NF DÔVERA - Vonkajší rehabilitačný park

Nachádzate sa tu

Názov projektu: Vonkajší rehabilitačný park

Registračné číslo projektu: BZZ OGR 1-53-154-2019

Žiadateľ projektu: VITALITA n.o. LEHNICE

Názov programu: Nadačný fond DÔVERA

Celkový rozpočet: 13 870,20 EUR

Príspevok z fondu: 10 000 EUR


Cieľ projektu:

Hlavným zámerom projektu je vytvorenie vonkajšieho bezbariérového rehabilitačného parku pre pacientov. Našim cieľom je aby liečebná rehabilitácia pacientov mohla byť zabezpečená aj vo vonkajších priestoroch parkovej časti nášho zariadenia.

Cieľová skupina:

Primárnou cieľovou skupinou v rámci projektu sú pacienti po náhlej mozgovej príhode s pohybovým deficitom a pacienti po poraneniach s ťažkým pohybovým deficitom. Sekundárnou cieľovou skupinou by boli pacienti s Oddelenia dlhodobo chorých a klienti so sociálnych zariadení a obyvatelia obce a okolia.

Termín realizácie projektu: apríl – máj 2020

NF Dôvera