapacity NRC. 

Špecializovaná nemocnica zabezpečuje kvalifikovanú rehabilitáciu pacientom po náhlej cievnej mozgovej príhode (porážka, stroke) a po polytraumatizme (poraneniach) s ťažkým pohybovým deficitom. Rehabilitačná liečba sa poskytuje pacientom, ktorých stav bol po NCMP neurológom stabilizovaný. Liečebná rehabilitácia trvá 21 až 90 dní a je hradená z verejného zdravotného poistenia. 

Ak máte záujem o rehabilitačnú liečbu u nás prejdite v menu na Postup pri prijatí.

Kontraindikácie prijatia pacienta na rehabilitačnú liečbu v Špecializovanej nemocnici:

- opakované NCMP ťažkého stupňa s rizikom ďalších recidív;

- ťažký organický psychosyndróm s ťažkou globálnou afáziou, agresivita, nespolupráca, krátka výdrž aktívnej spolupráce;

- akútne psychózy a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníženou možnosťou komunikácie,

- M. Alzheimer v pokročilejšom štádiu ochorenia;

- bezvedomie; vigilná kóma;  tracheostómia s kanylou;

- ťažký imobilizačný syndróm s kontraktúrami alebo paraartikulárnymi osifikáciami;

- dekubity, nezhojený amputačný kýpeť;

- závažná polymorbidita alebo závažné interné ochorenia, ktoré znemožňujú, výrazne obmedzujú alebo sťažujú aktívnu intenzívnu rehabilitáciu, t.j. kardiopulmonálna dekompenzácia, nestabilná angina pectoris, nedostatočne liečená alebo malígna hypertenzia, dekompenzovaný diabetes mellitus, renálna insuficiencia ťažkého stupňa, akútna tromboembolická choroba, závažné a recidivujúce krvácavé prejavy akútne infekčné ochorenia; zhubné nádory počas ich liečby, tiež s klinicky zistenými známkami pokračovania choroby;

- syndróm závislosti na alkohole.