Szociális szolgáltatások

Jelenlegi hely

A szociális szolgáltatás olyan szakmai tevékenység, szolgáltatási tevékenység vagy e tevékenységek összessége, amelyek célja:

  • egy egyén, család vagy közösség kedvezőtlen szociális helyzetének megelőzése, megoldása vagy enyhítése,
  • a magánszemély önálló életvitelre való képességének megőrzése, helyreállítása vagy fejlesztése, valamint a társadalomba való beilleszkedésének elősegítése,
  • magánszemélyek alapvető életszükségleteinek kielégítéséhez szükséges feltételek biztosítása,
  • a magánszemély és a család szociális krízishelyzetének kezelése,
  • a magánszemély és a család társadalmi kirekesztésének megelőzése.

A szociális szolgáltatás elsősorban a szociális munka révén valósul meg, a társadalomtudományok ismereteinek és a szociális szolgáltatásnyújtás állapotára és fejlődésére vonatkozó ismereteknek megfelelő eljárások segítségével. A szociális szolgáltatások olyan tevékenységek sokaságát jelentik, amelyek célja, hogy segítsenek azoknak az embereknek, akik kedvezőtlen szociális helyzetbe kerültek, nem tudják biztosítani az alapvető életszükségleteiket, vagy egyéb súlyos okokból segítségre szorulnak.

A VITALITA n.o. Lehnice a szociális szolgáltatásokról szóló módosított 448/2008 Z.z. sz. törvény értelmében két szociális szolgáltatási intézményben nyújt szociális szolgáltatásokat.

A felnőttek szociális otthona (ZOS – Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti) meghatározott ideig szociális szolgáltatást nyújt olyan felnőtt magánszemélyeknek, akik egy másik magánszemély segítségére szorulnak, ha a gondozás otthoni környezetben nem biztosítható.

Az idősek otthona (ZPS – Zariadenie pre seniorov) szociális szolgáltatásokat nyújt olyan magánszemélyeknek, akik elérték a nyugdíjkorhatárt, és egy másik magánszemély segítségére szorulnak, és akiknek a rászorultsági foka legalább IV. fokú.

Letölthető anyagok